TeDni(K) Občine Kamnik (15.6.2021)

0
847

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja kanalizacije ter vodovoda v naselju Žale (od hišne številke 18 C do hišne številke 19 A)

Gradbena dela izgradnje kanalizacije za odpadne vode, vodovoda, zaščitnih elektro cevi do črpališča ter zaščitnih cevi za javno razsvetljavo so končana.

Izvajalec del mora pred predajo komunalne infrastrukture opraviti vse teste in meritve, ki dokazujejo pravilno in varno uporabo komunalne infrastrukture. 

V preteklem tednu je izvajalec del nadaljeval z izgradnjo opornega zidu na javni poti Žale. Ker dela potekajo pod popolno zaporo, prosimo vse stanovalce za razumevanje in strpnost.

Ureditev parka v Šmarci

V ponedeljek, 14. junija, so se pričela gradbena dela »Ureditev parka v Šmarci«. Projektna dokumentacija zajema celovito prenova parka s spomenikom, v katerega je umeščena pešpot, obnova peščenega tlaka okoli spomenika, polaganje geotekstila ter izdelava in vgradnja štokanih betonskih plošč.

Gradbena dela se bodo zaključila predvidoma v prvi polovici julija.

Obnova vodovoda v Podgorju

V preteklem tednu se je zaključila obnova vodovoda v Podgorju od h.št. 86 do 83 a.

Star azbestno-cementni cevovod je nadomestila nova PE DN90 cev. Sočasno z obnovo vodovoda se je vgradila tudi kabelska kanalizacija za javno razsvetljavo, elektriko in ponudnike TV/internetnih storitev. Vozišče se je uredilo v prvotno stanje, na odseku ob kmetijskih površinah se je uredilo tudi ustrezno odvodnjavanje cestišča.

Stanovalcem se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost v času obnovitvenih del.

Sanacija plazu na občinski cesti javni poti Špitalič-Dolina

V preteklem tednu se je začela ena zahtevnejših sanacij plazu v naši občini v letošnjem letu. Sanacija plazu se bo izvajala skladno s projektom PZI, ki predvideva izgradnjo dveh kamnitih zidov v dolžini 26,5 metra in 10,60 metrov, ter pilotne stene v dolžini 29,60 metrov in ureditev odvodnjavanja na vseh treh odsekih občinske ceste.

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., je skupaj s podizvajalcem začel z vrtanjem pilotov za izgradnjo pilotne stene, ki jo bo skupaj sestavljalo 30 pilotov globine od 6,5 do 9,5 metra. Zahtevno gradnjo so si tako kot vsako leto do sedaj ogledali študentje geologije skupaj s profesorjemZavedamo se, da je prenos znanja na študente izrednega pomena, zato smo jim na terenu predstavili načrt in tehnologijo gradnje. 

Oddelek za družbene dejavnosti

Zahvala ravnateljici Zasebnega vrtca Sonček Diti Horvatiček

Župan Matej Slapar se je danes zahvalil ravnateljici Zasebnega vrtca Sonček Diti Horvatiček, ki konec meseca zaključuje z ravnateljevanjem v kamniškem zasebnem vrtcu. Ob tej priložnosti je izrazil zadovoljstvo, da je z njenim vodenjem vrtec dober in uspešen ter ji na nadaljnji poti zaželel veliko uspehov in izpolnjenih zastavljenih ciljev.

Ravnateljica Zasebnega vrtca Sonček Dita Horvatiček pa je izrazila zahvalo Občini Kamnik in Oddelku za družbene dejavnosti ter ob tem poudarila, da smo resnično dobro sodelovali ter verjame, da se bo tudi z novim vodstvom takšno sodelovanje nadaljevalo.

