TeDni(K) Občine Kamnik (27.12.2021)

0
308

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta

T e D n i (K) ObčineV preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli, in sicer skladno s terminskim planom.

Polagala se je armatura za temelje, potekalo je opaževanje temeljev, betoniranje temeljev, polaganje valjanca. Hkrati je izvajalec na podlagi pridobljenega soglasja, s strani Elektra, začel z izkopom za jaške in cevi na trasi SN in NN voda.

Nakup in montaža novega semaforja

Semafor, namenjen štetju rezultatov na tekmah v Športni dvorani Kamnik, je bil zaradi okvar in dotrajanosti nadomeščen z novim.

Želimo si, da bi dobro služil svojemu namenu ter prikazoval čim več dobrih rezultatov kamniških športnikov in športnic.

Obisk Božička in Društva Sožitje Kamnik

V petek, 24. decembra 2021, so župana Mateja Slaparja skupaj z Božičkom obiskali uporabniki in zaposleni Društva Sožitje Kamnik.

Župan jim je s košarico zdravja zaželel zdravo leto, obenem se je zaposlenim iskreno zahvalil za vsakodnevno skrb njihovih varovancev.

Oddelek za razvoj in investicije

Poziv za ekološke kmetije in javne zavode

LAS Srce Slovenije pripravlja projekt sodelovanja na temo spodbujanja lokalne samooskrbe in uporabe ekološke hrane, ki sledi evropski strategiji Od vil do vilic.

K sodelovanju so vabljene ekološke kmetije in javni zavodi, ki dobavljajo ekološko hrano na območju Dola pri Ljubljani, Moravč, Kamnika, Lukovice, Litije in Šmartnega pri Litiji. Pogoj za sodelovanje je vključenost v ekološko shemo, ki je dokazljiva tudi z ustreznimi certifikati. Projekt bo usmerjen v promocijo ekološke hrane in bo omogočil tudi podporo manjšim naložbam v vrednosti 85 % upravičenih stroškov za vključene eko kmetije. Previdena je tudi izmenjava izkušenj pri partnerjih v tujini.

V kolikor bi vas sodelovanje pri tovrstnem projektu zanimalo oziroma poznate kakšno primerno kmetijo/zavod, vas vabimo, da interes po sodelovanju javite do petka, 7. januarja 2022, na elektronski naslov las@razvoj.si ali po telefonu 01 896 27 13.

Prijava na poziv EUCF

V preteklem tednu je bila na poziv EUCF (t.i. European city facility) uspešno oddana prijava za naložbeni koncept SOU 5G »Renewables and Energy Efficiency programme of 5G municipalities – 5enerGy«.

Skupna občinska uprava občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, Škofljica in Ig (SOU 5G) je v sodelovanju z občinama Kamnik in Log – Dragomer ter Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim združenjem iz Bruslja (SBRA) pripravila naložbeni koncept, ki ga je prijavila na t.i. “European city facility (EUCF)” razpis, ki v obliki nepovratnih sredstev financira storitve in dejavnosti v podporo razvoju naložbenih konceptov, kot so študije izvedljivosti, tržne analize, analize deležnikov, pravne, ekonomske in finančne analize, analize tveganj in nadaljnje podporne naloge.

Občine ter lokalni javni subjekti, ki združujejo občine, imajo ogromen potencial za izgradnjo celovitih naložbenih programov v trajnostno energijo in lahko igrajo ključno vlogo pri združevanju manjših projektov v večje naložbene portfelje in pri mobilizaciji znatnih finančnih virov za spodbujanje energetskega prehoda v Evropi. S pomočjo nepovratnih sredstev EUCF lahko investicijski koncept obravnava rešitve in spodbuja sodelovanje, ki bi sicer bilo manj verjetno, saj je v Sloveniji občinskih partnerstev še vedno premalo, zlasti v sektorju trajnostne energije.

Načrtovani ukrepi in aktivnosti bodo namenjeni predvsem zmanjševanju porabe energije in pa emisij toplogrednih plinov, zagotavljanju požarne varnosti, v primeru optimizacije javne razsvetljave pa tudi za izboljšanje prometne varnosti. Predvidena so tudi nova delovna mesta, ki bodo ustvarjena predvsem v regionalnem gradbenem sektorju in pa znotraj podjetij, ki so ponudniki energetskih storitev. S tem projektom (investicijskim konceptom) se želi uporabnikom javnih stavb zagotoviti večje udobje in pa izboljšane delovne pogoje, za lastnike stavb (občine) doseči nižje obratovalne in vzdrževalne stroške, ponudniki energetskih storitev bodo lahko izvajali alternativne finančne in izvedbene storitve, komunalna podjetja pa bodo delovala z optimizirano opremo. Investicijski ukrepi v trajnostno energijo ne bodo imeli predvidenega učinka, če se hkrati ne bodo obravnavale tudi vedenjske spremembe, ki bi motivirale uporabnike za učinkovitejšo rabo toplotne energije. Zato je v procesu razvoja naložbenega koncepta sodelovanje deležnikov in državljanov izjemnega pomena. Skupna občinska uprava 5G bo zato v celotnem projektu dosegla vključevanje ustreznih deležnikov z nizom delavnic, ki bodo zagotavljale bazo znanja, priložnost za povratne informacije ter možnost za razširjanje rezultatov in drugih uporabnih informacij.

Pričujoči projekt spodbuja eno redkih več občinskih partnerskih sodelovanj v Sloveniji, predvsem na področju trajnostne energije. Z uspešnim sodelovanjem in aktivnim razširjanjem ter promoviranjem uporabljenih metod, rezultatov in učinkov lahko ta projekt služi kot odlična praksa ter kot koncept oziroma vodilo za vsa prihodnja občinska partnerska sodelovanja v regiji. Tisto, kar bo v osnovi podprlo ponovljivost in nadgradnjo projekta, je, da bodo vsi rezultati javno dostopni na spletu. S tem bo lahko vsak zainteresirani dostopal do gradiva, ga prilagodil svojemu kontekstu in ga uporabil za nove projekte.

Še nekaj podatkov v številkah:

  • pričakovani prihranki energije: 3,923 GWh/leto,
  • pričakovana proizvodnja obnovljive energije: 4,757 GWh/leto.

Ukrepi trajnostne energije bodo povzročili zmanjšanje emisij CO2:

  • energetska učinkovitost v javnih stavbah: 591,41 t CO2 eq/leto,
  • solarna PV namestitev: 1.247,13 t CO2 eq/leto,
  • zamenjava fosilnih kotlov: 455,58 t CO2 eq/leto,
  • optimizacija javne razsvetljave: 63,6 t CO2 eq/leto. 
Oglasno sporočilo