Vprašanje za Urad župana Občine Domžale glede pridobivanja evropski sredstev pri gradnji prizidka Zdravstvenega doma Domžale

0
797

Koliko državnih in koliko evropskih sredstev bo Občina Domžale prejela za gradnjo prizidka garažne hiše Zdravstvenega doma? Ali Občina Domžale in tudi sosednje občine kot soustanoviteljice, torej sofinancerke, kandidirajo za slednje?

Odgovor Občine Domžale:

Občina Domžale in ostale občine soustanoviteljice bodo za gradnjo prizidka in garažne hiše kandidirale za državna in evropska sredstva.
Naj poudarimo, da Ministrstvo za zdravje v letošnjem letu ne načrtuje javnega razpisa za dodelitev sredstev v ta namen,  prav tako niso v Načrtu za okrevanje in odpornost vključeni investicijski projekti (v smislu širitev in gradenj Zdravstvenih domov) primarnega zdravstva.
Bomo pa državna ali evropska sredstva skušali pridobiti po posameznih sklopih širitve, kolikšna bo višina le-teh pa je nemogoče napovedati glede na to, da, kot smo že omenili, za gradnjo kot celoto v tem trenutku sofinancerskih sredstev ni na voljo. Ministrstvo za zdravje je seznanjeno s projektom in glede na to, da smo nujnost investicije večkrat podkrepili s številnimi argumenti pričakujemo, da bodo državne institucije projekt uvrstile v državni proračun.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here