Za varno oskrbo s pitno vodo se obnavlja vodovod in kanalizacija na Pristavi v Mengšu

0
905

Investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji na Pristavi v Mengšu se izvajajo v skladu s terminskim planom. Zaradi specifike del, potrebno je namreč dnevno razbijanje skal, je potrebna posebna prometna ureditev oziroma daljša zapora ceste. Delne zapore so se pričele aprila, z občasnimi popolnimi zaporami pa se bodo nadaljevale vse do zaključka del, predvidoma v prvi polovici junija 2021.

Občina Mengeš in JKP Prodnik sledita predvidenim načrtom obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v občini Mengeš. Vsako leto se skladno z načrtom obnovitvenih del sanirata vodovodno in kanalizacijsko omrežje.  Primarni cilj obnove gospodarske javne infrastrukture je varno in nemoteno zagotavljanje občanom pitne vode in ustrezno urejeno odvajanje komunalne odpadne vode. V letu 2021 je bilo za investicijsko – vzdrževalna dela določeno območje Pristave, ki je posebej zahtevno zaradi prometne ureditve, saj je zaradi obnovitvenih del potrebna dalj časa trajajoča zapora ceste.

Uroš Drobež, vodja investicij v občini Mengeš, je povedal: »Obnovitvena dela na Pristavi potekajo skladno s terminskim planom. Zahvala gre tudi prebivalcem območja, za njihov strpnost in sodelovanje. Potrudili se bomo, da bodo dela zaključena čim prej ko bo to mogoče.« 

Občina Mengeš

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here