Park Univerzale – Popravek na zahtevo Občine Domžale na podlagi I. odst. 26. člena Zakona o medijih

0
888

Občina Domžale na podlagi I. odst. 26. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US) uveljavlja pravico do popravka objavljenega prispevka oziroma naslova prispevka »Park Univerzale – še en nepotreben projekt kozmetične prenove javnega prostora ali pranje javnega denarja?«, objavljenega na naslovnici in 8. strani Domžalsko-kamniških novic, dne 25. marec 2021 ter na spletni strani Domžalsko-kamniških novic.
Občina Domžale zahteva da odgovorni urednik objavi spodaj naveden popravek skladno z določbami 27. člena Zakona o medijih brez sprememb in dopolnitev, na enakem mestu programskega prostora, na enak način, in sicer v enaki in enako veliki pisavi, kot je bil objavljen zapis na katerega se popravek nanaša.
Z objavo vašega naslova članka, ki ga prilagamo naši zahtevi, je bralec prejel neresnične informacije. V naslovu članka, katerega popravek zahtevamo, je zapisano: »Park Univerzale – še en nepotreben projekt kozmetične prenove javnega prostora ali pranje javnega denarja?« Navedeni naslov prispevka ne odraža njegove vsebine in je zavajajoč. Vaši bralci pa so si, na podlagi subjektivnega naslova prispevka ustvarili napačno mnenje o predvideni prenovi parka Univerzale.
Občina Domžale zahteva popravek naslova prispevka v naslednji tiskani izdaji, zahtevamo pa tudi popravek naslova na naslovnici ter popravek vseh prispevkov na spletni strani Domžalsko-kamniških novic, ker so bile v naslovu prispevka navedene napačne in neresnične navedbe (https://www.domzalske-novice.si/2021/03/28/park-univerzale-se-en-nepotreben-projekt-kozmeticne-prenove-javnega-prostora-ali-pranje-javnega-denarja/). Zahtevamo, da odgovorni urednik objavi oziroma povzame tudi prvotni naslov novice z občinske spletne strani in sicer:

Park Univerzale v središču Domžal bo v prihodnje deležen prenove. Študentje Fakultete za dizajn so pri predmetu Studio III, pod mentorstvom viš.pred. Benjamina Hafnerja zasnovali konceptualne študije prenove Parka Univerzale. Predstavitev njihovih projektov bo moč videti na razstavi v kratkem.
Park Univerzale leži na severni stranici nekdanje tovarne Univerzale in predstavlja eno izmed zunanjih dnevnih sob mesta Domžale. Na južni in vzhodni strani ga oklepa kompleks tovarne, na severni strani stanovanjski objekti stolpnic, na zahodni pa ena od javnih občinskih cest. Študentje so tako na podlagi videnega pri pripravi projektov upoštevali trenutno stanje, zgodovino našega mesta, izhajali so tudi iz pomembnih dejavnosti in obrti na domžalskem.
Cilj je, da park v samo središče mesta prinese mir, sožitje, varnost, lepoto in sproščenost. Poudarek bo na zelenih površinah, kjer bo dovolj prostora, da v mirnem okolju in arhitekturno dovršenih objektih uživamo ob kavi, beremo, meditiramo ali pa opazujemo najmlajše, ki bodo lahko uživali na otroškem igrišču. Moderno opremljen park s kavarno bo torej prostor za odmik, različne dogodke in športne aktivnosti
Občina Domžale, Urad župana

_______________________________________________________________________

Popravku na rob:
Na zahtevo Občine Domžale objavljamo njihov Popravek, do česar imajo zakonsko pravico, vendar ne vidimo nobene razlike med že objavljenim člankom in tem, ki smo ga ponovno prejeli v objavo. Razlika je zgolj v tem, da smo v prvem prispevku v tiskani izdaji objavili poleg stališča občine tudi mnenje predsednika stranke Zeleni Slovenije, občinskega svetnika Horvatiča. Na spletni strani smo objavili tudi mnenje občinske svetnice Kristine Hafner.
Za objavo problematike okoli parka Univerzale smo se odločili, ker smo od bralca prejeli vprašanje za Urad župana, na katerega pa nismo dobili konkretnega odgovora. Ker neodgovorjena vprašanja ali samo birokratsko prepisani odgovori rojevajo nove dvome in pomisleke, smo to izrazili v naslovu zgolj kot vprašanje, ki ostaja odprto. Zahtevek po popravki objavljamo v celoti.

_________________________________________________________________

Vprašanje za Urad župana Občine:

Občani sprašujejo, od kod izvira ideja o projektu posodobitve parka Univerzale. Je to morda Urad župana Občine Domžale? Med pobudami svetnic in svetnikov le tega ni bilo moč zaslediti, zanj so, kot pravijo, izvedeli namreč iz medijev. Pri tem se ponovno poraja skrb o utečeni praksi aktualne politike, ki svoje projekte najraje predstavi šele na glasovanju. 

Na Občini Domžale smo to idejo razvili skupaj s študenti Fakultete za dizajn, ki so pod mentorstvom viš.pred. Benjamina Hafnerja zasnovali konceptualne študije prenove Parka Univerzale.
Občina Domžale, Urad župana

Še vedno nismo dobili odgovora, katera oseba ali osebe, so na Občini Domžale razvile to idejo.

Uredništvo

https://www.domzalske-novice.si/2021/03/28/park-univerzale-se-en-nepotreben-projekt-kozmeticne-prenove-javnega-prostora-ali-pranje-javnega-denarja/

Oglasno sporočilo