Poletno počitniško varstvo otrok za otroke od 4 do 12 leta starosti

Zaradi velikega zanimanja in povpraševanja staršev po organiziranem varstvu otrok starih od 4 do 12 let v času šolskih počitnic, se je Občina Kamnik, skladno z razpisom in razpisnimi pogoji, odločila sofinancirati počitniško varstvo tudi za otroke te starosti.

Tako je finančno podprla vlogo Animmas, Varstvo otrok, športne in druge dejavnosti za prosti čas, Alenka Viriant – Stojanović s.p. Varstvo bo potekalo v Samostanu Mekinje. 

Več informacij o varstvu pa si lahko preberete TUKAJ

22. koordinacijski sestanek institucij, ki se ukvarjajo z reševanjem problematike starejših v naši občini

V prostorih Občine Kamnik je v preteklem tednu potekal 22. koordinacijski sestanek institucij, ki se ukvarjajo z reševanjem problematike starejših v naši občini.

Na srečanju je bilo s strani predsednika Društva upokojencev Kamnik Vinka Polaka predstavljeno njihovo delo v času pandemije COVID-19, s strani poveljnika Civilne zaščite mag. Matjaža Srše pa je bilo predstavljeno delo v času pandemije v Občinskem štabu Civilne zaščite Kamnik.

Pričetek sanacije atletske steze in površin za skok v daljino pri Osnovni šoli Marije Vere

Pred pričetkom sanacije atletske steze in površin za skok v daljino pri Osnovi šoli Marije Vere je potekal sestanek z vodstvom šole, strokovnega nadzora, projektantom in predstavniki Občine Kamnik.

Rezultati likovnega natečaja Jenkret je biv – podobe Križnikovih pravljic 2021

V okviru Križnikovega pravljičnega festivala je bil razpisan likovni natečaj, s katerim so želeli v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik otroke spodbuditi k ustvarjalnosti. Tema letošnjega natečaja je bila Čudežni svet rastlin, učenci pa so ustvarjali ob ljudskih pravljicah Povedka o zlatoroguPšenica najlepši cvet ali Kako je sin koze odvadil jesti zelje.

Na likovni natečaj smo prejeli 333 izdelkov. Ustvarjali so otroci in mladostniki iz 16 osnovnih šol in njihovih podružnic iz Slovenije in Hrvaške. Pri ustvarjanju jim je pomagalo 38 mentorjev, od tega so trije ustvarjali pod mentorstvom staršev. Ustvarjali so v osnovnih šolah kamniške in komendske občine ter v Domžalah, na Rodici in Krtini pri Dobu, v Mengšu, Stražišču pri Kranju, na Vranskem, v Taboru ter Ogulinu na Hrvaškem.

Izdelke je pregledala in ovrednotila natečajna komisija, ki so jo sestavljali Alojz Berlec, akademski slikar in likovni pedagog, Miha Hančič, ilustrator in pedagog ter Jože Kozjek, industrijski oblikovalec in inženir gozdarstva. Nagrajenih je devet likovnih del, iz vsakega triletja osnovne šole po tri nagrade. Dodatnih enajst najboljših likovnih del je  izbranih za razstavo.

Nagrajenci in mentorji bodo nagrade prejeli na 10. Križnikovem pravljičnem festivalu v Motniku, v soboto, 4. septembra ob 16h, na pripovedovalskem dogodku za otroke. Takrat bo v kulturnem domu Motnik na ogled tudi razstava likovnih del.

Vsem izbrancem in njihovim mentorjem iskreno čestitamo.

Šahovski turnir v samostanu Mekinje

V soboto, 12. junija 2021, se je v Mekinjskem samostanu odvijal šahovski turnir, ki je bil namenjen učencem, ki so obiskovali šahovsko šolo v samostanu Mekinje in se je odvijala od meseca marca dalje. Zbranim se je ob tej turnirju pridružil tudi župan Matej Slapar.

