Pogodba za gradnjo regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana je podpisana

0
1313

Občine na območju regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana, občina Kamnik, občina Mengeš, občina Trzin in Mestna občina Ljubljana, so danes, v četrtek, 11. novembra 2021, v samostanu Mekinje podpisale pogodbo z izbranim izvajalcem za gradnjo omenjene kolesarske povezave. Podpisa pogodbe so se udeležili župan Občine Kamnik Matej Slapar, podžupan Mestne občine Ljubljana Aleš Čerin, župan Občine Mengeš Franc Jerič, župan Občine Trzin Peter Ložar in direktor družbe KPL, d. o. o. Radenko Ćubić.

Župan Matej Slapar, župan občine, ki vodi investicijo, je ob tem povedal: »Z regionalno kolesarsko povezavo od Kamnika do Ljubljane nadaljujemo z aktivnostmi za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v občini Kamnik. Med pomembnejšimi projekti, ki so bili v zadnjih letih izvedeni na področju trajnostne mobilnosti v občini, so projekt KAMKOLO, sistem P + R na železniški postaji Kamnik – Graben, nov vlak, ki vozi tudi ob sobotah, prenova železniških postaj ter urejanje drugih kolesarskih in pešpoti na območju občine. Seveda pa je pred nami še precej izzivov. V naslednjem letu načrtujemo izgradnjo kolesarske povezave Kamnik – Godič, pripravljamo pa tudi dokumentacijo za kolesarsko povezavo od Kamnika do Vranskega. S podpisom pogodbe bo izvajalec pristopil k izgradnji več kot 13 kilometrov dolge regionalne kolesarske povezave, od tega pa bo 6,5 kilometrov novozgrajene oziroma rekonstruirane.«

Projekt regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana vodi Evropska projektna pisarna Občine Kamnik, ki je v letu 2021 skupaj z Ljubljanskim urbanističnim zavodom d. d in SL Consult d. o. o. ter ob podpori vključenih občin oddala predlog projekta, za katerega je uspela pridobiti podporo za črpanje nepovratnih sredstev iz Evropske Unije (Evropskega sklada za regionalni razvoj) in državnega proračuna. V mesecu avgustu smo objavili javno naročilo in konec oktobra zaključili postopek izbire najugodnejšega izvajalca za izgradnjo regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana. Vrednost projekta, po izvedbi javnega naročila za izgradnjo, je 2.459.182 evrov, od tega je v Evropskem skladu za regionalni razvoj in državnem proračunu rezerviranih približno 2 milijona evrov, preostanek pa bodo zagotovile vključene občine. 

Ob podpisu pogodbe so izjave o pomenu regionalne kolesarske povezave podali tudi podpisniki pogodbe.

Župan Matej Slapar je povedal: »V Celostni prometni strategiji Občine Kamnik je kot pomembno področje opredeljena trajnostna mobilnost, ki postavlja v ospredje človeka in ne motorna sredstva. Prav zato spodbujam vse, naj bo regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana morda priložnost za spremembo vsakodnevnih potovalnih navad, tako za dnevne migracije kot tudi za varno rekreacijo. Omenjena nova povezava pa bo tudi priložnost za razvoj turizma. Hvala ekipi na Oddelku za razvoj in investicije ter seveda vsem občinam za zgledno sodelovanje. Danes uresničujemo zaveze ambiciozne pogodbe in verjamem, da se bomo drugo leto poleti skupaj zapeljali po kolesarski poti do Ljubljane.«

Podžupan Mestne občine Ljubljana Aleš Čerin je ob podpisu pogodbe dodal: »Mestna občina Ljubljana je kolesarska občina, ki veliko sredstev vlaga v izgradnjo kolesarskih poti. Čeprav je del regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana od Črnuč do centra Ljubljane že zgrajen, pa bo nova regionalna kolesarska povezava pomembna pridobitev tudi za naše meščanke in meščane. Za vse nas kolesarje nova povezava predstavlja priložnost za varno rekreacijo, npr. varno kolesarjenje do izvira Kamniške Bistrice.«

Župan Občine Mengeš Franc Jerič pa je povedal: »Zahvala vsem pripravljavcem projekta, saj so uspeli pridobiti vsa potrebna zemljišča za traso, ki je bila predvidena v projektu in verjamem, da bodo uspešno nadaljevali tudi pri gradnji povezave. Izvajalcu želim kar najmanj težav pri sami gradnji in seveda, da vse kolesarje čim prej usmerimo na novo regionalno povezavo, ki ponuja izbiro za zdrav način življenja in za odgovorni odnos do okolja. Že danes vse prisotne vabim, da se naslednje leto skupaj zapeljemo po trasi z razgledom na Kamniške hribe, na Gobavico v Mengšu, na Trzinski hrib in skupaj zaključimo v centru Ljubljane.«

