Odstranitev naplavin in rastlin iz reke Kamniške Bistrice pri Lidlu

0
1711

Danes, 27.7.2021, je kooperant, podjetje Gp Hribar, gradbeništvo in prevozništvo, d.o.o. pričelo z deli v in ob strugi Kamniške Bistrice. Utrjujejo brežino za dovoz gradbene mehanizacije. Še največ dela pa imajo “gozdarji” s sečnjo grmičevja in drevja v sami strugi reke.

 _______________________________________________________

Sanacija sipine v reki Kamniški Bistrici v Domžalah

21. julija 2021 pričenjamo s sanacijo sipine v reki Kamniški Bistrici v Domžalah, in sicer dolvodno od mostu čez regionalno cesto pri Lidlu. Projekt sanacije vključuje odstranitev naplavin iz reke Kamniške Bistrice v Domžalah. Odstranilo se bo približno 5000 m3 naplavin na dolžini 800 metrov, med regionalno državno cesto in sotočjem Rače in Kamniške Bistrice. Dostopalo se bo ob pešpoti na desni strani reke.

Najprej se bodo izvedla pripravljalna dela, z izlovom rib in postavitvijo zapornic, nato se nadaljujejo dela na sanaciji sipine – naplavin iz reke Kamniške Bistrice. Dela bo izvajal izvajalec obvezne državne gospodarske javne službe na področju urejanja voda na območju srednje Save, Hidrotehnik d.o.o., Slovenčeva 97, Ljubljana, s kooperantom.

Zaključek sanacije je predviden do konca avgusta 2021. Investitor sanacije je upravljavec vodne infrastrukture Ministrstvo za okolje in prostor, zanjo Direkcija Republike Slovenije za vode, soinvestitor pa bo tudi Občina Domžale.

Občina Domžale, Urad župana
________________________________________________________________________

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here