TeDni(K) Občine Kamnik (10.5.2021)

0
593

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja kanalizacije ter vodovoda v naselju Žale (od hišne številke 18 C do hišne številke 19 A)

V preteklem tednu je izvajalec del nadaljeval z izgradnjo kanalizacije ter obnovo ceste in vodovoda v naselju Žale. Trenutno je že vgrajen jašek črpališča, približno 100 metrov kanalizacije DN 200 in vodovoda PEHD DN 90.

V preteklem tednu so se pričele vgrajevati zaščitne cevi za zaščito električnih kablov, meteorna kanalizacija in tlačna kanalizacija. Skupna dolžina gravitacijskega voda je približno 105 metrov, dolžina tlačnega voda pa približno 170 metrov. 

Dela potekajo pod popolno zaporo javne poti Žale, zato vljudno prosimo vse stanovalce za razumevanje in strpnost v času trajanja del.

Obnova cestne infrastrukture pri Podružnični šoli Nevlje – Pungertar

Občina Kamnik je že v lanskem letu na tem območju izvedla napeljavo optike in javno razsvetljavo, v letošnjem letu pa je pristopila k obnovi ceste v dolžini 360 metrov.

Zadnja faza, ki je potekala v aprilu in marcu, je vsebovala preplastitev ceste, ureditev bankin, postavitev prometne signalizacije in zaris črt. S tem je bila zaključena prva faza. Celotna vrednost investicije v letu 2020 in 2021 je znašala približno 85.000 evrov z DDV.

V mesecu maju se bo nadaljevala druga faza urejanja prometne varnosti pri Podružnični šoli Nevlje.

Sanacija plazu pod vodohranom Hrib pri Kamniku

Sanacija plazu pod vodohranom Hrib pri Kamniku se nadaljuje. Izvedena je bila druga etapa izgradnje kamnitega drenažnega rebra, ki bo omogočala odvodnjavanje na območju plazu.

Predvidena je izgradnja kamnitega zidu v dolžini 32 metrov in izgradnja treh drenažnih reber. Po terminskem planu je zaključek del predviden konec tega meseca.

Ogledi plazov

Na terenu smo skupaj s strokovnjakom za plazove nadaljevali z ogledi različnih plazov na območju občine Kamnik.

Na podlagi ogledov se bodo pripravili ustrezni podatki za potrebe nadaljnje sanacije ali projektiranja le-teh.

Oddelek za družbene dejavnosti

Praktično usposabljanje kolesarjev na Osnovni šoli Frana Albrehta

Z Osnovne šole Frana Albrehta so nas obvestili, da bo v tem mesecu potekalo praktično usposabljanje kolesarjev in pozivajo, da so ob tej priložnosti vozniki na trasi še posebej pozorni in previdni.

Trasa pri Podružnični šoli Mekinje

Trasa se začne pri Podružnični šoli Mekinje (Jeranovo 11) in poteka po Cankarjevi cesti proti Kamniku. Malo pred barom Murka trasa zavije v desno na enosmerno ulico (Pot na Jeranovo), na križišču s Cesto treh talcev zavije v desno. Trasa pri križišču s Cankarjevo cesto zavije na desno. Pri hiši na Cankarjevi cesti 54 sledi prečkanje ceste na mestu, kjer ni prehoda za pešce. Od tam trasa nadaljuje do parkirišča, ki je nasproti Podružnične šole Mekinje na Jeranovem 11.

Praktično usposabljanje kolesarjev bo potekalo ob lepem vremenu od 15.45 ure do 19. ure.

Trasa pri Osnovni šoli Frana Albrehta

Trasa vožnje bo potekala od Osnovne šole Frana Albrehta po kolesarski stezi ob Šolski ulici preko semaforiziranega križišča do ceste Novi trg, kjer pred Zdravstvenim domom dr. Julija Polca Kamnik zavije desno in potem levo (pred kamniško gimnazijo) na parkirišče. Trasa poteka skozi parkirišče in se vključi desno na cesto Novi trg na križišču pred Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik. Trasa poteka po cesti Novi trg do semaforiziranega križišča, ki ga po kolesarski stezi dvakrat prečkamo, da pridemo na kolesarsko stezo ob Šolski ulici. Po kolesarski stezi trasa poteka nazaj do Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik.

