Krajani KS Dob o problematiki poseganja v prostor

0
2242

Kot član občinskega odbora za prostor in Občinskega sveta  Občine Domžale seveda nikakor ne morem prezreti njihove zaskrbljenosti zaradi posegov na naslovu Klemen O., Laze pri Domžalah  5, kjer zasipavajo obrežje reke Rače, minirajo hrib, na katerem stoji vas Laze, prav tako pa gradbene odpadke uporabljajo za nasutje dovozne ceste. To gradijo pod občinsko cesto, ki pelje na hrib, kjer se nahaja vas Laze.

Opozorili so me, da se z gradnjo poti zasipava potok pod cesto, ki je zelo pomemben zaradi drenaže travnikov, zaradi česar le ta ni funkcionalna in tako na travnikih ter njivah zastaja voda, ki uničuje pridelek.
Po besedah krajanov še vedno ni urejena melioracijska pot, po kateri imajo lastniki kmetijskih zemljišč dostop do svojih travnikov in tako naprej.
Prosim za urgentno posredovanje, projekt namreč želijo vaščani Laz zaustaviti, saj se zaradi miniranja in kopanja zemlje pod hribom bojijo plazenja hriba in s tem ogrožanja njihovih domov.

Občinski inšpektorat še ni ukrepal, naj pa bi zadeve obravnavale nekatere republiške inšpekcije (ARSO – Gradbena, kmetijska…)

Izražam veliko zaskrbljenost, da bi ob morebitnem večjem deževju res prišlo do katastrofe!

Prosim za čimprejšnji odziv vseh pristojnih organov, tako na občinski kakor na državni ravni.

Prilagam prejete fotografije in dokumentacijo ARSO.

Obveščeni: KS Dob, Urad župana, občinska in republiška inšpekcija in ostali

Gregor Horvatič
Zeleni Slovenije

Oglasno sporočilo