Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih v Dragomlju

0
127
Sporočam, da bomo v sredo 21.04.2021 pričeli z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih v Dragomlju. Obnovili bomo 147 m vodovoda in 11 hišnih priključkov ter točkovno sanirali kanalizacijo. Izvajalec del je Jože Jančar s.p. Odgovorna oseba Jože Jančar (tel. 031/337-270), nadzor pa bo izvajal MILT inženiring, Iztok Žvegla s.p., odgovorna oseba Iztok Žvegla tel. (070/603-307). Dela bodo predvidoma zaključena do 21.06.2021.

Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo popolna zapora, dostopi do objektov bodo možni skladno z navodili izvajalca del in elaboratom zapore ter odločbo občine Domžale.

Hvala za razumevanje,
Javno  komunalno podjetje  Prodnik  d.o.o.

Oglasno sporočilo