Vprašanje za Urad župana Občine Domžale (NOV!CE 5 2021)

0
774

Zaposleni v občinski upravi so v mesecu februarju 2021 prejeli 130.432,92, kar znaša približno 30% več sredstev, namenjenih za plače. Prosimo, da navedete vzrok povišanja plač, oziroma poimenske dodatke k plači.
Istočasno občane zanimajo tudi posamezne višine vseh lanskoletnih izplačil županu, podžupanom in direktorju občinske uprave.

Odgovor občinske uprave:

V zvezi z izplačilom zneska 130.432,92 EUR v mesecu februarju 2021 vam pojasnjujemo, da gre za višje izplačilo dohodkov iz naslova dodatka za delo v rizičnih razmerah in redne delovne uspešnosti zaposlenim.
Lanska izplačila županu, podžupanoma, podžupanji ter direktorju občinske uprave. Vsi zneski so neto:
– župan Toni Dragar 2020: 27.159,43 EUR
– podžupanja Kosec Renata: 21.853,65 EUR
– direktor občinske uprave Edvard Ješelnik: 28.186,45 EUR
– podžupan Deželak Tomaž: 12.452,60 EUR
– podžupan Ravnikar Marjan: 13.425,46 EUR

______________________________________________________________

Občani se pritožujejo zaradi kroničnega iskanja prostih parkirnih mest na prezasedenem makadamu pri TUŠ centru. Pred leti, v mandatu nekdanje županje, so obstajali načrti o podzemni garaži v treh nivojih, kjer bi lahko parkiralo več kot 500 avtomobilov ali še enkrat toliko kot jih lahko sedaj. Je ta ideja še aktualna ali jo boste za uresničitev prepustili naslednjemu županu oz. županji?

Odgovor občinske uprave:

Občinski podrobni prostorski načrt za območje Centra je bil ukinjen s sprejemom Občinskega prostorskega načrta leta 2018. Gradnja podzemne garaže se bo izvedla v okviru projekta širitve Zdravstvenega doma Domžale.

Urad župana Občine Domžale

Odgovor smo dobili o zadevi, ki ni bila predmet vprašanje.

________________________________________________________________________

Naše bralce zanima, zakaj je Rimskokatoliški samostan MISIJONSKE DRUŽBE – LAZARISTI v mesecu aprilu 2021 prejel 21.300,00 EUR davkoplačevalskega denarja. 

Rimskokatoliškemu samostanu Misijonske družbe – lazaristi smo 19.4.2021 nakazali znesek 21.300 EUR za kupnino za zemljišči, kjer poteka javna cesta in pločnik ob njej.

Urad župana

________________________________________________________________________

 

Županu poslana vprašanja na katera še čakamo konkretne odgovore

Občani sprašujejo, od kod izvira ideja o projektu posodobitve parka Univerzale. Je to morda Urad župana Občine Domžale? Med pobudami svetnic in svetnikov le tega ni bilo moč zaslediti, zanj so, kot pravijo, izvedeli namreč iz medijev. Pri tem se ponovno poraja skrb o utečeni praksi aktualne politike, ki svoje projekte najraje predstavi šele na glasovanju.

Zakaj Občina Domžale, ki je ustanoviteljica številnih javnih zavodov, ne ustanovi skupnih služb za javne zavode, kot so računovodsko-knjigovodske, pravne službe in služba, ki skrbi za javna naročila in razpise? Glede na to, da bi le-to prineslo ne samo manjše stroške, pač pa tudi konkretnejši nadzor nad delovanjem javnim zavodom, je morda zadaj kakšen drug razlog za izmikanje vzpostavitvi tovrstnih služb? Ena slaba praksa, kot jo navajate, iz Skupnosti osnovnih šol še ne pomeni, da tovrsten način ne bi bil učinkovit, predvsem pa racionalen.
Želja občanov je, da se javni denar troši čim bolj racionalno. Knjižnico Domžale, Glasbeno šolo Domžale, Center za mlade, Kulturni dom Franca Bernika Domžale, Javno komunalno pod-jetje Prodnik d.o.o. in Center za zaščito in reševanje je ustanovila Občina Domžale, oziroma, bolje rečeno, občani.
V oči bode zaposlitev pravnika v Zavodu za šport in rekreacijo Občine Domžale kljub že številnim pravnikom, zaposlenih na Občini.
Delovanje zavodov nadzira in ureja svet zavodov, kjer ima politika večino in torej o vsem tudi odloča.

Uredništvo

________________________________________________________________

Večja izplačila Občine Domžale pravnim osebam v mesecu maju 2021 (v EUR)

Druga plačila (plačila fizičnim osebam)          67.410,46
Zdravstveni dom Domžale                          661.712,64
VRTEC DOMŽALE                                       292.778,95
VRTEC URŠA                                             253.393,21
OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE                         189.105,71
OŠ Preserje pri Radomljah                          174.218,14
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.         142.645,16
OSNOVNA ŠOLA DOB                                 141.979,91
CZR Domžale                                            141.071,59
PLAČE Občina Domžale                              116.139,82
OSNOVNA ŠOLA RODICA                           116.121,20
OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA               108.949,60
KLIMA BELEHAR d.o.o.                                97.310,94
OSNOVNA ŠOLA ROJE                                 96.350,31
OSNOVNA ŠOLA Dragomelj                         73.590,50
EIS Skočaj d.o.o.                                       69.662,60
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.             58.502,20
PLAN B d.o.o.                                             55.001,61
KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA Domžale  54.221,74
HNG d.o.o.                                                 49.613,99
LAVACO d.o.o.                                            49.162,05
GLASBENA ŠOLA DOMŽALE                         48.286,88
PZG d.o.o.                                                 46.276,77
EKOPLAN, d.o.o. Trzin                                 44.235,30
MESTNA OBČINA LJUBLJANA                       18.222,82

Vir: erar.kpk-rs.si

Oznaka “druga plačila” pomeni zbirni znesek plačil, ki jih zaradi pomanjkanja podatkov o posameznih transakcijah ni bilo mogoče drugače uvrstiti. Običajno gre za plačila v tujino in plačila fizičnim osebam. Prejemnikov takšnih transakcij ni mogoče avtomatsko identificirati, zato so zbrane v eno skupno postavko. Podrobnejše podatke o transakcijah, ki so vključene v postavko “druga plačila”, lahko pridobite skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

 

 

Oglasno sporočilo