Župan Občine Trzin Peter Ložar je ob podpisu pogodbe povedal: »V občini Trzin smo si želeli, da bi trasa nove regionalne poti potekala izven naselja. Žal v tem projektu omenjene investicije nismo uspeli realizirati, zato že pripravljamo nov projekt. Prav posebna zahvala pa vsem v projektni pisarni Občine Kamnik, ki je prevzela levji delež izzivov in čeprav se nam je izvedba zdela še pred letom dni skoraj nemogoča, smo danes prišli do podpisa pogodbe in verjamem, da bomo projekt skupaj tudi uspešno zaključili.«

Direktor družbe KPL, d. o. o. Radenko Ćubić pa se je zahvalil občinam za zaupanje: »V podjetju KPL, d. o. o. imamo izkušnje z gradnjo kolesarskih povezav, zato lahko že danes napovem kvalitetno gradnjo, skladno z zahtevami razpisa in seveda zaključek v roku, ki je previden v pogodbi.«

O poteku gradnje

Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana bo dolga 13,74 kilometra in bo sestavljena iz petih tipov kolesarskih površin, kolesarske poti v dolžini 4,87 kilometra, kolesarske steze v dolžini 2,15 kilometra, kolesarskega pasu na vozišču v dolžini 3,36 kilometra, kolesarske površine na pločniku v dolžini 0,29 kilometra in kolesarske površine na prometnih pasovih v dolžini 3,06 kilometra.

Občina Kamnik

V občini Kamnik se bo kolesarska povezava začela v naselju Podgorje, kjer se bo kolesarska pot usmerila preko Dupliškega polja po obstoječi poljski poti proti vzhodu do železniške proge, od koder bo zavila proti jugu do Korenove ceste. V bližini obstoječega nivojskega prehoda preko železniške ceste bo pot prečkala Korenovo cesto in se nadaljevala proti jugu zahodno od železniške proge. Ko železniška proga zavije v smeri vzhoda, bo trasa potekala vzporedno z regionalno cesto Mengeš – Duplica vse do meje z občino Mengeš. Kolesarska pot bo od vozišča umaknjena 5 metrov.

Na predvideni trasi v občini Kamnik trenutno ni obstoječih površin za kolesarje, zato bo kolesarska povezava v celoti zgrajena na novo in bo predstavljala povsem nove priložnosti za trajnostno mobilnost občank in občanov.

Občina Mengeš

V občini Mengeš bo regionalna kolesarska povezava potekala v varovalnem pasu regionalne državne ceste Mengeš – Duplica do krožnega križišča (Mengeška obvoznica). Preko krožnega križišča se bo nadaljevala po Slovenski cesti, skozi središče mesta, vse do južnega krožnega križišča z obvoznico. V krožnem križišču bo zavila proti zahodu v smeri Liparjeve/Gasilske ceste, kjer bo zavila proti jugu skozi naselje Loka pri Mengšu vse do meje z občino Trzin.

Načrtovana ureditev je skladna s prometno ureditvijo občine Mengeš, saj se z novo izgrajeno obvoznico tranzitni motorni promet umika iz središča mesta oziroma Slovenske ceste. Na predvideni trasi ni nikjer urejenih površin za kolesarje, na Liparjevi ulici in Gasilski cesti so na vozišču označeni piktogrami »Sharrow«. Kolesarska povezava bo v naravi deloma zgrajena kot nova kolesarska pot, deloma kot kolesarski pas na vozišču in deloma kot »Sharrow«.

Občina Trzin

V občini Trzin se bo regionalna kolesarska povezava začela na križišču s Trzinsko cesto in bo potekala po Jemčevi cesti, se nadaljevala po Habatovi ulici vse do križišča, kjer bo potekala po prednostni cesti desno proti zahodu do križišča za hribom. V nadaljevanju bo kolesarska pot vodila do križišča z Ljubljansko cesto in po površinah za kolesarje po Mlakarjevi cesti preko obstoječega krožnega križišča do Kidričeve ulice. Nato bo potekala po obstoječi deloma makadamski (deloma asfaltirani) poti mimo obstoječega ograjenega parkirišča od podjetja Kalcer vse do navezave na Blatnico v industrijski coni. Na tem delu vodi na levi strani enostranska dvosmerna kolesarska steza vse do krožnega križišča in dalje do točke, kjer kolesarska pot zavije proti državni cesti oziroma vse do meje z Mestno občino Ljubljana.

Kolesarska povezava bo deloma zgrajena kot nova kolesarska pot, deloma kot »Sharrow« oziroma kot kolesarski pas na vozišču, največji del investicije pa bo predstavljala obsežna rekonstrukcija kolesarske steze, ki poteka skozi industrijsko cono.

Mestna občina Ljubljana

V Mestni občini Ljubljana pa bo kolesarska povezava vodila po obstoječi kolesarski poti do prečkanja prometno zelo obremenjene Štajerske ceste, kjer se bo na obstoječem semaforiziranem križišču  usmerila proč od glavne ceste proti železniški progi. Trasa bo nato potekala ob lokalni cesti, ki je v večini dolžine odseka že urejena kot enostranska dvosmerna kolesarska steza širine 2 metra. Ločena kolesarska površina se bo iztekla v slepo ulico do križišča Dunajske in Štajerske ceste.

Projekt je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in s strani Republike Slovenije.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here