Za varno oskrbo s pitno vodo se obnavlja vodovod in kanalizacija na Pristavi v Mengšu

0
466

Investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Pristavi v Mengšu se izvajajo v skladu s terminskim planom. Zaradi specifike del, potrebno je namreč dnevno razbijanje skal, je potrebna posebna prometna ureditev oziroma daljša zapora ceste. Delne zapore so se pričele aprila, z občasnimi popolnimi zaporami pa se bodo nadaljevale vse do zaključka del, predvidoma v prvi polovici junija 2021.

Občina Mengeš in JKP Prodnik sledita predvidenim načrtom obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v občini Mengeš. Vsako leto se skladno z načrtom obnovitvenih del sanirata vodovodno in kanalizacijsko omrežje.  Primarni cilj obnove gospodarske javne infrastrukture je varno in nemoteno zagotavljanje občanom pitne vode in ustrezno urejeno odvajanje komunalne odpadne vode. V letu 2021 je bilo za investicijsko – vzdrževalna dela določeno območje Pristave, ki je posebej zahtevno zaradi prometne ureditve, saj je zaradi obnovitvenih del potrebna dalj časa trajajoča zapora ceste.

Uroš Drobež, vodja investicij v občini Mengeš, je povedal: »Obnovitvena dela na Pristavi potekajo skladno s terminskim planom. Zahvala gre tudi prebivalcem območja, za njihov strpnost in sodelovanje. Potrudili se bomo, da bodo dela zaključena čim prej ko bo to mogoče.« 

Občina Mengeš

Oglasno sporočilo