16. redna seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
1039

V četrtek, 17. junija 2021 je bila v telovadnici Podružnične osnovne šole Ihan izvedena 16. redna seja Občinskega sveta Občine Domžale. Po ugotovljeni navzočnosti je bil sprejet zapisnik 15. seje ter razširjen in spremenjen dnevni red, po umiku prvotne 4., 5. in 6. točke dnevnega reda. Seja se je nadaljevala po navedenem dnevnem redu.

1. Volitve in imenovanja

– Imenovanje novega predstavnika Občine Domžale v Svet javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale«

2. Investicijski program za projekt »Širitev Zdravstvenega doma Domžale in gradnja podzemne garaže«
3. Sklep o lokacijski preveritvi za enoti urejanja prostora DŽ-172 in DŽ-79 (Zdravstveni dom Domžale)
4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetije Černivec v Zgornjih Jaršah – prva obravnava
5. Odlok o imenovanju ulice v naselju Spodnje Jarše – druga obravnava
6. Sklep o redni delovni uspešnosti direktorice Kulturnega doma Franca Bernika Domžale
7. Program dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2021
8. Vprašanja, pobude, predlogi

1. Volitve in imenovanja
Občinski svet Občine Domžale je ugotovil, da Sonji Orešek, Depala vas 64, 1230 Domžale, preneha funkcija predstavnika Občine Domžale v Svetu javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale«. Za predstavnika Občine Domžale je v Svet javnega zavoda »Zavod za šport in rekreacijo Domžale« imenoval Gabrijelo Visenjak, Miklošičeva 2b, 1230 Domžale.

2. Investicijski program za projekt »Širitev Zdravstvenega doma Domžale in gradnja podzemne garaže«
Občinski svet je po dolgi razpravi, potrdil Investicijski program »ŠIRITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA DOMŽALE IN GRADNJA PODZEMNE GARAŽE«.

3. Sklepa o lokacijski preveritvi za enoti urejanja prostora DŽ-172 in DŽ-79 (Zdravstveni dom Domžale)
Občinski svet Občine Domžale je sprejel naslednja amandmaja k Sklepu o lokacijski preveritvi za enoti urejanja prostora DŽ-172 in DŽ-79 (Zdravstveni dom Domžale):

AMANDMA ŠT. 1:

Naslov Sklepa o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora DŽ-172 in del enote urejanje prostora DŽ-79 (Zdravstveni dom Domžale) se preoblikuje tako, da se pravilno glasi: »Sklep o lokacijski preveritvi za enoti urejanja prostora DŽ-172 in DŽ-79 (Zdravstveni dom Domžale)«.

AMANDMA ŠT. 2:

Spremeni se besedilo 3. člena, tako da se glasi: »Začasna raba iz prejšnjega odstavka se omogoča za dobo 3-eh let.«

Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o lokacijski preveritvi za enoti urejanja prostora DŽ-172 in DŽ-79 (Zdravstveni dom Domžale).

4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetije Černivec v Zgornjih Jaršah – prva obravnava
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetije Černivec v Zgornjih Jaršah v prvi obravnavi in ga posredoval v 30-dnevno javno razgrnitev in javno obravnavo.

5. Odlok o imenovanju ulice v naselju Spodnje Jarše – druga obravnava
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o imenovanju ulice v naselju Spodnje Jarše.

6. Sklep o redni delovni uspešnosti direktorice Kulturnega doma Franca Bernika Domžale
Občinski svet Občine Domžale je določil višino dela plače za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorice Kulturnega doma Franca Bernika Domžale za leto 2020 v višini 667,74 eur.

7. Program dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2021
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Program dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2021 s podanimi pripombami.

8. Vprašanja, pobude, predlogi
V nadaljevanju so občinske svetnice in svetniki podali vprašanja, pobude in predloge, na katera bo odgovorjeno do naslednje seje Občinskega sveta Občine Domžale.

Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here