Ureditev navezave pešpoti v središču mesta

0
368

Pot ob stavbi na Ljubljanski cesti 70, ki pelje tudi mimo domžalske Pošte je sedaj na novo urejena in povezana z že obstoječo navezavo, ki vodi do avtobusnega postajališča. Dela so poleg novega tlakovanja pešpoti vključevala zatravitev, urejeno je bilo tudi odvodnjavanje. Z ureditvijo pešpoti, v vrednosti del nekaj manj kot 51.728 EUR, Občina Domžale nadaljuje z urejanjem mestnih površin. Posebna zahvala gre vsem občankam in občanom oziroma uporabnikom storitev in domžalski izpostavi Pošte Slovenije in odvetniški pisarni Doles Andrej s.p. za odlično sodelovanje in razumevanje ob izvedbi del.

Občina Domžale
Foto: Karin Božič Zupančič, arhiv Občine Domžale

 

Oglasno sporočilo