Odgovor UE Domžale na vprašanje o objektu pri nekdanjem Kovinarju in prodaji rabljenih avtomobilov v strogem centru Domžal

0
2053

Občani še vedno niso dobili konkretnega odgovora Urad župana Občine Domžale. Naslovili so nas na Upravno enoto Domžale.

Čemu bo služil objekt pri zgradbi na Ljubljanski cesti 71 v Domžalah in na podlagi katerih kriterijev je bilo dovoljenje odobreno. Pridružujemo se njihovemu mnenju, da objekt močno kazi podobo centra Domžal.

Zanima nas, kako lahko pravna oseba dobi dovoljenje za prodajo rabljenih avtomobilov v strogem centru Domžale na lokaciji, ki meji na park in če tej dejavnosti tehnično ustreza tudi omenjeno parkirišče.


_______________________________________________________________________

Odgovor UE Domžale

Zadeva: Objekt ob zgradbi na naslovu Ljubljanska cesta 70, 1230 Domžale; odgovor na posredovano vprašanje
Dne 5. 7. 2021 smo prejeli vaš dopis, v katerem sprašujete čemu bo služil objekt pri zgradbi na Ljubljanski cesti 71 v Domžalah, in na podlagi katerih kriterijev je bilo dovoljenje odobreno. Strinjate se z mnenjem občanov, da objekt močno kazi podobo centra Domžal.
Zanima vas tudi, kako lahko pravna oseba dobi dovoljenje za prodajo rabljenih avtomobilov v strogem centru Domžal na lokaciji, ki meji na park in če tej dejavnosti tehnično ustreza tudi omenjeno parkirišče.
Upravna enota Domžale je investitorju Mobil nepremičnine, d.o.o., Taborska cesta 4, Grosuplje, izdala gradbeno dovoljenje št. 351-263/2016/6 (25237) z dne 2. 8. 2016 ter spremembo navedenega gradbenega dovoljenja št. 351-464/2016/6 (25237) z dne 28. 11. 2016, in sicer za gradnjo zimskega vrta, tlorisnih dimenzij 5 m x 10 m, višine 3,40 m, z ravno, nepohodno streho.
Gradbeno dovoljenje je bilo izdano na podlagi takrat veljavnega prostorskega akta, in sicer Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Domžale – v nadaljevanju: Odlok o PUP (Uradni vestnik Občine Domžale, številka 03/2012 – uradno prečiščeno besedilo 2 in 3/2013), ki je dovoljeval gradnjo nezahtevnih objektov na navedenem zemljišču. Investitor je upravnemu organu predložil zahtevano dokumentacijo, predpisana soglasja ter dokazila o pravici graditi. Za presojo skladnosti zgrajenega objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem je pristojen Inšpektorat za okolje in prostor.
Glede prodajalne rabljenih vozil v centru Domžal pa vam sporočamo, da v aktivni, tekoči in stalni zbirki dokumentarnega gradiva UE Domžale ni podatka, da bi bilo izdano uporabno dovoljenje za objekt oziroma parkirišče, ki bi služilo prodaji rabljenih vozil na zemljišču parc. št. 4758/3 k. o. Domžale. Leta 1999 in leta 2000 so bila izdana lokacijsko, gradbeno in uporabno dovoljenje za ureditev parkirnih površin in dvoriščnega platoja pri PE Kovinar, investitorju Napredek, trgovina, d. d., Ljubljanska 64, 1230 Domžale. Glede morebitne neskladne uporabe posameznih objektov se lahko obrnete na Inšpektorat za okolje in prostor, ki izvaja med drugim tudi nadzor nad skladno uporabo objektov.

Marko Grujičić, mag. prav.
Načelnik
Datum: 6. 7. 2021

___________________________________________________________

Odlok o PUP (Uradni vestnik Občine Domžale, številka 03/2012 – uradno prečiščeno besedilo 2 in 3/2013), ki je dovoljeval gradnjo nezahtevnih objektov na navedenem zemljišču.
Če je tedaj zakon (l.2018) dopuščal gradnjo takega nezahtevnega objekta na navedenem zemljišču, je vsekakor sporen način postavitve. Če ima občinska zgradba podoben in na videz sporen objekt, še ne pomeni, da se taka praksa gradnje razširi tudi na sosednje zgradbe.

_______________________________________________________________

Vprašanje za Urad župana Občine Domžale
Zakaj župan na licitaciji, na kateri je bil prisoten, ni kupil zgradbe na Ljubljanski cesti 71 v Domžalah (nekdanji Kovinar)? Zanima nas tudi, za kakšno ceno je bila zgradba prodana in če se je prodajalo tudi zemljišče oz. park. V čigavi lasti je še delček parka, kar ga je ostalo?
Domžale,  6.5.2021

Odgovor
Zemljišče na Ljubljanski cesti 71, na katerem stoji objekt, park ob objektu in parkirišče, je bilo prodano v zasebnem kupo-prodajnem postopku in po vedenju Občine ni bilo prodano na javni dražbi.
Prodajna cena zemljišča z objekti nam ni poznana. Za podatek o lastništvu se morate obrniti na Zemljiško knjigo.

_______________________________________________________________________

Vprašanje za Urad župana Občine Domžale

Kot ste že zapisali v svojih občinskih medijih, sledite dražbam, na katerih se prodajajo nepremičnine. Zanima nas, zakaj župan ni kupil tega objekta in pripadajoče nepremičnine. Je imela občina predkupno pravico? Je razlog pomanjkanje denarja v občinski blagajni ali nepremičnina ni strateško pomembna za ureditev centra Domžal?
Ne strinjamo se z drugim delom odgovora, v katerem, glede lastništva javnega prostora, kar naj bi park bil, občane in nas usmerjate po podatke na Zemljiško knjigo. Prosimo za konkreten odgovor.
Občani sprašujejo, kdo na Občini Domžale je izdal dovoljenje za postavitev objekta na Ljubljanski 71 (nekdanji Kovinar) in če je le to sploh potrebno. Zanima jih tudi, zakaj občinska uprava ne sprejme primernega odloka, ki bi preprečeval tako grobe posege v podobo centra Domžal. V občinskih medijih je že bilo objavljeno, da je za ureditev centra Domžal zadolžena podžupanja, na drugi strani pa se poraja vprašanje, če omenjene zadolžitve res vodijo v pravo smer.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here