Vprašanja za Urad župana Občine Domžale ter prejeti odgovori (NOV!CE 7 2021)

0
853

Kdaj in na kateri lokaciji bo začel delovati Dnevni center za starejše, ki je obljubljen že kar nekaj let?
Domžale, 6.9.2021

Odgovor Urada župana Občine Domžale:
Izgradnja dnevnega centra za starejše se načrtuje na Savski cesti v Domžalah, kdaj bo začel delovati, je še prezgodaj, da bi lahko napovedali. Trenutno poteka prostorska preveritev ter izbira najprimernejše idejne zasnove.

_______________________________________________________________

Na radijskih valovih je pogosto slišati oglaševanje Občine Domžale o prostoru zadovoljnih ljudi, ki v njem živimo. Zanima nas, če je bila o omenjenem zadovoljstvu narejena tudi kakšna anketa večine prebivalcev ali se to nanaša zgolj na peščico privržencev občinske politike. Zagotovo pa občani svojega zadovoljstva ne izkazujejo s sporočanjem le tega Občinski upravi, čeprav se vse to napihovanje izkorišča v njihovem imenu in z njihovim denarjem. Zanima nas tudi strošek oglaševanja v radijskih medijih. Domžale, 3.9.2021 

Odgovor Urada župana Občine Domžale:
“Ankete o zadovoljstvu nismo izvajali, je pa Prostor zadovoljnih ljudi že vrsto let slogan Občine Domžale. Seveda smo tudi sporočil zadovoljnih občanov deležni. Za informiranje javnosti se poleg ostalih medijev poslužujemo tudi radijskih objav. Strošek radijskega oglaševanja je slabih 380 EUR mesečno.”

______________________________________________________________________

Zakaj Občina Domžale sporoča zneske storitev različno – enkrat z davkom, drugič brez? V večjih slovenskih medijih so v PIAR zapisih del v Domžalah zneski navedeni namreč brez davka. Ali se z tovrstnim načinom prikazovanja nižjih cen poskuša zavajati javnost? Vsekakor bi morala biti končnim kupcem, torej davkoplačevalcem, predstavljena končna cena z davkom.

Odgovor Urada župana Občine Domžale:
“Za nas je prava cena bruto cena – torej z davkom. Lahko pa navedemo tudi neto vrednost plus ddv. V nobenem od obeh primerov ne gre za zavajanje, saj boste ob pravilnem izračunu neto cene z ddv na koncu prišli do enakega rezultata.”

_______________________________________________________________________

Zakaj občinska uprava naproša domžalske obrtnike za prijavo razpisov in pošiljanje ponudb za točno določene projekte v predlaganem znesku, čeprav jim je istočasno dano vedeti, da je izvajalec del že predhodno izbran? Ali so to tako imenovane fiktivne ponudbe, s katerimi Občina zadovolji zgolj zakonske okvire?
Domžale, 6.9.2021

Odgovor Urada župana Občine Domžale:
“Vaša trditev ne drži. Občina Domžale postopek javnega naročanja vodi v skladu z veljavnimi predpisi in izbere najugodnejšega ponudnika.”
________________________________________________________________________

Iz Upravne enote Domžale so nam sporočili, da uporabnik parkirišča na Ljubljanski 71, kjer se izvaja prodaja rabljenih avtomobilov, nima uporabnega dovoljena za to dejavnost.
Sprašujemo, če ni v pristojnosti Občine Domžale, da ukrepa oz. legalizira dejavnost?

Odgovor Upravne enote Domžale:
“Glede prodajalne rabljenih vozil v centru Domžal pa vam sporočamo, da v aktivni, tekoči in stalni zbirki dokumentarnega gradiva UE Domžale ni podatka, da bi bilo izdano uporabno dovoljenje za objekt oziroma parkirišče, ki bi služilo prodaji rabljenih vozil na zemljišču parc. št. 4758/3 k. o. Domžale. Leta 1999 in leta 2000 so bila izdana lokacijsko, gradbeno in uporabno dovoljenje za ureditev parkirnih površin in dvoriščnega platoja pri PE Kovinar, investitorju Napredek, trgovina, d. d., Ljubljanska 64, 1230 Domžale. Glede morebitne neskladne uporabe posameznih objektov se lahko obrnete na Inšpektorat za okolje in prostor, ki izvaja med drugim tudi nadzor nad skladno uporabo objektov.”

Odgovor Občine Domžale:
“Odgovor je ne. Občina v tem primeru ni pristojna. V odgovoru Upravne enote Domžale so vas napotili na Inšpektorat za okolje in prostor, ki je pristojen za reševanje omenjene problematike.”

 

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here