Si res želimo tak center Domžal?

0
3185

Občani sprašujejo, kdo na Občini Domžale je izdal dovoljenje za postavitev objekta na Ljubljanski 71 (nekdanji Kovinar), če je le to sploh potrebno. Zanima jih tudi, zakaj občinska uprava ne sprejme primernega odloka, ki bi preprečeval tako grobe posege v podobo centra Domžal. V občinskih medijih je že bilo objavljeno, da je za ureditev centra Domžal zadolžena podžupanja, na drugi strani pa se poraja vprašanje, če omenjene zadolžitve res vodijo v pravo smer.«

Odgovor Občine Domžale:
Gradbeno dovoljenje za objekte je izdala Upravna enota Domžale, v skladu s takrat veljavnimi prostorskimi akti Občine Domžale.
Toni Dragar , župan

Zakaj župan na licitaciji, na kateri je bil prisoten, ni kupil zgradbe na Ljubljanski cesti 71 v Domžalah (nekdanji Kovinar)? Zanima nas tudi, za kakšno ceno je bila zgradba prodana in če se je prodajalo tudi zemljišče oz. park. V čigavi lasti je še delček parka, kar ga je ostalo?

Zemljišče na Ljubljanski cesti 71 na katerem stoji objekt, park ob objektu in parkirišče je bilo prodano v zasebnem kupoprodajnem postopku in po vedenju Občine ni bilo prodano na javni dražbi.
Prodajna cena zemljišča z objekti nam ni poznana. Za podatek o lastništvu se morate obrniti na Zemljiško knjigo.
Urad župana Občine Domžale

Občina lahko uveljavi predkupno pravico za nepremičnino, v kolikor imajo odločevalci (beri župan) vizijo, kaj storiti z objektom in zemljiščem.

V pripravi so pa načrti, kako v parku Univerzale zgraditi občinsko kavarno.

Gradnja se je začela leta 2018. Mogoče nekateri pričakujejo, da se bomo občani na to skrpucalo navadili.

Leta 2019

Leta 2008

Očitno ne po vsebini in ne po zunanjosti, saj jo je novi lastnik prebarval v brezizrazno, monotono rjavo barvo. Prejšnji lastnik Napredek je imel vsaj toliko posluha, da je fasado skušal približati tisti, ki jo je “nosil” Hotel Wenzel, v katerega času je zgradba najbolj živela in dominirala v centru, tudi z najsodobnejšim kegljiščem na Kranjskem in lastno ledenico.

Pogled na park, ki kaže žalostno podobo!
Pred desetletji je park bil res park, v pravem pomenu besede.
Težko verjeti, da gredo zadeve na slabše, ne?

Tudi za parkirišče v parku na vzhodni strani je poskrbela prijazna (ne občanom) politika z uporabnim dovoljenjem. Ne moremo se znebiti občutka, da je bil odločevalec “stimuliran” ali pa enostavno ne ve, čemu služi park.

________________________________________________________________

Naše bralce zanima, kdo je najemnik prizidka ob občini Domžale, kjer izvajajo ključarska dela in kolikšna je najemnina. Sprašujejo nas, če ne bi bilo na tako prometni lokaciji v ta prostor bolje umestiti prebivalcem potrebnejšo dejavnost, kot npr. javno blagajno in občinsko vložišče. S tem bi pridobili tudi prepotreben prostor za občinske pisarne, saj se kaže razseljenost uradov po mestu.
Vložišče oz. sprejemno-informacijska pisarna je glavna vstopna in izstopna točka občine, namenjena poslovanju s strankami.
V vložišču se ustavite, ko:
– potrebujete splošne informacije,
– želite oddati vlogo,
– želite vplačati upravno takso ali kakšno koli drugo občinsko takso, kot je npr. turistična taksa, uporaba javne površine, itd.
– želite podati pohvalo ali pripombo.
Domžalsko-kamniške NOV!CE 3/2018

Odgovor Urada župana:
Prizidek ob občinski stavbi je na podlagi služnostne pogodbe iz dne 14.10.1955 v posesti podjetja Tobačna 3DVA d.o.o., Ljubljana. Po nam znanih podatkih ga oddajajo v najem podjetju Ključi Nardin Tina Nardin s.p., višina najemnine nam ni znana.
Vratarnico v površini 10 kvadratnih metrov, ki se drži prizidka, oddaja Občina Domžale v najem podjetju Ključi Nardin Tina Nardin s.p., po pogodbi z dne 18.3.2015 in sicer za ceno 10 EUR na kvadratni meter, kar znaša 100 EUR na mesec. Občinsko vložišče se nahaja takoj na vhodu v občinsko stavbo in je z vidika dostopnosti dobro locirano.
Toni Dragar, župan

Voljeni gospodje in gospe na občini (mišljeni tudi svetniki, ne samo vodstvo), do kdaj se boste trudili (premalo) z urejanjem centra in po drugi strani dopuščali, da vam (nam) raznorazni investitorji dobesedno uničujejo javni prostor z različnimi prizidki in parkirnimi prostori za stare avtomobile. Res ne zmorete sprejeti bolj dorečenih prostorskih dokumentov, ki bi natančneje določali, kaj je pomemben javni prostor in kaj lahko sploh umeščamo v ta javni prostor in kako ga urejamo? Če ne zmorete za vso občino, storite to vsaj za strogi center mesta. Tako bo lahko upravna enota izdajala takšna dovoljena, kjer ne bo prihajalo do takšnih ekscesnih posegov v prostor kot je, pričujoči na fotografiji. Če pogledamo v zgodovino je bil prvi domžalski hotel, kegljišče, pošta in restavracija. Zdaj v teh prostorih, v centru mesta, lahko kupite pasjo hrano in “šraufe”, v prizidku boste pa mogoče dobili sladoled??? Po vsej verjetnosti je investitor dobil navdih kar pri sosedu, to je občinski stavbi, kjer se nepotreben parkirni prostor zažira v parkovno površino (najbrž je za zaposlene pot od parkirne hiše do občine predolga), in stavba ima seveda prizidek! In to kakšnega, točno takšnega, ki že sam po sebi “vpije”, da ga tam ne bi smelo biti. Res se čudimo, zakaj ni bil pri obnovi občinske zgradbe odstranjen. Če tega ne zmorete storiti, mu dajte vsaj eno pametno vsebino. Na tem mestu bi lahko namreč bila samo Turistično informativni center in javna blagajna, nič drugega.
Apeliramo na vas torej še enkrat, da čim prej sprejmete prostorski dokument, ki bo čim bolj natančno urejal in ščitil javni prostor, z upanjem, da do sprejetja ne bomo dobili še kakšne začasne (kar v Domžalah pomeni večne) prostorske navlake, zgrajene po sistemu, kar ni prepovedano, je dovoljeno.
Občan
(Naslov hranimo v uredništvu)

Občinsko parkirišče v južnem delu parku.

Kaj lahko dodamo na pismo bralca? Če bi občinska uprava znala sprejeti prave odločitve in odkupiti strateške prostore in zgradbe v našem mestu, se danes ne bi spraševali, kam bomo dali določene vsebine in ne bi milijonsko prenavljali stavb, ki niso strateškega pomena (Ljubljanska 36 v Stobu) in za katere niti vsebine ne znamo definirati. Da bi dali 1,5 milijon evrov za odkup Kovinarja, pa očitno ni bilo interesa …

________________________________________________________________________

Prva lastovka zaželene vsebine v parku se je že pojavila.

 

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here