Njihova mentorica Simona Pirc Jenko je ob rpičetku turnirja povedala, da so v zelo kratkem času napredovali, se naučili novih pravil in trikov ter vestno trenirali osvajanje ene izmed najbolj priljubljenih miselnih iger. Nagradila jih je tako, da jim je omogočila, da spoznajo tudi tekmovalni del šahiranja. Zahvalila se je Javnemu zavodu Mekinjski samostan, ki jo je povabil k izvajanju šahovskih ur v okviru projekta Preobrazba, in županu Mateju Slaparju, ki se je odzval prošnji za podporo turnirju ter pohvalila mlade šahiste in njihove starše, ki so vozili otroke na šahovske ure.

Župan Matej Slapar pa je mladim šahistom namenil naslednje misli: »Vesel sem, da se v okviru program Preobrazba odvija tudi učenje šaha. Lepo je, da se toliko mladih odloča tudi za šah. Iskrene čestitke staršem, da jih usmerjate in tudi vam šahistke ter šahisti, ki ste našli talent tudi v šahu, ki vam bo dal za naprej ogromno znanja in miselnih vzorcev v možganih. Želim vam, da se danes čim bolje odrežete.«  

Mladi igralci so z neverjetno zbranostjo začeli igro šaha in lepo je bilo opazovati njihovo zavzetost ter trud za zmago.

Beneške harmonije v okviru projekta MUSICA AETERNA

V soboto, 12. junija 2021, se je v cerkvi Sv. Ane v Tunjicah odvijal uvodni koncert neminljive glasbe izpred stoletij: harmonije beneških mojstrov v izvedbi odličnih umetnikov našega časa. Beneške harmonije iz 17. in 18. stoletja so izvajali Mateja Bajt – kljunasta flavta, Alessandro Sluga – violončelo in Luca Ferrini – čembalo.

Organizator koncertnega cikla Musica Aeterna je Tone Ftičar, vodja Javnega sklada RS za kulturni dejavnosti na območni izpostavi Kamnik, je prisotnim najprej predstavil vse tri nastopajoče glasbenike in se jim na konci tudi zahvalil za vrhunsko izvedbo.

Ljubitelji klasične glasbe smo lahko prisluhnili programu:

  • Sonata settima a 2 (iz “Sonate concertate in stil Moderno”, vol. 2 – Benetke, 1629), ki jo je napisal skladatelj Dario Castell;
  • Sonata op. 2 n. 12 v F-duru, za flavto in basso continuo, ki jo napisal Benedetto Marcello
  • Trio sonat v G-duru avtorja Antonia Lotti;
  • Sonata v a-molu za čembalo, ki jo je napisal Baldassarre Galuppi;
  • Sonata VI, RV 46, v B-duru;
  • Sonata v B-duru, Br B3 “La staggion bella”, ki jo je napisal Giuseppe Tartini.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu objavili javna naznanila, in sicer dopolnjen osnutek Odloka o spremembah ter javno naznanilo o dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta B11 Titan –  Svit št. 3. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev SD OPPN B11 Titan-Svit št. 3 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/2021 dne 26. 3. 2021. Dopolnjen osnutek SD OPPN B11 Titan-Svit št. 3 je izdelala družba POPULUS d.o.o., pod številko projekta 502-18-20 v mesecu januarju 2021, dopolnitev maj 2021.

Območje, ki je predmet pobude za spremembo izvedbenega prostorskega akta je nepozidano in v sedanjem stanju travnik s samoniklo zasajenim drevesnim pasom ob zahodni meji. Obsega parceli 1274/8 in 1272/1 del k.o. Podgorje. Predmet spremembe je razširitev nabora dopustnih podrobnih namembnosti z možnostjo gradnje hotela ali skladišča, ter na podlagi te spremembe tudi urbanistična določila za vsako namembnost kot so gradbena meja, višina objektov in faktor zazidanosti skladno s strateškim delom OPN in dolgoročnim prestrukturiranjem proizvodnega območja.

