Ustavno sodišče: Brezplačno oglaševanje strank v občinskih glasilih je nezakonito

0
548

Glede na pravilnik o oglaševanju občinskega glasila Slamnik nas zanima ali se kot oglas štejejo tudi objave in najave župana in podžupanov? Številne objave njihovih fotografij in zapisov jih postavljajo v privilegiran položaj pred vsakimi volitvami. Tudi omenjeni so člani ali celo predsedniki političnih strank. Vprašanje vam postavljamo tudi zaradi odločitve Ustavnega sodišče, ki pravi, da je brezplačno oglaševanje političnih strank v občinskih glasilih nezakonito. Občinska glasila bi morala, če jih uvrščamo med medije, spoštovati tudi vsa druga pravila, ki veljajo za medije, še pravijo na Ustavnem sodišču. “Objave v medijih so eden od pomembnejših načinov delovanja političnih strank, ki služijo pridobivanju podpore in posledično cilju osvojitve oblasti ter uresničevanju političnega programa stranke. Namen objav v medijih je zato izključno politično propaganden, saj skuša vplivati na mnenje oziroma podporo volivcev v korist stranke, ki se v mediju oglašuje,« so zapisali v obrazložitvi in zaključili, da so objave političnih strank oglaševalska besedila s politično vsebino.
Ker gre za oglaševalska besedila, pa jih morajo stranke občini plačati, sicer kršijo splošno prepoved financiranja političnih strank iz organov lokalnih skupnosti. Čeprav pri brezplačnih oglasih ne gre za neposredna izplačila iz občinskega proračuna na transakcijski račun stranke, gre po oceni ustavnih sodnikov za »posredno prelivanje premoženja iz občinskega proračuna v premoženje političnih strank« oziroma za »posredno financiranje političnih strank iz javnih sredstev«. Politične stranke bodo morale po novem svoje članke v občinskih glasilih plačevati in jih označevati kot politične oglase. Občinska glasila pri nas predstavljajo paralelni medijski sektor, ki se financira iz javnega denarja, nad njegovim financiranjem pa nima pregleda nihče.

Odgovori:

Odločbe Ustavnega sodišča je potrebno spoštovati, zato v svetniški skupini LMŠ nimamo težav sprejeti dejstva, da so po novem vsa pisanja političnih strank v občinskih glasilih plačljiva. Glede na omejeno višino finančnih sredstev, s katerimi v svetniški skupini LMŠ razpolagamo, bomo v prihodnje nekoliko bolj preudarni in izbirali le najbolj odmevne teme, ki jih bomo pokomentirali v občinskem glasilu. Žalosti pa nas, da pravila, ki jih je določilo Ustavno sodišče in potrdilo v svojem mnenju tudi Računsko sodišče, ne veljajo za vse. V občinskem glasilu Slamnik namreč še vedno pogosto beremo o Listi Tonija Dragarja (LTD) oziroma župana in podžupanje , ki po  naših informacijah za pojavljanje v glasilu ne plačuje denarnega nadomestila, tako kot to zahteva Zakon o financiranju političnih strank. LTD  je tako kot ostale politične stranke, prav tako vpisana v Register političnih strank, zato za domžalskega župana in njegovo politično stranko ne bi smela veljati drugačna pravila, kot za vse nas ostale svetnike, ki pripadamo ostalim političnim strankam.

Branko Heferle, občinski svetnik LMŠ

_______________________________________________________________________

Glede zaračunavanja prispevkov s strani občinskega glasila Slamnik sem že postavil tudi svetniško vprašanje in sicer v okviru razprave pod točko »Letni izvedbeni program kulture Občine Domžale za leto 2021«, kjer sem prosil za pojasnilo v zvezi s sodbo Ustavnega sodišča glede pisanja prispevkov političnih strank.
Z mesecem majem 2021 je uredništvo glasila Slamnik začelo zaračunavati prispevke političnih strank.
Strinjam se, da se seveda politične oglase zaračunava, a tu nikakor ne gre za oglaševanje političnih strank, temveč za podajanje mnenj posameznih občinskih svetnikov in svetnic. Še več, osebno sem mnenja, da nekateri želijo z enormnim zaračunavanjem kratkih komentarjev in mnenj onemogočiti obveščanje javnosti s t.i. drugim in tretjim mnenjem, čemur seveda odločno nasprotujem in to jemljem pravzaprav kot za jemanje svobode govora, ne bi pa se čudil, če so takšno pobudo na Ustavno sodišče podali tisti, ki nam vladajo in ne želijo brati v občinskim glasilu nikakršnih kritik.
Rubrika “Politične stranke” zato ni nikakršno oglaševanje, pač pa edina možnost, kjer lahko, kot zakonito izvoljeni občinski svetnik, javno izrazim svoje mnenje. To možnost mi mora občinsko glasilo zagotoviti, kakor zagotavlja Županu, podžupanji, obema podžupanoma, občinski upravi in občinskim javnim službam.
Odločitev Ustavnega sodišča RS sicer spoštujem, a se z njo ne strinjam, zato pozivam Uredništvo občinskega glasila Slamnik, da nam, svetnikom in svetnicam Občinskega sveta Občine Domžale, ponovno brezplačno zagotovi prostor za morebitne objave, ki so, kot že rečeno, prispevki, ki se nanašajo na izražanje mnenj in ne “politična kampanja”, kot jo poznamo v volilnem letu.

Gregor Horvatič


_______________________________________________________________________

Člani občinskega sveta (mandat 2018 do 2022)

1. mag. Renata KOSEC, LTD
2. Joško KOROŠEC, LTD
3. Andreja POGAČNIK JARC, LTD
4. Maksimiljan KARBA, LTD
5. Damjana KOROŠEC, LTD
6. Janez AVSEC, LTD
7. Marjetka KRISTAN, LTD
8. Anže KOROŠEC, LTD
9. Marjeta RODE, LTD
10. Janez BRECELJNIK, LTD
11. Metod MARČUN, LMM
12. Matej ORAŽEM, LMM
13. Elvira ROŠIĆ KLJUČANIN, LMM
14. Kaja ČOKAN, LMM
15. Maja BURJA, LMM
16. Ivan PŠAG, LMM
17. Robert HROVAT, SDS
18. MARIJA DOROTEJA GRMEK, SDS
19. mag. Tomaž DEŽELAK, SDS
20. mag. Majda PUČNIK RUDL, SDS
21. Žiga ŠTIFTAR, SDS
22. Peregrin STEGNAR, NSi
23. Tadeja ŠUŠTAR, NSi
24. Urška KABAJ PLETERSKI, LMŠ
25. mag. Branko HEFERLE, LMŠ
26. Marjan RAVNIKAR, SD
27. Kristina HAFNER, SD
28. Alenka RESINOVIČ REZA, Lista Reza
29. mag. Bojan ARH, Stranka Alenke Bratušek
30. Gregor HORVATIĆ, Zeleni Slovenije
31. Mateja KEGEL, samostojna svetnica

Z rdečo barvo je označena „koalicija“.

______________________________________________________________________

Večina občinskih svetnic in svetnikov očitno o tem nimajo nikakršnega mnenja!

Oglasno sporočilo