Kako do brezplačnega prevoza za starejše?

0
353

Do brezplačnih prevozov so v skladu z razpisanimi pogoji upravičeni občanke in občani Občine Domžale, ki so starejši od 65 let in so prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali pokojnine nižje ali enake 750 EUR. Uporabniki morajo biti fizično zmožni samostojnega prevoza v osebnem vozilu brez posebnih prilagoditev. Vozniki prostovoljci niso strokovno usposobljeni za spremljanje invalidnih oseb. Prevoz se bo opravljal na območju občine Domžale in tudi do lokacij izven nje, vendar največ 25 km v eno smer iz občine, praviloma za potrebe obiska zdravnika, lekarne, javnih ustanov, trgovine, pokopališča ter drugih programov in storitev za ohranjanje zdravja.

Uporabnik za naročilo prevoza pokliče na telefonsko številko 051 262 100 in se z organizatorjem prevozov dogovoril za termin storitve.

Občina Domžale
Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo