Občani bomo ob Kamniški Bistrici dobili dobili nov prostor za sprostitev, ki ga očitno nujno potrebujemo

0
3765

Pri novem mostu na Viru pri Domžalah, v bližini gostinskega lokala Sahara, sprehajalcem neznano podjetje gradi otroško igrišče. Ker nikjer ni bilo opaziti predpisane table o namenu gradnje, investitorju, nadzorni osebi in ostalih, pri takih delih potrebnih, podatkih, smo informacije dobili od zaposlenega delavca na gradbišču. Vajeni smo, da se politika hvali z gradbenimi, sicer bolj skromnimi, dosežki, a o tej gradnji ni v nobenem občinskem mediju ničesar zapisanega. Sprašujemo, zakaj se gradi otroško igrišče tako daleč od strnjenih naselij ali je omenjeni objekt v nastajanju predviden v proračunu in seveda cena investicije. 

Odgovor Urada župana Občine Domžale:
Na omenjeni lokaciji se gradi prostor za sprostitev in ne otroško igrišče. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Domžale. Naselja so v neposredni bližini. Vrednost investicije gradbenih del je 70.100,00 EUR.
_____________________________________________________________________
Po mnenju neodvisne gradbene stroke, je pravni osebi s tem projektom ustvarjeno najmanj 50.000 EUR dobička, za brez razpisa izbranega izvajalca del. Občane zanima…
_____________________________________________________________________

Z vašim, izjemno kratkim in pomanjkljivim odgovorom, nikakor nismo zadovoljni. Krajše in nepopolnejše se skoraj ne da odgovoriti, kar je neprimerno za občane in pisca.
Torej, ker zadovoljivega odgovora nismo bili deležni, še vedno ostaja vprašanje, katero gradbeno podjetje gradi prostor za sprostitev, prav tako o oznakah gradbišča. Je po OPN ta prostor predviden za to dejavnost ali za gradnjo? O smotrnosti prostora za sprostitev občanom nikakor niste podali razumne razlage. Naj spomnimo, da je v neposredni bližini, par deset metrov ob novem mostu, otroško igrišče in fitnes igrišče za odrasle, ki ga obdaja park.
Sredstva so vedno zagotovljena iz proračuna in kot nam je znano, nikoli iz rok župana ali občinskih svetnic in svetnikov osebno. Prosimo tudi za odgovor, kdaj je bila ta investicija uvrščena v proračun in pod katero postavko, ter kako je bil izbran izvajalec del – z razpisom ali drugim razlogom.

Odgovor Urada župana Občine Domžale:
Ob mostu v Jaršah se gradi prostor za sprostitev, ki bo nagovarjalo druge uporabnike, kot tiste, katerim je namenjeno otroško igrišče in športne površine na nasprotnem bregu Kamniške Bistrice. Gre za dopolnitev različnih vsebin, ki se jih ponudi obiskovalcem in uporabnikom rekreacijskih površin ob Kamniški Bistrici. Dela izvaja podjetje Lavaco d.o.o, ki je bilo izbrano skladno z navodili za prevzemanje evidenčnih naročil Občine Domžale, ki ga vodimo pod številko 4300-15/2021. Razlog za izbor izvajalca pa je izvedba gradbenih del vezanih ne predmetni projekt, saj teh občina sama ne izvaja. Sredstva za projekt so bila zagotovljena s sprejetjem proračuna za leto 2021 in njegovo spremembo sprejeto 26.11.2020 in se nahaja v načrtih razvojnih programov pod številko NRP 18047, postavka 185130. Ureditev v Srednjih Jaršah se nahaja na zemljišču s parc. št. 673/3 k.o. Domžale, ki se po OPN Občine Domžale nahaja v enoti urejanja prostora JR-05. Namenska raba enote urejanja prostora je ZD – Druge urejene zelene površine. Osnovna dopustna dejavnost je zaščitna funkcija zelenega pasu, spremljajoče dejavnosti pa so športne in druge dejavnosti za prosti čas. Ureditev je tako skladna z namensko rabo prostora.
16. julij 2021V neposredni bližini je fitnes za odrasle, ki ga obdaja park…


… in tudi otroško igrišče 

… ter konkreten most, ki se je gradil tudi brez razpisa.

Ste vedeli, da ima naša občina enega izmed največjih proračunov v državi?
Modus operandi aktualne politike je, čim več projektov majhne vrednosti, kjer je nadzor pri izbiri izvajalca in ceno storitve odsoten. Predsednik Nadzornega odbora je član stranke, ki je v koaliciji z županovo listo LTD.

Preberite še:

Na Viru pri lokalu Sahara začetek gradnje novega mostu ali peš-brvi čez Kamniško Bistrico

Koliko mostov še do konca mandata aktualnega župana?

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here