Informacija o možnosti uporabe potečenih osebnih izkaznic Republike Slovenije, na območju Slovenije

0
1400

eznanjamo vas, da je Državni zbor Republike Slovenije dne 7. 7. 2021 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: Zakon o interventnih ukrepih), ki med drugim omogoča tudi možnost uporabe osebne izkaznice, ki ji je sicer že potekla veljavnost, pod omejenimi pogoji.

  1. člen Zakona o interventnih ukrepih določa, da lahko državljan Republike Slovenije ne glede na določbo 9. člena Zakona o osebni izkaznici[2] osebno izkaznico, ki ji je potekla veljavnost od 29. marca 2020do 31. decembra 2021, uporablja kot javno listino za izkazovanje istovetnosti in državljanstva.

Novost, ki izhaja iz Zakona o interventnih ukrepih, začne veljati naslednji dan po objavi zakona v Uradnem listu Republike Slovenije, to je predvidoma v naslednjem tednu.

[1] Osebno izkaznico lahko uporablja tudi za prehod državne meje, pri čemer je krog držav, kamor se lahko vstopa z osebno izkaznico omejen.

[2] Uradni list RS, št. 35/11 in 41/21

[3] 11. člen Zakona o osebni izkaznici

Dopis v celoti objavljamo v priloženi datoteki.

OBVESCANJE_osebne_izkaznice_P (1)

Oglasno sporočilo