Praktično usposabljanje kolesarjev bo potekalo ob lepem vremenu od 13. ure do 19. ure.

V prostorih občinske stavbe na ogled razstava literarnih in likovnih del na temo Lepo je v naši domovini biti mlad

V prostorih občinske stavbe na ogled razstava literarnih in likovnih del na temo Lepo je v naši domovini biti mladV prostorih Občine Kamnik je na ogled razstava literarnih in likovnih del na temo Lepo je v naši domovini biti mlad. Gre za dela učenk in učencev osnovnih šol 8. nagradnega razpisa veteranskih in domoljubnih organizacij občin Kamnik in Komenda.

Koordinacijski odbor veteranskih in domoljubnih organizacij, ki združuje Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kamnik – Komenda, Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Kamnik, Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana – odbor Kamnik, Območno združenje slovenskih častnikov Kamnik – Komenda in Društvo general Maister Kamnik, je v sodelovanju z Društvom Dogodek Kamnik, s Foto klubom Kamnik in Studiom Dataprint pripravil razstavo likovnih ter literarnih del učencev druge in tretje triade kamniških osnovnih šol. Koordinacijo razstave in omenjenega natečaja je letošnje leto prevzelo Območno združenje slovenskih častnikov Kamnik – Komenda.

Oddelek za razvoj in investicije

Projekt StimulART: nagradni natečaj Časovna kapsula – sporočilo za 21. stoletje

Občina Kamnik je dne 15. 2. 2021, v sklopu projekta StimulArt, objavila Javni natečaj za najboljši izdelek pod sloganom Časovna kapsula – sporočilo za 21. stoletje. Natečaj je bil namenjen vsem posameznikom med 17. in 100. letom starosti ter malim podjetjem. Udeleženci so morali za sodelovanje izdelati ali oblikovati izdelek, ki predstavlja nek funkcionalen predmet ali dekoracijo za dom. Izdelek je moral biti ustvarjen na podlagi zgodovinske in/ali industrijske dediščine Kamnika, hkrati pa je moral ustrezati potrebam trga in potrošnikov v 21. stoletju. Natečaj se je zaključil 31.3.2021, v zastavljenem roku smo prejeli 17 zanimivih izdelkov, ki jih je pripravilo 6 sodelujočih akterjev.

Za ocenjevanje prejetih izdelkov se je oblikovala 4-članska komisija, v kateri so sodelovale Maja Poravne (Občina Kamnik; projektni manager pri projektu StimulArt), Barbara Strajnar (Občina Kamnik), Saša Bučan (Galerija Miha Maleš; lokalna deležnica), Nina Koželj (kiparka; lokalna deležnica).

Komisija se je 26. aprila 2021 zbrala v prostorih Občine Kamnik, kjer je na podlagi štirih meril ocenila prejete izdelke. Merila so bila določena po navodilih projektnega partnerstva pri projektu StimulArt, in so obsegala naslednje kriterije:

 1. Prepoznavnost povezave z lokalno dediščino
 2. Izvirnost ideje
 3. Estetska vrednost izdelka
 4. Izvirna (likovna) tehnika – inovativnost pri uporabi materialov

Vsako merilo se je ocenilo s točkami od 1 (najmanj) do 5 (največ), kar pomeni, da je vsak izdelek lahko prejel največ 20 točk. Članice komisije pa so pred ocenjevanjem sprejele sklep, da izdelke, ki jih je pripravil isti prijavitelj in so si med seboj podobni (po načinu izdelave, materialih, zgodovinskih dejstvih), ocenijo skupaj kot skupino izdelkov. Na podlagi tega so bile točke dodeljene 8 izdelkom/skupinam izdelkov, zmagovalni izdelek pa je s 17 točkami postala ročno izdelana USNJENA TORBA, ki sta jo pripravila Klemen Urbanija in Janja Stopinšek. Drugo mesto sta si s 16 točkami delila lesen stol Klemna Urbanije in milo v obliki mamuta Darje Škulj.

