Ureditev ploščadi pred veleblagovnico

0
743

Občina Domžale načrtuje obnovo javne mestne površine – mestnega trga pred veleblagovnico. To je osrednja površina centra Domžal, ki predstavlja vozlišče pešpoti, ki bo v prihodnje povezovala tri pomembna žarišča centra Domžal, in sicer območje SPB-1, območje Kolodvorske ceste ter bodočo peš promenado do Univerzala.

V petek, 21. maja 2021 začenjamo z uvedbo investicijsko vzdrževalnih del. Načrtujemo obnovitev in preoblikovanje obstoječih mestnih površin z nadgradnjo urbane opreme. Območje prenove obsega dotrajano asfaltirano ploščad, ki je namenjena uporabnikom veleblagovnice in družabnim dejavnostim. Oblikovna osvežitev javne mestne površine bo zajemala preoblikovanje in obnovo materialov ter dograditev urbane opreme.

Ureditev mestnega trga se bo izvajala v poletnih mesecih, predvidoma tri mesece od uvedbe del. V času gradnje bo dostop obiskovalcev in uporabnikov veleblagovnice, s sprednje strani ob Ljubljanski cesti, nekoliko otežen oziroma spremenjen. Prilagamo načrt zavarovanja ploščadi v času gradnje in predvidena začasna vhoda do objekta.

Izvajalec projekta je LAVACO, podjetje za gradbeništvo in trgovino d.o.o. Nadzor bo izvajal USZ INŽENIRING d.o.o. Koordinacijo za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta bo izvajalo podjetje VARNOSTNI FAKTOR d.o.o.

Občina Domžale, Urad župana

Oglasno sporočilo