Vprašanja za Urad župana Občine Domžale ter prejeti odgovori (NOV!CE 6 2021)

0
677

Prosimo za poimenski podatek oseb, zaposlenih »na zaupanje« v Uradu župana Tonija Dragarja že po volitvah, leta 2006, torej za čas njegovega mandata. Zanima nas tudi, če so te iste osebe v občinski upravi še zaposlene, katera delovna mesta zasedajo ter koliko in katere osebe trenutno zaposluje Urad župana Občine Domžale?

Odgovor:
V času županovega mandata 2018-2022 so »na zaupanje« ves čas zaposleni: Vido Repanšek (referent za celostno podobo občine), Alenka Klinar (tajnica funkcionarja V-I) in Ajda Vodlan (strokovni sodelavec VII/1). Tina Drolc, Teja Kralj in Teja Hauptman, ki so bile v Uradu župana zaposlene »na zaupanje«, pri nas niso več zaposlene.
V Uradu župana niso zaposleni le sodelavci »na zaupanje«. Zaposleni v Uradu župana so: Toni Dragar, Edvard Ješelnik, mag. Renata Kosec, Milja Petrovič in Marjana Guna.
______________________________________________________________________

V Domžalah smo lansko leto dobili prizidek – jedilnico pri Osnovni šoli Domžale (1,4 MIO EUR) in v letošnjem letu pri Osnovni šoli Rodica (1,6 MIO EUR). Ker imamo najdražje gradnje prizidkov v državi, nas zanima, kako je urejeno prezračevanje. Ali je vzpostavljen sistem za razkuževanje zraka, kar je postala praksa pri takih novogradnjah?

Odgovor:
Vaše vprašanje je bilo zastavljeno zelo splošno. V kolikor se nanaša na UV filtracijo, ki je povezana z zaščito pred Covid-19, vam sporočamo, da tovrstno razkuževanje ni bilo vzpostavljeno. V času projektiranja in gradnje to še ni bila praksa, niti ni bilo v zakonodaji. Smernice, ki urejajo to področje (na osnovi dejstva Covid-19) so stopile v veljavo lansko jesen leta 2020. Pri projektu in izvedbi so bile seveda upoštevane vse zahteve s področja čiščenja zraka, ki jih je narekovala takratna zakonodaja.

Zanima nas, če ima Občina Domžale namen urediti čiščenje zraka po novi zakonodaji. V razrede, jedilnice, igralnice, predavalnice in druge šolske prostore bi morali namestiti ustrezne prezračevalne naprave in UV-čistilce zraka. Se je potrebno v primeru, ko gre za otroke, res držati zakonodaje ali se lahko, kot primer dobre prakse, poskrbi za presežek zaščite in s tem ohranja zdravje naših otrok?

Odgovor:
Objekti osnovnih šol imajo uporabna dovoljenja, prezračevanje pa se bo izvajalo skladno s priporočili NIJZ.

Komentar:

Zgolj čistilnik zraka ni dovolj
Stališče nemškega urada za okolje je nedvoumno: zgolj nabava čistilnikov zraka ne zadošča. Pomembneje je zagotoviti boljšo prezračenost prostorov. Če ni nameščenega ustreznega tehničnega prezračevanja, naj se učilnice zrači s pogostim odpiranjem oken. Smiselna je tudi uporaba merilnikov CO2, ki pomagajo določiti čas, kdaj je treba poskrbeti za dotok svežega zraka. Kjer zračenje ni izvedljivo, je zasilna rešitev namestitev čistilnika zraka. Ta mora biti ustrezno zmogljiv, v eni uri mora sterilizirati najmanj šestkratnik prostornine učilnice.
Vir: splet
____________________________________________________________________

Večja izplačila Občine Domžale pravnim osebam v mesecu juliju 2021 (v EUR)

Druga plačila (plačila fizičnim osebam)               83.935,40
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.              223.083,73
VRTEC DOMŽALE                                            218.736,26
VRTEC URŠA                                                  198.555,71
KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA Domžale      138.824,92
LAVACO d.o.o.                                               131.484,93
ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE   118.700,00
PLAČE Občina Domžale                                  112.256,55
INTERFINANCE d.o.o.                                    109.956,23
JOŽE JANČAR s.p.                                           99.079,86
HNG d.o.o.                                                     89.504,95
RENATA KEREC s.p.                                         85.217,00
CZR Domžale                                                  72.770,83
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.                  58.269,57
GRA-KRUP d.o.o.                                            44.493,94
KPK Kamnik                                                   42.614,78
ELICOM d.o.o.                                                34.949,32
ARBORETUM VOLČJI POTOK                            33.338,42
PZG d.o.o.                                                     32.966,62
KNJIŽNICA DOMŽALE                                     31.659,13
OSNOVNA ŠOLA DOB                                     31.448,12
EIS Skočaj d.o.o.                                           30.583,72
VG5 d.o.o.                                                    30.000,00
PRODNIK d.o.o.                                            25.660,98
LOCUS d.o.o.                                                23.454,50

Vir: erar.kpk-rs.si

Oznaka “druga plačila” pomeni zbirni znesek plačil, ki jih zaradi pomanjkanja podatkov o posameznih transakcijah ni bilo mogoče drugače uvrstiti. Običajno gre za plačila v tujino in plačila fizičnim osebam. Prejemnikov takšnih transakcij ni mogoče avtomatsko identificirati, zato so zbrane v eno skupno postavko. Podrobnejše podatke o transakcijah, ki so vključene v postavko “druga plačila”, lahko pridobite skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

 

 

Oglasno sporočilo