Pisali smo leta 1997: Izbor skulpture za domžalski mestni park

0
2601

V sklopu ureditve mestnega parka je bila načrtovana tudi postavitev skulpture. V ta namen je županja imenovala posebno komisijo, ki jo je vodil g. Črtomir Frelih, akademski kipar, v njej pa so sodelovali: Cveta Zalokar Oražem, Matjaž Brojan, Milan Flerin, Feliks Hribernik, Bogdan Osolin, Tone Pavlin, Štefka Petrič, Vera Trstenjak Jovičić in Vera Vojska. Komisija je na osnovi natečaja z omejenim številom vabljenih izbrala skulpturo, ki bo postavljena v mestni park.
Vabljeni umetniki so bili: Jurij Smole ter Jože Tonig iz Domžal, Zmago Posega iz Renč ter Drago Rozman iz Ljubljane.
Komisija je izbrala skulpturo akademskega kiparja Draga Rozmana iz Ljubljane. Avtor je v opisu navedel, da je namen skulpture predvsem energetsko pozitivno delovanje vode na mesto Domžale v treh bistvenih točkah: iz zemeljskega nezavednega nivoja se poraja vodna moč, opredmetena v vodnem curku, ki vedno znova obuja srčno točko. Nad njim se iz kovinskega obroča čelno očiščenega nivoja izteka prenavljajoča energija vode.
Izbor omenjene skulpture g. Črtomir Frelih, predsednik komisije, utemeljuje z naslednjimi besedami:
“Drago Rozman je po mnenju komisije od vseh štirih vabljenih avtorjev najbolje rešil razpisano nalogo: kip – fontana v Domžalskem mestnem parku. Njegovo delo je abstraktna forma brez pripovednih konotacij, vsebina je izrazito likovna. Pri zasnovi nosilne forme je avtor sledil naravni krožni poti vode, ki se v lokih dviga in v jedru pada nazaj na zemljo. Zračnost in dvosmernost kamnite konstrukcije je ponovljena z vodnim tokom, ki se v sredini kot curek dviga, ob straneh pa pada kot vodni steber. Dvojno kroženje poudari arhetip praelementa vode, ki jemlje in daje, ruši in obnavlja ter na simbolni ravni označuje krožni ciklus vsega živega.
Fontana ni zasnovana monumentalno, saj se odreče podstavku in se na ta način poveže z zeleno okolico. Odprti pristopi k vodnemu viru komunikativno nagovarjajo obiskovalce k sodelovanju. Prepričan sem, da bodo ta nagovor z veseljem sprejeli predvsem otroci, kar je izjemna redkost in zato posebna kvaliteta izbranega projekta. Ob ustrezni izvedbi bodo Domžale pridobile dragoceno žarišče humaniziranega javnega prostora.”
Celotna vrednost (avtorski honorar, material in postavitev) skulpture, ki naj bi bila predvidoma v mestni park postavljena do srede aprila 1998, ko naj bi bil park ob občinskem prazniku odprt, je 2 mio SIT (8.345 EUR).

Vir: Domžalske novice št. 23, 27. november 1997

Kam in zakaj je bila odpeljana skulptura Vodnjak v Slamnikarskem parku pri občinski zgradbi v Domžalah?

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here