Občina Kamnik je imela namen sodelujoče izdelke tudi razstaviti, ker pa zaradi raznolikosti in visoke finančne vrednosti nekaterih izdelkov, smo se odločili, da izdelke predstavimo v objavi na uradni spletni strani Občine Kamnik in tako pripravimo »Spletno razstavo natečaja Časovna kapsula – sporočilo za 21. stoletje (projekt StimulArt)«. Razstava bo objavljena predvidoma v prihodnjem tednu.

Projekt SpeciAlps 2 – Trajnostno povezovanje naravnih bogastev in obiskovalcev

Pod okriljem CIPRE International in omrežja občin »Povezanost v Alpah« (AidA) poteka projekt specAlps 2. Projekt temelji na izsledkih ter spoznanjih projekta »speciAlps1«: »odkrivanje, ohranjanje in širjenje biotske raznovrstnosti med alpskimi občinami«. Interaktivni zemljevid Alp si lahko ogledate TUKAJ.

Projekt je namenjen osveščanju tako obiskovalk in obiskovalcev kot tudi lokalnega prebivalstva o raznolikosti in raznovrstnosti alpske flore in favne ter o bontonu ravnanja v naravi. Izsledki projekta bodo predstavljali pobudo in spodbudo za vzpostavitev ukrepov za vodenje obiskovalk in obiskovalcev in varstvo narave tudi v drugih alpskih občinah in regijah. Predlagani ukrepi bodo obravnavani na različnih odborih Alpske konvencije in na delovnih skupinah Strategije EU za alpsko regijo (EUSALP).

Projektni partnerji so:

 • CIPRA International,
 • Omrežje občin »Povezanost v Alpah«,
 • Pilotne regije: Naravni park Tiroler Lech/A, Kamniško-Savinjske Alpe /SL, Planinska vas Balme/I in Bad Reichenhall/D«. 

Projekt se bo izvajal od novembra 2020 do decembra 2022.

Cilji projekta so:

 • približevanje naravnih alpskih bogastev v štirih pilotnih regijah tako lokalnemu prebivalstvu kot turističnim obiskovalkam in obiskovalcem ter osveščanje vseh segmentov populacije o potrebi po zaščiti omenjenih biserov;
 • zbiranje uspešnih primerov vodenja obiskovalk in obiskovalcev in nadgrajevanje uspešnih pristopov v učinkovite in prenosljive ukrepe;
 • spodbujanje mednarodnega sodelovanja v alpskem prostoru z organizacijo srečanj in izmenjav med projektnimi pilotskimi regijami;
 • izpostavljanje Alpske konvencije kot vodila za skupnosti in regije, s poudarkom na tematiki trajnostnega turizma, biotske raznovrstnosti ter varstva narave in krajine.

Vse več ljudi išče oddih in sprostitev v alpski naravi. Posledice tega vplivajo na živalski in rastlinski svet, kakor tudi na destinacije, na tamkajšnjo infrastrukturo in na lokalno prebivalstvo. V okviru projekta speciAlps2 štiri pilotne regije snujemo ukrepe za vodenje obiskovalk in obiskovalcev. Digitalni naravovarstveni nadzorniki prek pohodniških portalov in družbenih medijev uporabnice in uporabnike obveščajo o okolju prijaznih gorskih turah. Ljubiteljice in ljubitelji pustolovščin na prostem trajnostno potujejo do naravnih biserov z avtobusom in vlakom. Gorske kolesarke in kolesarji drvijo po uradno odobrenih trasah. Na primere dobre prakse za učinkovito vodenje obiskovalk in obiskovalcev po občutljivih območjih je v Alpah moč naleteti vsepovsod.

Ob začetku projekta speciAlps2 predstavljamo nabor primerov dobre prakse pri vodenju obiskovalcev in obiskovalk na interaktivnem zemljevidu Alp, ki je v štirih jezikih.

Finančna podpora: Projekt financira Nemško zvezno ministrstvo za okolje, varovanje narave, gradnjo in jedrsko varnost (BMUB).

Občina Kamnik

 

Oglasno sporočilo