Po novem v dveh zabojnikih v Kamniku tudi zbiranje neuporabnih oblačil, obutve in tekstila

0
927

V sodelovanju s podjetjem Humana, d. o .o., kot prvi v Sloveniji začenjamo z ločenim zbiranjem neuporabnih oblačil, obutve in tekstila v namenskih zabojnikih. Gre za pilotni projekt, ki bo potekal v poletnih mesecih. V ta namen smo dve obstoječi lokaciji zbiranja, kjer občanke in občani že lahko oddate še uporabna oblačila, obutev in tekstil, dodatno opremili še z zabojnikom za ločeno zbiranje neuporabnih oblačil, obutve in tekstila.

Na lokacijah pri Osnovni šoli Marije Vere in za mostom na Cankarjevi cesti 1, je po novem možno poleg uporabnih oblačil, obutve in tekstila oddati tudi neuporabna oblačila obutev in tekstil.

Na ta način želimo s partnerskim podjetjem izboljšati kvaliteto ločenega zbiranja koristnih oblačil, obutve in tekstila, katerih glavni namen je ponovna uporaba (obstoječi zabojniki).

V dodaten zabojnik lahko tako oddate poškodovana, raztrgana ali umazana oblačila, obutev in tekstil, ki sicer sodijo v črno posodo s črnim pokrovom za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, nemalokrat pa končajo tudi v zabojnikih za ločeno zbiranje koristnih oblačil obutve in tekstila.

Besedilo in fotografije: Gregor Kranjec, PUBLIKUS d.o.o.

Oglasno sporočilo