Novartis v Mengšu: ambiciozno, z visoko dodano vrednostjo in okoljskimi izboljšavami

0
1477

· Nadaljujejo rast farmacevtske proizvodnje z visoko dodano vrednostjo.

· Prvi zeleni tim za okoljske predloge in izboljšave v Sloveniji, ki ga vodijo Novartisovi zaposleni, je začel delovati v Mengšu.

· Skupno porabo energije na lokaciji so v preteklem letu zmanjšali za dober odstotek in za več kot 2 % zmanjšali izpuste CO2e v ozračje.

· Raba vode in skupna količina predanih odpadkov sta upadli za visokih 24 %.

Mengeš, 30. 6. 2021 – Razvoj Novartisove lokacije v Mengšu zaznamuje rast proizvodnje vse bolj kompleksnih farmacevtskih izdelkov z visoko dodano vrednostjo, ki je tudi energetsko zahtevnejša. V ospredju zato ostaja učinkovito ravnanje z naravnimi viri.

Kot izhaja iz pravkar objavljenega Poročila o trajnostnem razvoju družbe Lek za leto 2020, so v Mengšu porabo vode v preteklem letu uspešno znižali za 24 % ali za 352 tisoč m3, s prihranjeno vodo bi lahko napolnili 141 olimpijskih bazenov. Tudi skupno količino odpadkov, ki so jo predali pooblaščenim izvajalcem, so občutno zmanjšali, prav tako skoraj za četrtino oziroma za 24 %.

Skupno količino neposrednih in posrednih izpustov CO2e so znižali za 2,3 %. Tudi porabo energije so kljub spremenjenemu portfelju zmanjšali za dober odstotek in učinkovitost rabe energentov na zaposlenega povečali za 2,4 %. S projekti za dvig energetske učinkovitosti so v preteklem letu prihranili 6,7 TJ energije in s tem preprečili 406 ton izpustov CO2e v ozračje, kar je enako, kot če bi zasadili več kot 20 tisoč novih dreves.** Zaradi spremenjenega portfelja, v katerem se povečuje delež izdelkov z visoko dodano vrednostjo in nizko težo, se je kazalnik energetske učinkovitosti, merjen na tono izdelka, zmanjšal za dobrih 57 %.

V Novartisu v Sloveniji so v varovanje okolja neposredno vložili 3,7 milijona evrov, v zadnjih petih letih 22,1 milijona evrov. Zanj si prizadevajo tudi pri vseh naložbah in vsakodnevnem poslovanju, v kar se dejavno vključujejo zaposleni, da bi prispevali k uresničevanju ambiciozne Novartisove strategije okoljske trajnosti, ki predvideva ogljično, plastično in vodno nevtralnost poslovanja* do leta 2030. V Mengšu so tako zaposleni ustanovili prvi t. i. zeleni tim (Green team), v katerem iščejo nove, sveže zamisli ter predloge za širjenje trajnostne kulture in zmanjševanje okoljskih vplivov.

Ob okoljskih izboljšavah so v Razvoju bioloških zdravil Mengeš povečali razvojne zmogljivosti ter učvrstili svojo vlogo Novartisovega razvojnega centra za razvoj inovativnih bioloških in podobnih bioloških zdravil z novimi, najsodobnejšimi laboratoriji ter krepitvijo delovanja na področju inovacij, podatkovne znanosti, digitalizacije in avtomatizacij. V Bioloških učinkovinah Mengeš so izdelali prve klinične serije dveh originatorskih bioloških zdravil in začeli uresničevati dodatno širitev proizvodnih zmogljivosti v novem obratu, ki bo podvojil dosedanje kapacitete. V Farmacevtskih učinkovinah Mengeš pa si prizadevajo postati vodilna Novartisova lokacija za lansiranje novih inovativnih učinkovin ter konkurenčni dobavitelj inovativnih in kompleksnih generičnih učinkovin.

Število redno zaposlenih na lokaciji so povečali za dober odstotek in v letošnje leto vstopili s 1134 zaposlenimi. V času izrednih razmer so ob skrbi za bolnike in zaposlene postavili v ospredje podporo širši skupnosti. Ob začetku pandemije so zaposleni v Novartisu v Sloveniji samoiniciativno organizirali izdelavo razkuževalnega sredstva in ga namenili 106 zdravstvenim domovom, bolnišnicam, domovom za starejše in lokalnim skupnostim. Skupaj so prispevali več kot 27.000 litrov razkužila. Otrokom iz socialno šibkejših družin, tudi iz Mengša in Domžal, so priskočili na pomoč z donacijo računalnikov z vso potrebno programsko opremo.

Že enajsto poročilo o trajnostnem razvoju družbe Lek, ki je del Novartisa, prikazuje celovit pregled ključnih Lekovih okoljskih in družbenih vplivov. Poročilo je pripravljeno po mednarodnih smernicah EMAS, POR in GRI GS ter v odnosu do ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov. Vsa poročila so dostopna na spletni povezavi: https://www.lek.si/sl/o-nas/druzbena-odgovornost/porocanje/

* Ogljična nevtralnost predstavlja ničelne neto ogljične emisije v zrak, kar dosežemo z zmanjševanjem in/ali preprečevanjem emisij ter izničevanjem emisij, ki se jim ne moremo izogniti. Vodna nevtralnost je ničelna neto poraba vode in pomeni, da so količine vode, vzete iz lokalnega okolja, enake količinam, ki jih vanj vrnemo. Plastična nevtralnost pa predstavlja izenačitev količin uporabljene in reciklirane plastične embalaže.

** Drevesa absorbirajo CO2, zato je zmanjševanje porabe električne energije enakovredno sajenju novih dreves, ki bi bila potrebna za absorpcijo CO2, ob predpostavki, da eno drevo absorbira 20 kg CO2 letno.

Lek farmacevtska družba d. d.

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here