Občina Kamnik obvešča javnost, da bo javno razgrnjen tudi dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Šmartno – 02 Šmartno v Tuhinju. Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 110/2020 dne 14. 08. 2020. Elaborat za enoto urejanja OPPN je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., arhitektura, urbanizem in storitve, Strma ulica 13, 2000 Maribor, pod številko projekta 19-307 v mesecu december 2019, dopolnitev maj 2021. Območje načrtovanja predstavlja nepozidana stavbna zemljišča, namenjena površinam za stanovanjsko gradnjo in zelenim površinam. Lastnik zemljišč in investitor v območju obdelave želi urediti stanovanjsko naselje enodružinskih stanovanjskih objektov z okoliško ureditvijo ter ureditvijo javne gospodarske infrastrukture.

Za oba dopolnjena osnutka bo potekala javna razgrnitev od 7. junija 2021 do vključno 8. julija 2021. Ogled gradiva je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sredo, 16. junija 2021, s pričetkom ob 16. uri  in 17. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Poleg zgoraj navedenih občinskih podrobnih prostorskih aktov je v preteklem tednu Oddelek za urejanje prostora skupaj s pripravljavcem pripravil gradivo za javno razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za prostorsko enoto EUP KE-KA-87 v območju OPPN B 15 Spodnji Alprem, številka elaborata 510-07-21, maj 2021, izdelovalec POPULUS Prostorski inženiring d.o.o., PE Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana (ID št. PA: 2427), skupaj s pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve, ki jo je na Občino Kamnik vložil pobudnik lokacijske preveritve. Območje lokacijske preveritve predstavljajo zemljišča s parcelno št. 1302/6, 1327/10, 1327/20 – del, 1327/8 – del, 1327/9 vse k.o. 1908 – Podgorje. Po izvedbi povezovalne ceste na severu z ureditvenim območjem, ki se ureja z OPPN B31, je bilo ugotovljeno, da je priključek ceste na industrijsko cono izveden na visokem nasipu s premostitvenim objektom in ni izveden na lokaciji, ki je bila upoštevana v okviru OPPN B15 Spodnji Alprem. Zamik je v razdalji 5 metrov vzhodneje. Posledično izvedba prometnega režima za dovozno cesto enote I1 ni mogoča. Tolerance, ki so za prometno infrastrukturo predvidene v členu 29. (+/-3m) ne zadoščajo za navezavo enote I1 na povezovalno cesto, zato jih je nujno povečati na 5,5 metra. Zaradi višine nasipa ni možno izvesti v grafičnem delu predvidenega uvoza, zato ga je potrebno prestaviti tako, da je priključevanje dopustno iz enote I1 ali enote I2.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 7. junija 2021 do vključno 23. junija 2021. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, do njih zavzela stališča ter jih objavila na spletni strani občine.

Oddelek za razvoj in investicije

Festival pitne vode v Kamniku

V sredo, 16. junija 2021, od 9. do 14. ure vabljeni na Glavni trg v Kamnik, kjer bomo govorili o varovanju vodnih virov na Kamniškem in okušali vzorce izvirske vode iz Kamniško-Savinjskih Alp.

Dogodek poteka v okviru projekta Mreža vodnih poti v Kamniško Savinjskih Alpah, v katerem sodelujejo Lokalne akcijske skupine (LASi) in občine iz celotnega območja Kamniško – Savinjskih Alp  tako slovenskega kot tudi avstrijskega dela.


Pričetek projekta Samostan – mesto srečevanj

Konec maja so se pričele izvajati aktivnosti v okviru projekta Samostan – mesto srečevanj. V preteklem tednu so partnerjem projekta (to smo Javni zavod Mekinjski samostan, Vrt zdravilnih rastlin in Občina Kamnik) predstavniki lokalne akcijske skupine Srce Slovenije predstavili navodila za izvajanje projekta.

