Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo

0
925

Srednja šola Domžale je med drugim vključena tudi v projekt Ekošola Krožno gospodarstvo. Ker smo bili v zadnjih dveh letih kljub temu, da je pouk veliko potekal na daljavo zelo dejavni, smo dobili finančno nagrado, podjetje Valtex pa nas bo nagradilo še z izdelki Lucart.
Finančna nagrada ni edino, kar dijaki pridobijo s spoznavanjem krožnega gospodarstva. Verjamemo, da bo za marsikoga ravnanje z odpadki, ponovna uporaba izdelka ali recikliranje izdelka vseživljenjski projekt, ker bo to del njegovega poklica. Naši dijaki se že v šoli, predvsem pa pri delodajalcih na praktičnem usposabljanju, seznanijo s tem, kako pomembna sta ločevanje in zbiranje embalaže in odpadkov.
Že nekaj let sodelujemo z društvom za trajnostni razvoj Duh časa. Gre za skupino prostovoljcev, računalniških zanesenjakov, ki stežka gledajo, kako gora še vedno uporabne računalniške opreme konča na odpadu. Ekipa zagnanih tako zbira rabljeno računalniško opremo in jo usposablja za nadaljnje delo. Brezhibne računalniške komponente potem podarijo posameznikom ali družinam, ki so v stiski, pa tudi šolarjem in neprofitnim organizacijam. Ko se pojavi priložnost, pomagajo z računalniki tudi v drugih državah (npr. ob poplavah in potresu v Bosni in na Hrvaškem). Tako prispevajo k zmanjšanju količin odpadkov in pomagajo pomoči potrebnim. Dijaki programa tehnik računalništva tako pridobljeno opremo lahko uporabijo pri svojem delu v šoli in doma ali ko se zaposlijo.
Decembra smo izvedli Ekokviz. Potekal je na daljavo, v čemer smo se v zadnjem letu že izurili. Dijaki so bili uspešni tako na šolski kot na regijski ravni. Čaka nas še državno tekmovanje, ki bo potekalo na eni izmed srednjih šol; upamo, da bodo zdravstvene razmere to dopuščale. Tema letošnjega tekmovanja je evropska kohezivna politika tema, ki dijake spodbuja k razmišljanju, da so evropski državljani in upravičeni do evropskih sredstev.

Karmen Koprivec

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here