Zapora Igriške ulice – Jarše

0
212

Oddelek za komunalne zadeve Občine Domžale je  izdal dovoljenje za poseg  in spremembo prometnega režima popolne zapore občinske javne cestoe JP 572031 – Igriška ulica od stac. 340 m do Pelechove ceste in JP 572034 – Igriška ulica od dne 01.06.2021 do 01.09.2021 po elaboratu začasne prometne ureditve št. ZC -27/21, ki ga je izdelalo podjetje HNG d.o.o., Prešernova cesta 35, 1234 Mengeš, zaradi rekonstrukcije Igriške ulice in izgradnjo pločnika – II. faza.

Investitor oz. izvajalec  sta dolžna vse prekope dnevno zasuti in utrditi do nivoja terena, tako, da se omogoči nujen dostop  v primeru intervencije in stanovalcev. V primeru slabega vremena je potrebno paziti, da ne pride do posedkov. Za vzdrževanje gradbišča sta pristojna izvajalec in investitor.

Občina Domžale

Oglasno sporočilo