S projektom Samostan – mesto srečevanj želimo bogato zgodovino samostana Mekinje na sodoben in zanimiv način predstaviti domačinom in turistom, hkrati pa pod lastno blagovno znamko Doroteja, poimenovano po mekinjski opatinji Doroteji Sidoniji Gallenberg združiti lokalne zeliščarske in rokodelske izdelke.

Projektne vsebine so namenjene pripravi in izvedbi stalne muzejske razstave o klarisah, zasaditvi samostanskega zeliščnega vrta, povezovanju lokalnih zeliščarjev in drugih ponudnikov v znamko Doroteja, vzpostavitvi samostanske info točke in trgovine z izdelki blagovne znamke ter podpornim vsebinam v obliki tematskih delavnic, namenjenih ranljivim ciljnim skupinam in vzpostavitvi Dorotejine šole.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Blejski vodni festival – Odgovorno do vode 2021

V četrtek, 10. in petek, 11. junija 2021, je potekal Blejski vodni festival. Tokratno srečanje mednarodnih organizacij, predstavnikov gospodarstva in državnih organov, strokovnjakov, aktivistov in investitorjev na temo vode je potekalo preko spletne povezave.

Izpostavljene so bile akutne in aktualne teme o ohranjanju vodnih virov in vodnega okolja ter predstavljeni primeri dobrih praks. Ob zaključku so bile nagrajene inovativne in trajnostne rešitve za ohranjanje vodnega okolja in vodnih virov. Spodbuja se nove trende v razumevanju vode in vzdržno naravnane rešitve, ki zajemajo celoten vodni krog, ohranjajo vodno okolje ter izboljšujejo kakovost na vseh življenjskih področjih.

Blejski vodni festival je sklenil sodelovanje z vladami in organizacijami  sedmih držav (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Madžarska, Avstrija, Češka, Slovaška in Monako), s ciljem poiskati in nagradili inovativne ideje in rešitve, ki izboljšujejo vodni odtis.

Organizacija Bled Water Festival (BWF) je v preteklosti že postavila platformo za rešitve in novosti na področju varstva vodnih virov, letos pa je svoje aktivnosti še nadgradila z vzpostavitvijo prvega evropskega združenja vodnih sommeljejev (EWSA).

Konferenca o alpski kulturi prostora in graditve “Konstruktivne Alpe”

Švicarsko predsedstvo Alpske konvencije in sekretariat mednarodne arhitekturne nagrade za trajnostno gradnjo in prenovo v Alpah »Constructive Alps« sta organizirala spletno konferenco o alpski gradbeni kulturi in podnebju prijazni gradnji. Konferenca je potekala 9. in 10. junija. Temi letošnje konference sta bili: »Varstvo podnebja skozi varčnost« in »Varstvo podnebja in kakovost življenja«.

Uvodni dogodek konference je bila otvoritev potujoče razstave Constructive Alps 2020.

Razstava predstavlja 28 projektov trajnostne gradnje in prenove, ki so bili izbrani na petem mednarodnem arhitekturnem vse alpskem natečaju Constructive Alps izmed 328 prijavljenih projektov. Osemčlanska mednarodna strokovna žirija je pri izboru poleg energijske varčnost upoštevala tudi ekološki, ekonomski, družbeni in kulturni vidik trajnosti. V ožji izbor je bil uvrščen tudi slovenski projekt, prenova starega alpskega skednja v Bohinju, arhitekturnega biroja OFIS arhitekti d.o.o.

Javna naročila

Na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU (TED) je objavljeno javno naročilo »Zamenjava scenske razsvetljave – odrske mehanizacije v Domu kulture Kamnik«. Razpisna dokumentacija predmetnega javnega naročila je objavljena na uradni spletni strani občine Kamnik, in sicer TUKAJ. Javno naročilo se, v skladu z ZJN-3, vodi po odprtem postopku. Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do ponedeljka, 5. 7. 2021, do 9. ure.

Oglasno sporočilo