Upravni razvoj domžalske občine od sredine 19. stoletja do leta 2020

0
1383
Posvetitev trga Domžal, 9. avgust 1925. (Foto: arhiv Knjižnice Domžale)

Prvo obdobje delovanje trške občine do 2. svetovne vojne (1. del)

Do jeseni je v Slamnikarskem muzeju v Domžalah na ogled pregledna razstava upravnega razvoja domžalske občine z značilnostmi občinskih prizadevanj za gospodarsko-socialni in prosvetno-kulturni napredek, ki je nastala v sodelovanju Kulturnega doma Franca Bernika Domžale in Občine Domžale. Priporočamo ogled razstave v odpiralnem času muzeja, medtem ko se bodo v naslednjih člankih zvrstile kratke predstavitve vsebinskih sklopov z najpomembnejšimi prelomnicami v zgodovinskem razvoju našega kraja.

Avtor razstave je prof. dr. Miroslav Stiplovšek, zgodovinar in častni občan Občine Domžale, ki je v zadnjih letih napisal že dve publikaciji ob dveh pomembnih prelomnicah v upravnem razvoju domžalskega območja – proglasitev Domžal v trg leta 1925 in nastanek Mestne občine Domžale leta 1952. Tokratni projekt, v katerem je zbranih preko 400 fotografij in dokumentov iz zadnjih 170 let domžalske zgodovine, ilustrira tudi oblikovanje sedanje Občine Domžale od leta 1995 do leta 2020 s težišči na različnih področjih delovanja za izboljšanje življenjskih razmer in kulture bivanja občanov. Njegovo delo je tudi vir tokratnih člankov, ki smo vam jih pripravili.

19. april je rojstni dan Občine Domžale in na ta dan so bile leta 1952 Domžale razglašene za mestno občino. Zgodovinski praznik, torej razglasitev Domžal za mestno občino in še prej leta 1925 za trg, so v tistem času Domžalci praznovali zelo slavnostno, z namenom »dati duška veselju Domžalcev nad povišanjem rodnega kraja in poživiti jih k nadaljnjemu navdušenemu delu za procvit in napredek trga Domžale« (Domžalec, 23. julij 1925). Kljub kulturno prireditveni ohromitvi ob zdajšnji zdravstveni situaciji praznujemo tudi to pomlad z zazrtim pogledom v leto 2020, ko je Občina Domžale praznovala 25 let delovanja. To obdobje naše občine je že uspešno zaključeno, tako da lahko pregledamo, katera so njena glavna težišča delovanja v sedanjem času po velikih spremembah leta 1995, ko je začela delovati v zdajšnjem obsegu.

Kot je potekal razvoj domžalske občine, tudi na razstavi teče pripoved s številnimi zgodovinskimi prelomnicami, zbranimi v štirih tematskih sklopih. Vzporedno na razstavi predstavljene fotografije in dokumenti skozi čas štirih obdobij upravnega razvoja občine posredno ilustrirajo utrip preteklega in sedanjega življenja v Občini Domžale, prikazan pregledno po arhivskih, časopisnih in drugih virih ter že bogati krajevno-zgodovinski literaturi.

Prvo obdobje delovanje trške občine do 2. svetovne vojne, ki je bilo zaznamovano s povzdignjenjem Domžal v trg leta 1925, je sovpadalo z razmahom slamnikarske industrije, ki je pomenila pomemben gmotni temelj za uspešno delovanje domžalskega občinskega odbora na gospodarskem, socialnem, zdravstvenem in šolskem področju. Lastniki velikih slamnikarskih tovarn so bili tirolski podjetniki, ki so kot veliki davkoplačevalci imeli po takratni zakonodaji pravico zasedbe petih mest v občinskem odboru brez volitev in tako močno vplivali na njegovo delovanje. Poleg izgradnje železnice leta 1890, uspešne akcije ustanovitve samostojne fare Domžale leta 1908 in že omenjenega upravnega povišanja v trško občino, je redkokateri kraj v Sloveniji v le nekaj desetletjih doživel tako vsestranski napredek.

(se nadaljuje)
K. R. K.

Razstava v počastitev praznika Občine Domžale

Pogled na Domžale in tirolske slamnikarske tovarne v začetku 20. stoletja. (Razglednica iz arhiva Knjižnice Domžale.)

Posvetitev trga Domžal, 9. avgust 1925. (Foto: arhiv Knjižnice Domžale)

 

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here