Osnovna šola Marije Vere razpisuje 1. MEDNARODNI LITERARNO-LIKOVNI NATEČAJ KULTURA JE KUL

0
214

Letos praznujemo 140-letnico rojstva Marije Vere, ki je bila ena največjih umetnic in prva akademsko izobražena igralka na Slovenskem. Bila je izjemna ženska svojega časa. Nastopala je na evropskih odrih ter govorila več tujih jezikov. Njeno življenje je bila velika dogodivščina, polna poguma in vztrajnosti. Pokazala nam je, da lahko, kljub vsem oviram, dosežemo svoje cilje.

Z natečajem Kultura je kul želimo pokazati, da je kultura pomembna, čeprav jo je Covid epidemija postavila na stranski tir.

V počastitev rojstva Marije Vere ter želji, da mladi postanejo aktivni glasniki kulture po svetu, vas učenci in zaposleni na Osnovni šoli Marije Vere vabimo, da sodelujete v mednarodnem literarno-likovnem natečaju Kultura je kul.

Razpisni pogoji:
– Na literarno-likovnem natečaju lahko sodelujejo učenci osnovnih šol ter drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov iz celega sveta.
– Sodelujejo lahko učenci vseh treh triad.
– Vsaka vzgojno-izobraževalna ustanova lahko sodeluje z največ dvema izdelkoma na triado po izboru mentorja.
– Sodelujejo lahko posamezni učenci ali pa skupina učencev. Skupina ne sme biti večja od štirih učencev.
– TEMA: Tema je Kultura je kul. Ideja teme je razmišljanje o kulturi, zakaj je zanimiva, pomembna, predvsem v današnjem času.
– Izdelek mora biti v obliki stripa; ne sme biti manjši od A4 formata in ne večji od A3 formata.
– Izdelek je lahko narejen v poljubni tehniki (tudi v računalniški obliki). Lahko je črno-bel ali barven.
– Besedilo stripa je lahko napisano v slovenskem ali v angleškem jeziku.
– Izdelki morajo biti na hrbtni strani opremljeni s podatki iz Priloge 1.
– Vsakemu poslanemu izdelku naj bodo priloženi tudi:
• Prijavnica (Priloga 2)
• Soglasje staršev (Priloga 3)

Izdelke brez ustreznih prilog bomo izločili.
– Natečaj traja do 25. 3. 2022.
– Izdelke pošljite do navedenega datuma na:
Osnovna šola Marije Vere, Ljubljanska cesta 16A, 1241 Kamnik
z oznako ZA NATEČAJ KULTURA JE KUL

Literarno-likovne izdelke, prispele do 25. 3. 2022, bo pregledala komisija, ki jo bodo sestavljali učitelji slovenskega jezika, angleškega jezika ter likovne umetnosti. Podelili bomo po tri priznanja na triado: zlato, srebrno in bronasto priznanje.

Nagrajenci bodo razglašeni na prireditvi ob Dnevu šole konec meseca aprila 2022 v Arboretumu Volčji Potok. Rezultati izbora bodo objavljeni na spletni strani OŠ Marije Vere (www.os-marijevere.si), nagrajene šole pa bodo obveščene tudi po elektronski pošti. Priznanja nagrajencem in njihovim mentorjem bomo poslali po elektronski pošti. Potrdil za sodelovanje ne bomo izdajali.

Prispela literarno-likovna dela se ne vračajo, ostala bodo v arhivu literarno-likovnega natečaja.
Želimo vam veliko literarno-umetniškega navdiha!
Katarina Podgoršek (katarina.podgorsek@os-marijevere.si)

 

 

Oglasno sporočilo