Poleg projekta Mladost, katerega namen je vzpostavitev enotne multimodalne mobilnostne platforme za občane Domžal

0
1003

Načrt za odpornost in okrevanje zagotavlja sredstva za nadgradnjo železniške postaje Domžale
Nahajamo se v obdobju, ko se zaključuje Večletni finančni okvir 2014–2020 in začenja novo programsko obdobje 2021–2027, v obdobju, ko nas je prizadela pandemija covida-19, kar pred nas postavlja na eni strani velik izziv, na drugi strani pa tudi veliko odgovornost.
Politični dogovor voditeljic in voditeljev članic EU o svežnju za okrevanje, ki je bil sprejet 21. julija 2020, je zgodovinski. Republika Slovenija je pripravila Načrt za okrevanje in odpornost, v katerem bodo sredstva usmerjena v štiri ključna področja: zeleni prehod, digitalna preobrazba, pametna, trajnostna in vključujoča rast ter zdravstvo, socialna varnost in stanovanjsko področje. Trajnostna mobilnost je ena od štirih komponent znotraj razvojnega področja Zeleni prehod. V njej so navedene investicije v železniško infrastrukturo in med zgolj petimi izbranimi projekti za nadgradnjo železniške postaje oziroma odseka je bila uvrščena Nadgradnja železniške postaje Domžale. V okviru pogodbenih del bo izvedena nadgradnja tirov in tirnih naprav, gradnja otočnega in bočnega perona, kar za naše občane oziroma uporabnike železniške infrastrukture pomeni direkten dostop brez funkcionalnih ovir s perona na vlak, izvedba podhoda do peronske infrastrukture z elementi oziroma napravami pa bo omogočila dostop funkcionalno oviranih oseb. V okviru projekta bosta nameščeni dvigali za gibalno ovirane osebe, dostopne rampe ter oznake za slepe in slabovidne, s katerim bosta povezani tudi Kolodvorska cesta in Roška ulica. Uredili bodo postajno poslopje (čakalnice in sanitarije) ter uredili parkirišče za invalide. Namestili bodo nove signalnovarnostne naprave ter nadgradili telekomunikacijske in elektroinštalacijske naprave. Trenutno je v teku izdelava novelacije Idejne zasnove (IDZ) in Izvedbenega načrta (IZN). Projekt Nadgradnja železniške postaje naj bi bil zaključen do leta 2023, sredstva pa bodo v celoti zagotovljena iz Načrta za odpornost in okrevanje.
Poleg projekta Mladost, katerega namen je vzpostavitev enotne multimodalne mobilnostne platforme za občane Domžal, bo nadgradnja železniške postaje še eden izmed ključnih projektov k zasledovanju ciljev na področju trajnostne mobilnosti, za katere bodo pridobljena sredstva iz evropskih finančnih mehanizmov.
Občina Domžale, Služba za evropske projekte
______________________________________________________________________
Še ena obljuba politike, kot npr. že leta obljubljena preureditev križišč v krožišča? No, pustimo se presenetiti!
______________________________________________________________________
Naslovna fotografija:
Fizično precej naporna dejavnost za kolesarje, kot je videti na fotografiji, nas čaka na prenovljeni železniški postaji v Domžalah.
______________________________________________________________________

Naj spomnimo!
Občina Domžale je iz idejnega projekta Prenova železniške postaje Domžale umaknila stezi za kolesarje, čeprav jih je v začetku izrecno zahtevala. Za umik se je odločila, ker bi morala ta strošek poravnati iz občinske blagajne.
Kolesarji se ob tej priliki zahvaljujejo županu, ki mu je to prevozno očitno tuje sredstvo.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here