Med pomembnimi investicijami s slavnostnim podpisom pogodbe tudi investicija na Slovenski cesti

0
396

Ministrstvo za infrastrukturo je za pomembnejše investicije, investicije, ki bodo pomembno vplivale na ureditev prometa in izgled krajev, organiziralo slavnostni podpis pogodb. Med povabljenimi k podpisu pogodbe je bil tudi Franc Jerič, župan Občine Mengeš. Slavnostni podpis pogodbe za investicijo na Slovenski cesti je potekal na Ministrstvu za infrastrukturo v petek, 18. februarja 2022. Aleš Mihelič, državni sekretar Ministrstva za infrastrukturo, je ob podpisu pogodbe povedal: »Na ministrstvu smo se odločili, da bomo investicije, ki bodo pozitivno vplivale na izgled kraja in bodo sledile ciljem ministrstva posebej izpostavili.« Franc Jerič, župan Občine Mengeš, pa je povedal: »O preureditvi Slovenske ceste in urejanju mestnega središča smo razmišljali že dalj časa, vendar je bil pogoj za realizacijo projekta mogoč šele po izgradnji obvoznice. Po preureditvi Slovenske ceste, ki bo dala prednost pešcem in kolesarjem, pa bo z umiritvijo motornega prometa izpolnjen pogoj za urejanje mestnega središča občine Mengeš.«


V petek, 18. februarja 2022, je na Ministrstvu za infrastrukturo potekal slavnostni podpis pogodbe o sofinanciranju rekonstrukcije Slovenske ceste. Slavnostnega podpisa pogodbe sta se udeležila Franc Jerič, župan Občine Mengeš, in Aleš Mihelič, državni sekretar Ministrstva za infrastrukturo. Državni sekretar je pojasnil: »Na ministrstvu smo se odločili za slavnostnih podpis pogodb investicij v pristojnosti ministrstva, ki pomembno vplivajo na izgled krajev, na ureditev prometa oziroma organizacijo površin za kolesarje in pešce kot je v primeru Slovenske ceste v občini Mengeš.« Ministrstvo za infrastrukturo si namreč prizadeva uresničiti napoved, da bi v naslednjih letih bistveno zmanjšali emisije, ki so posledica motornega prometa. Glavni poudarek pri tem je gradnja površin oziroma varno umeščaje pešcev in kolesarjev v že obstoječe površine za promet. V občini Mengeš se skladno z omenjeno usmeritev poleg Slovenske ceste ureja tudi regionalna kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana.

Slovenska cesta bo po rekonstrukciji, ki bo potekala od križišča Prešernove in Kamniške ceste pa do križišča Grobeljske ceste in ceste Trdinov trg urejena v 7 metrov široko enonivojsko površino. Enotna tlakovana površina bo tako namenjena pešcem, pločnik bo od cestišča ločen s tonalnim robnikom; kolesarjem, kolesarski pas v širini 1,25 metra bo del regionalne kolesarske povezave Kamnik-Ljubljana in motornim vozilom, ki pa bodo imeli omejitev hitrosti 30 km/h. Franc Jerič, župan občine Mengeš je poudaril: »Vzporedno s prenovo Slovenske ceste je predvidena tudi prenova avtobusnih postajališč, ki ne bodo več v nišah, ampak na voznem pasu in s talnimi oznakami za slepe in slabovidne

Po podpisu pogodbe je potekal kratek pogovor o nadaljnjih aktivnostih in predvidenem začetku investicije, ki bo po ugodno zaključenem postopku izbire izvajalca lahko že v pomladnih mesecih gradbene sezone 2022. Zaključek investicije je tako predviden še v letu 2022.

Občina Mengeš

Oglasno sporočilo