V novembru zaključena kolesarska steza od Kolodvorske ceste do parkirišča Lek in pločnik vse do vhoda v podjetje Lek

0
463

Občina Mengeš je z namenom zagotavljanja dostopa kolesarjem in pešcem do družbe Lek pristopila k izgradnji kolesarske steze in pločnika od Kolodvorske ceste do parkirišča Lek. Izvajalec za gradbena dela, za gradnjo kolesarske steze, pločnika in ureditev cestišča, je bil izbran v postopku javnega naročila v mesecu juliju, dela pa so se pričela v začetku septembra. Po izgradnji hodnika za pešce in kolesarje do družbe Lek, je vodstvo družbe podalo predlog o financiranju pločnika tudi ob ograji družbe, vse do glavnega vhoda. Gradbena dela so se uspešno zaključila v mesecu novembru in tako lahko sedaj tudi pešci in kolesarji z občine Mengeš varno dostopajo do delovnega obrata družbe Lek.

Franc Jerič, župan občine Mengeš, je povedal: »Z novo kolesarsko stezo in pločnikom smo omogočili varen prihod do družbe Lek tudi kolesarjem in pešcem. S tem želimo vsem, ki bodo uporabljali regionalno kolesarsko povezavo Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana omogočiti varno pot do družbe Lek. Seveda pa želimo k uporabi kolesa in drugih, okolju bolj prijaznih oblik mobilnosti, vzpodbuditi vse občanke in občane in s tem po eni strani zmanjšati  količino motornega prometa, po drugi strani pa spodbuditi vse k bolj zdravemu načinu življenja.«

Občina Mengeš je v preteklih letih kot partner sodelovala v različnih projektih lokalne akcijske skupine, ki so urejali oziroma označevali kolesarke poti v občini. V sodelovanju z občino Kamnik, Trzin in Ljubljana je uspešno kandidirala tudi za evropska in državna sredstva za izgradnjo regionalne kolesarske povezave Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana, za katero je bila novembra 2021 tudi podpisana pogodba z izvajalcem. V letu 2021 pa je pristopila tudi k urejanju oziroma izgradnji kolesarske povezave in pločnika od Kolodvorske ceste do podjetja Lek.

Kolesarska povezava in pločnik sta se začela urejati v prvi polovici meseca septembra. V dolžini cca. 130 metrov je bila od Kolodvorske ceste do parkirišča družbe Lek najprej urejena dvosmerna kolesarska pot in pločnik, na celotni dolžini pa je bilo urejeno tudi odvodnjavanje in javna razsvetljava. Na pobudo družbe Lek, ki je v obliki odpisa preplačanega komunalnega prispevka tudi financirala investicijo, se je v nadaljevanju uredil tudi pločnik ob ograji družbe, od parkirišča pa vse do vhoda v družbo Lek.
Uroš Drobež, vodja investicij v občini Mengeš, se je zahvalil vsem: »Hvala vsem mimoidočim za potrpežljivost, predvsem pa zahvala tistim, ki so si v teh dneh izbrali druge poti.«

Franc Jerič, župan Občine Mengeš je pojasnil: »Občina Mengeš vsako leto nameni del proračuna za izgradnjo, prenovo in obnovo cest v občini, saj s tem zagotavlja večjo pretočnost prometa, nižje vzdrževalne stroške, predvsem pa varnost za vse udeležence v prometu. V letu 2021 smo poleg kolesarske povezave in pločnika do družbe Lek, obnovili in razširili še cesto v Topole, del Zadružniške ulice, ceste na Dobenem, del Ropretove ceste in druge. Obnovitvena dela na Slomškovi ulici pa še potekajo. S sanacijami in modernizacijami javnih cest bomo skladno z dogovorjenimi prioritetami nadaljevali tudi v prihodnjem letu.«

Občina Mengeš

Oglasno sporočilo