Podpisana pogodba o sofinanciranju rekonstrukcije Slovenske ceste in začetek ureditve središča Mengša

0
998

Na Občini Mengeš so obnovo Slovenske ceste napovedali že takoj po otvoritvi manjkajočega dela obvoznice v občini, ki je tranzitni promet preusmerila iz Slovenske in Prešernove ceste. Po usklajevanjih sta Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Mengeš decembra 2021 podpisali sporazum o financiranje ureditve glavne, Slovenske ceste. Franc Jerič, župan Občine Mengeš: »S predstavniki Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo smo se dogovorili, da bo Občina sofinancirala površine, ki so lokalnega pomena in skladne z novo prometno ureditvijo, ki je namenjena občankam in občanom. Ministrstvo oziroma Direkcija za infrastrukturo pa obnovo cestišča, ki je, kljub že izvedenim sanacijam, še vedno poškodovano.«

V decembru 2021 je bil podpisan sporazum o financiranje ureditve glavne, Slovenske ceste v Mengšu. Za območje sanacije je bil določen del Slovenske ceste med Glavnim trgom na severu (do nekdanjega gostišča Pavovec) in križiščem Slovenske in Grobeljske ceste na jugu. Investitor je Ministrstvo za infrastrukturo oziroma zanj Direkcija za infrastrukturo, ki bo zagotovila sredstva za obnovo cestišča, soinvestitor pa Občina Mengeš, ki bo zagotovila sredstva za ureditev površin za pešce in kolesarje, javno razsvetljavo in obnovo kanalizacije in vodovoda. Ocenjena vrednost investicije je 2,5 milijona evrov, od tega bo ministrstvo zagotovilo 48,7 odstotka oziroma 1,255 milijona evrov, občina pa 51,3 % oziroma 1,322 milijona evrov. Končna vrednost rekonstrukcije Slovenske ceste bo znana po izbiri najugodnejšega izvajalca. Javno naročilo za izbor izvajalca je v pripravi in bo objavljeno v kratkem. Na občini pričakujejo, da bo izvajalec izbran v prvi polovici leta 2022, dela pa naj bi se predvidoma pričela v jesenskem delu gradbene sezone.

Ureditev Slovenske ceste v enonivojsko površino

Slovenska cesta se bo uredila kot enotna tlakovana površina v skupni širini 7 metrov, kar poleg cestišča vključuje tudi površine za pešce in kolesarje. Pločnik bo od cestišča ločeval tonalitni robnik, da površine za pešce na območju rekonstrukcije ne bodo več višinsko ločene od vozišča, ampak bodo enonivojske (višinska razlika max 2cm). Za kolesarje  je predviden kolesarski pas na vozišču širine 1,25 m. Na območju rekonstrukcije bodo vključena tudi stojala za kolesa in sicer na Glavnem trgu in ob Kulturnem domu Mengeš. Na območju rekonstrukcije je predvidena omejitev hitrosti na 30 km/h. S prenovo ceste je predvidena tudi prenova avtobusnih postajališč, ki niso več vzpostavljena v nišah, ampak na voznem pasu in so s talnimi oznakami urejena tudi za dostop slepih in slabovidnih. Pločnik na Slovenski cesti se na območju rekonstrukcije členi s pasovi tonalitnih kock, ki so oblikovane skladno s pozidavo, npr. na območju Mercatorja se prostor s postavitvijo talnih kock in vključevanjem dreves poveže v celoto. Pas tonalitnih kock je predviden tudi ob fasadah hiš, kot del taktilnih oznak vzdolž celotne Slovenske ceste.

Na Glavnem trgu je predvidena ponovna postavitev Marijinega kužnega znamenja

Na Glavnem trgu je načrtovana nova ureditev, javna površina trga je oblikovana kot odprt prostor, ki je delno ozelenjen. Za osrednji motiv trga je predvidena prestavitev Marijinega kužnega znamenja, ki bo na trg prestavljeno v skladu z zgodovinsko zasnovo trga, v kolikor bo pridobljeno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Na Glavnem trgu je predvideno ohranjanje obeh obstoječih dreves ter dopolnitev z novimi drevesi.

Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je pojasnil: »Cilji rekonstrukcije je ureditev privlačnega javnega prostora, ki bo povečal vtis urejenosti in bo imel pozitiven učinek tudi na turizem. Seveda pa je v prvi vrsti naš cilj umiritev prometa in s tem povečanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, zlasti pešcev in kolesarjev ter zmanjšanje obremenitev okolja s hrupom in izpušnimi plini, tudi z ureditvijo kolesarskih površin.«

Občina Mengeš

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here