Končano zbiranje hišnih imen v Mengšu

0
1072

Hišna imena kot del naše identitete so bila nekoč del vsakodnevnega življenja domačinov v nekem kraju. Z njimi so poimenovali hišo, lastnino in ljudi, ki so hiši pripadali. Danes so kljub manjšemu pomenu hišnih imen le-ta v naših krajih še vedno živa, a jih dobro pozna le starejša generacija domačinov. Predstavljajo del naše nesnovne kulturne dediščine. Da bi se hišna imena ohranila in ponovno oživela, je Občina Mengeš v letošnjem letu sodelovala v projektu Stara hišna imena 3, v okviru katerega so bila raziskana in obeležena stara hišna imena v Mengšu. Projekt je bil drugi korak raziskovanja tovrstne dediščine v mengeški občini. Leta 2019 so bila imena že zbrana v Topolah, Loki in na Dobenem.

V okviru projekta je bilo s pomočjo zgodovinskih virov in drugih podatkov o hišah (najbolj uporaben je bil rokopis domačina Srečka Komatarja iz 70-ih let prejšnjega stoletja), predvsem pa starejših domačinov zbranih 273 starih hišnih imen. Nekatera med njimi živijo le še v spominih ljudi, saj so bile hiše, katerim so pripadala, zaradi modernizacije Mengša porušene (npr. Pri Tonhu, Pri Vahtarju). Druga pa so še dobro poznana in živa med domačini. Zaradi poudarjanja lokalne pestrosti hišnih imen, so bila zbrana v narečnem izgovoru, pri čemer se uporablja tudi znak Ə, ki se prebere kot polglasnik. Tako zapisana najdemo tudi na tablicah, ki so jih prejeli tisti lastniki hiš, ki so za označitev hiše podali pisno soglasje. Lastnikom domačij, ki se za označitev hiš niso odločili, Občina Mengeš še vedno zagotavlja brezplačno tablo s hišnim imenom. Za več informacij se lahko obrnejo na Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, telefon 04 581 34 16 ali e-pošta klemen.klinar@ragor.si.

V okviru projekta je bila izdana tudi knjižica s pregledom mengeških hišnih imen. Brezplačno je na voljo na sedežu Občine Mengeš. Vsa imena pa so bila uvrščena tudi v spletni leksikon Slovenska hišna imena (www.hisnaimena.si), kjer so združena hišna imena 22 občin širše Gorenjske.

Projekt Stara hišna imena 3 sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Klemen Klinar
Občina Mengeš

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here