Kislice, domislice … Šušlja se… (NOV!CE 2 2022)

0
1514

Ta podoba zanemarjene zelenice v centru Domžal traja že leta in leta, na kar smo že večkrat opozarjali.
Za pregledovanje, redno vzdrževanje prometnih površin, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje vertikalne signalizacije in opreme, vzdrževanje cestnih naprav in objektov, zagotavljanje preglednosti, čiščenje cest, hodnikov za pešce in prometnih površin, za intervencijske ukrepe in zimsko službo na podlagi Pogodbe o opravljanju gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje občinskih cest« na območju Občine Domžale skrbi ljubljansko podjetje KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o.


Občani so nam posredovali fotografijo katastrofalnega stanja na Dragarjevi ulici v Domžalah. Ker imamo za enkrat v Domžalah dve ulici z istim imenom, ni potrebno posebej poudarjati, da se ta s fotografije ne nahaja v Ihanu. Predlagamo občinski upravi, da pri zasipanju s peskom jam na makadamu pri Vele, še na Dragarjevo zapeljejo nekaj peska. Do takrat pa lahko premišljujemo, kaj pomeni občinski slogan “Domžale, prostor zadovoljnih ljudi”.


Pregovor pravi, da obleka naredi človeka, a nova streha na “Vatikanu” ne naredi lepe zgradbe.


… že nekaj času so objave političnih strank v glasilu Slamnik, na račun davkoplačevalskega denarja, plačljive in posledično nam je nudeno še manj informacij o delu spoštovanih svetnic in svetnikov. Na prefinjen način uvedena cenzura, bi lahko to poimenovali. Kot da ni že dovolj, da nad objavljeno vsebino neprestano bdi župan (v praksi podžupanja) in nekdanja županja.

… da je podžupanja registrirala svojo listo za letošnje županske volitve. Občanke in občane zanimajo osebe, ki bodo na sejah občinskega sveta glasovale po svoji vesti.

… da za to, kar se nam v teh časih dogaja, nosimo krivdo tudi sami, ker ne hodimo na volitve. Odgovorni volivci bi zagotovo odnesli “stare obraze” na deponijo zgodovine.

… na Občini Domžale resno razmišljajo, da bi se naročili na naš časopis. Okoliške Občine te dileme nimajo.

… da župan, za porabljenih 500 MIO EUR v šestnajstih letih vladavine, nima kaj pokazati. Denar so preprosto zakopali v ceste in astronomsko preplačali razna popravila, sanacije, adaptacije, prizidke, projekte, študije…

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here