Pričetek zbiranja starih hišnih imen tudi v kamniški občini

0
321

Po vaseh je nekoč veljalo, da so se ljudje med seboj poznali le po hišnih imenih. V nekaterih krajih to gojijo še danes, ponekod pa so hišna imena že na robu pozabe. S hišnim imenom se ljudje čutijo bolj povezane z domačim krajem, saj staro hišno ime potrjuje, da hiša v kraju ima zgodovino.

Od leta 2020 je raba hišnih imen vpisana v nacionalni Register nesnovne kulturne dediščine. Najbolj prepoznavna akcija zbiranja in obeležitve hišnih imen poteka na Gorenjskem že od leta 2009. V 22 občinah in več kot 400 naseljih je bilo do sedaj zbranih že skoraj 13 000 hišnih imen. Zbrana so le stara hišna imena, starejša od 80 let. Pri njihovem raziskovanju pomemben vir predstavljajo župnijske knjige in katastri Avstro-ogrske. Najpomembnejši vir pa so domačini, ki so z njimi odraščali in ob njih živijo. Da se ohrani pristni domači zven imen, so le-ta zbrana in zapisana v pristnem domačem narečnem izgovoru.

Projektu se letos pridružuje tudi Občina Kamnik, v kateri bodo v prvem koraku raziskana hišna imena na območju krajevnih skupnosti Tunjice, Kamniška Bistrica, Šmartno v Tuhinju in Motnik. V okviru projekta bodo v krajih naštetih krajevnih skupnosti stara hišna imena najprej temeljito zbrana, kasneje pa obeležena z glinenimi tablicami na hišah, v tiskani knjižici in na spletnem portalu www.hisnaimena.si.

Za več informacij o projektu lahko pokličete na Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, ki bo projekt strokovno izvajala (telefon: 04/581 34 16 ali elektronska pošta: klemen.klinar@ragor.si).

Domačine iz obravnavanih naselij (krajevnih skupnosti Tunjice, Kamniška Bistrica, Šmartno v Tuhinju in Motnik) vabimo, da na zgoraj navedene kontakte sporočijo svoje staro hišno ime. Projekt financira Občina Kamnik

Besedilo in fotografija: Klemen Klinar

Oglasno sporočilo