V Domžalah gradimo! Popravek članka skladno z določbo 26. člena Zakona o medijih

0
1723

»Navedbe v članku » V Domžalah gradimo!« z dne 04.09.2021 o tem, da se je lahko v občinskem glasilu, ki je temeljni vir vsestranskega informiranja občanov v pogovoru z arhitektom Volgemutom prebralo, da nastajajoči projekt ni njegovo avtorsko delo, ampak se izvaja po navodilih občinskega odločevalca, to je kar podžupanja mag. Renata Kosec, ki je zadolžena za ureditev Domžal, ne držijo. Arhitekt Volgemut v intervjuju v št. 8 Slamnika z dne 27.8.2021 ni nikjer rekel navedenega, saj navedeno ne drži. Ploščad pred Vele je izvedena tako, kot si jo je arhitekt Volgemut zamislil, kar je v intervjuju tudi izrecno zapisano. Prav tako v intervjuju nikjer ni bila omenjena podžupanja mag. Renata Kosec in so posledično povzetki napačni.«

Urednik

______________________________________________________________________

Je bila pri končni izvedbi upoštevana večina vaših rešitev?
Da, večinoma bo trg izveden tako, kot smo si ga zamislili.

Naj bi po vašem mnenju širša javnost sodelovala pri oblikovanju javnega prostora in na kakšen način naj bi bila vključena?
To je pomembno in aktualno vprašanje, o tem bi lahko razpravljala cel intervju, lahko nakažem nekaj razmišljanj: v direktno demokracijo v tem primeru ne verjamem, ker je prostor preveč kompleksna disciplina, in bi bila potem izbrana rešitev samo nek najnižji skupni imenovalec. Je pa zakonodajno javnost vedno direktno vključena pri javnih razgrnitvah prostorskih aktov. Večinoma so se vsi presežki v urbanizmu ali arhitekturi rodili iz nekega nadpovprečnega posameznika ali majhne skupine razsvetljenih odločevalcev. V okviru sedanje družbene ureditve pa mislim, da je še vedno najbolj ustrezen način izbire najboljše strokovne rešitve izpeljava javnega, odprtega natečaja, kjer lahko sodeluje vsa strokovna javnost, vendar imam potem pomislek, kdo bo določil sestavo natečajne komisije. Kakorkoli, podoba javnega prostora bo verjetno vedno takšna, kakršne so vrednote vladajočih, ti pa so danes rezultat volje ljudstva.

Povzetek intervjuja o prenovi ploščadi pri Vele objavljen v občinskem glasilu Slamnik.
Avtor: Cveta Zalokar

V Domžalah gradimo!

 

Oglasno sporočilo