Občina Kamnik z energetsko sanacijo Doma kulture Kamnik in sistematičnim vlaganjem v krajevne kulturne domove ustvarja možnosti in priložnosti za nadaljnji razvoj kulture v občini

0
366

V letu 2021 je Občina Kamnik pristopila k energetski sanaciji dveh javnih objektov, Doma kulture Kamnik in Policijske postaje Kamnik. V okviru energetske sanacije doma kulture poteka tudi ločena investicija, prenova lučnih vlekov v domu. Na področju kulture pa se v letu 2021 sistematično vlaga tudi v obnovo krajevnih kulturnih domov na območju občine.

Župan Matej Slapar je ob tem povedal: »Občina bo z energetsko sanacijo Doma kulture Kamnik in s prenovo kulturnih domov v krajevnih skupnostih na območju občine ustvarjala možnosti in priložnosti za nadaljnji razvoj kulture. To je še posebej pomembno v času, ko so bile kulturne dejavnosti zaradi omejevanja druženja v času epidemije ustavljene. Na Občini se zavedamo, da je kultura pomemben del naše skupnosti in si želimo, da tako ostane tudi v prihodnje. V avgustu se je v občini Kamnik zaključil polnoleten poletni kulturni festival Kamfest. V Občini poteka tudi uspešen pilotni projekt StimulArt, ki na področju kulture povezuje mlade z urbanim razvojem mesta in, kar je za mlade kulturnike posebej pomembno, z gospodarstvom.« Investiciji energetske prenove vodi podžupan Bogdan Pogačar, ki je poudaril: »Glavni cilj obeh sanacij je izvesti celovito prenovo vključenih stavb ter izvedba ukrepov, ki bodo izboljšali energetsko učinkovitost stavb, zmanjšali stroške in negativne vplive na okolje ter seveda izboljšanje delovnega okolja v obeh objektih.«

Vzporedno z energetsko sanacijo objekta Doma kulture Kamnik poteka tudi prenova lučnih vlekov

Energetska sanacija objekta Doma kulture Kamnik se je začela v avgustu. V okviru sanacije bodo zamenjana okna in vrata na stavbi, izolirano bo podstrešje in zamenjana streha, na strehi se bo zgradila sončna elektrarna in izvedla izolacija celotnega objekta. Za manjšo porabo energije se bo stara peč zamenjala z energetsko varčnejšo.

Skupaj s sanacijo in optimizacijo razsvetljave, ki je vključena v projekt energetske sanacije objekta, bo Občina kot ločeno investicijo izvedla tudi namestitev novih lučnih in scenskih vlekov. Za slednjo investicijo je namenjenih 261.000 evrov, od tega je Ministrstvo za kulturo odobrilo 106.557 evrov nepovratnih sredstev.

Župan Matej Slapar je ob predstavitvi energetske sanacije še dejal: »Ker na obeh objektih, policijski postaji in domu kulture, poteka energetska sanacija, smo se na Občini odločili, da bomo realizirali tudi investicije, ki so potrebne za lažje in varnejše delo tako za zaposlene kot obiskovalce. V obeh objektih smo tako poskrbeli tudi za druga potrebna dela, v domu kulture za prenovo lučnih vlekov, v policijski postaji pa za nov vhod, novo dežurno sobo, čakalnico za stranke, sanitarije in prezračevalni sistem. Tako bosta lahko oba objekta v naslednjih letih še bolje služila svojemu namenu. Dodatne investicije Občine bodo lažje izvedene tudi zaradi nepovratnih sredstev države.«

Občina v okviru rezerviranih sredstev v proračunu skrbi tudi za načrtno obnovo krajevnih kulturnih domov. V letu 2021 je namenila sredstva za prenovo domov v krajevnih skupnostih Godič, Kamniška Bistrica, Srednja vas in Šmartno v Tuhinju, in sicer je v proračunu zagotovljenih več kot 85.000 evrov. Ob tem pa župan Matej Slapar o investicijah, ki potekajo v domovih krajevnih skupnosti, pravi: »Poleg finančnih sredstev, ki jih je in jih še bo v naslednjih letih v obnovo in vzdrževanje krajevnih domov vložila Občina, je izredno pomemben tudi vložek krajank in krajanov, tako njihovo prostovoljno delo pri sanaciji kot pri razvoju kulturnega življenja in drugih vsebin, ki bogatijo življenje v domovih in s tem v krajevnih skupnostih. S svojim delom tako tudi krajanke in krajani skrbite, da se infrastruktura ohranja in da kultura živi.«

Z medobčinskim projektom do nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo dveh objektov, objekta Policijske postaje Kamnik in objekta Doma kulture Kamnik

Občina Kamnik je skupaj z Občino Tržič in Občino Preddvor na razpisu Ministrstva za infrastrukturo v okviru projekta »Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Tržič, Občine Kamnik in Občine Preddvor« pridobila nepovratna sredstva za energetsko sanacijo dveh stavb, Policijske postaje Kamnik in Doma kulture Kamnik. Nepovratna sredstva so rezervirana v Evropskem Kohezijskem skladu ter v državnem proračunu, in sicer za energetsko sanacijo Doma kulture Kamnik je rezerviranih 231.334 evrov, za energetsko sanacijo Policijske postaje Kamnik pa 82.453 evrov.

Vzporedno z energetsko sanacijo Policijske postaje Kamnik tudi preureditev njene zunanjosti, nov vhod in nova dežurna soba

V okviru energetske sanacije Policijske postaje Kamnik, ki se je začela v mesecu juniju, poteka zamenjava in izolacija strehe ter podstrešja, izolacija fasade in podzidka in vgradnja toplotne črpalke. Strošek pogodbene cene energetske sanacije postaje znaša 159.481,88 evra, od tega je v evropskem skladu in državnem proračunu rezerviranih 82.453 evrov nepovratnih sredstev.

 

Na objektu Policijske postaje Kamnik je potekala tudi ločena investicija Občine Kamnik, izvedena ja bila prenova zunanje podobe postaje in urejena nova dežurna soba. Glavni vhod za občane in stranke je zdaj na vzhodni strani objekta oziroma se bo po končani energetski sanaciji objekta v policijsko postajo dostopalo z večjega občinskega parkirišča. Nova dežurna soba je urejena skladno z varnostnimi predpisi, na novo pa so urejene tudi sanitarije, čakalnica za stranke in prezračevalni sistem. Ob izgradnji novega vhoda in sanitarij je bila Občina Kamnik posebej pozorna, da infrastruktura omogoča dostop tudi gibalno oviranim.

Preureditev vhoda in dežurne sobe Policijske postaje Kamnik je že zaključena, energetska sanacija postaje pa bo predvidoma zaključena do novembra 2021.

Oglasno sporočilo