Prehod na tedenski odvoz biološko razgradljivih odpadkov

0
218

Uporabnike z območja občine Domžale obveščamo, da prihodnji teden prične veljati letni urnik odvoza biološko razgradljivih odpadkov, kar pomeni, da se bodo zabojniki ponovno praznili vsak teden. V občinah Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče se tedenski odvoz biološko razgradljivih odpadkov prične s prvim tednom v marcu. Točni datumi odvoza odpadkov za posamezno odjemno mesto so navedeni na računu za komunalne storitve (na prvi strani v tabeli za navedenimi zabojniki za odpadke) in v portalu eProdnik.

Kateri odpadki spadajo v rjavi zabojnik?

  • zelenjavni olupki in odpadki vseh vrst zelenjave,
  • olupki in ostanki sadja,
  • kavna usedlina, kavni filtri in čajne vrečke,
  • netekoči ostanki hrane (kruh, sir, salama, kosti, meso),
  • jajčne lupine,
  • pokvarjeni prehrambni izdelki (brez embalaže),
  • papirnate vrečke, umazane od ostankov hrane,
  • papirnati robčki in brisače,
  • rože, plevel, pokošena trava, stara zemlja lončnic,
  • ohlajen pepel, ki nastane pri gorenju drv.

V rjavi zabojnik ne odlagamo odpadnega jedilnega olja, cigaretnih ogorkov, kamenja in peska in drugih odpadkov, ki niso biološko razgradljivi.
Pomembno je tudi, da bioloških odpadkov v zabojnik ne odlagamo v plastičnih vrečkah, saj to onemogoča nadaljnji proces predelave teh odpadkov. Najbolje je, če biološke odpadke zbiramo v vrečkah, ki so v celoti izdelane iz biološko razgradljivega materiala in jih potem lahko skupaj z vrečko odvržemo v zabojnik. S tem preprečujemo primrzovanje odpadkov na stranice zabojnika v zimskem času in neprijetne vonjave v vročih poletnih dneh.

Še koristna informacija pred začetkom pomladanskih del na vrtu in okolici hiše: uporabnikom, ki so vključeni v zbiranje in predelavo organskih odpadkov (torej tisti, ki imajo doma rjav zabojnik), je v zbirnem centru brez doplačila omogočeno oddajati zeleni vrtni odpad (vejevje, listje, ipd.).

Ste vedeli, da biološko razgradljive odpadke lahko kompostiramo tudi v kompostniku na domačem vrtcu? Več o tem si lahko preberete na povezavi: KOMPOSTIRANJE DOMA.

Oglasno sporočilo