Strokovna skupina za področje kmetijstva v občini Kamnik

0
1640

V septembru se 2020 je pod okriljem nevladnega sektorja Stičišča Središča oblikovala Strokovna skupina za področje kmetijstva v občini Kamnik. Skupina skrbi za stik med pridelovalci, kmeti , simpatizerji razvoja podeželja in ključnim sopotnikom, občino Kamnik.
Matej Slapar je podal posluh za tovrstno oblikovanje strokovne skupine za področju kmetijstva v občini Kamnik z neonom, da skupina spremlja stanje na področju kmetijstva, daje pobude in predloge in aktivno sodeluje pri implementaciji podanih idej.
V skupino so bili izbrani Gregor Mlakar- predsednik, Mojca Grojzdek- namestnica predsednika, Rok Koncilija- član, Boštjan Zajec-član, Anton Jamnik- član (kmetijsko svetovalna služba).
Skupina se redno in načrtovano zbira enkrat mesečno na sestankih običajno v upravi občine Kamnik oz. v zadnjih mescih preko zoom povezave. Koordinacijo oz. povezavo med skupino in občino Kamnik vodita ga. Katarina Ščetinin in Luka Svetec.
Trenutno se zavzemamo za način oglaševanja kmetij na področju trženja, prodaje in lokalne pridelave zdrave hrane. Želja in cilj je, da bi na občinski strani bile objavljene kmetije oz. dopolnilne dejavnosti vseh kamniških kmetovalcev oz. pridelovalcev lokalne hrane. Tako bi ljudje lažje prišli do informacije kje kdo kaj prodaja, oz. nudi. Zato Vsi zainteresirani lahko izpolnite obrazec Objava podatkov o kmetiji/dejavnosti po info. kanalih občine Kamnik
Delo strokovne skupine za področju kmetijstva v občini Kamnik je spremljanje stanja na področju kmetijstva, dajati pobude in predloge in aktivno sodelovanje pri implementaciji podanih idej.
Torej čas strokovne skupine ne samo zato, da sestankujemo in nekaj sklenemo, temveč da tudi pomagamo pri realizaciji, kar je lahko rečemo nekakšna novost prejšnjemu načinu delovanja raznih strokovnih skupin oz. komisij.
Želimo si, da se kmetije in kmetice, vsi zavzeti za razvoj podeželja resnično povežemo, sklenemo glave in povemo kaj bi radi, na kakšen način in kako to realizirati. Občina nam bo pri tem stala ob strani, le jasne predloge in pobude rešitev si želimo.
Pred kratkim je skupina objavila tudi vprašalnik katere vrste izobraževanj si želimo na področju kmetijstva. Rezultat je pokazal, da si najbolj želimo razlage v zvezi s papirologijo-gradnjo, drugo mesto je zasedla dopolnilna dejavnost,  tretje mesto trženje.
Skupina bo rešitev teh tematik mesečno poskušala reševati in se z deležniki kot je občina-zavodi-kmetijsko svetovalna služba in drugimi zavzemala za realizacijo rešitev željenih vsebin s strani pobudnikov.
Aktivnim lahko pošljete tudi pobude in predloge v zvezi z razvojem kmetijstva in podeželja v občini Kamnik.

Strokovna skupina za področje kmetijstva v občini

Dobro letino privoščimo!

Vir: skupina za kmetijstvo Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here