Na 27 zbirnih mestih s spomladanskimi čistilnimi akcijami zmanjšajmo negativne vplive na naš planet

0
230

Pričenjajo se letošnje spomladanske čistilne akcije. Zaradi epidemije je bila zadnji dve leti organizacija čistilnih akcij zelo otežena oziroma onemogočena, to pa se odraža tudi v okolju, predvsem v gozdovih je precej manjših divjih odlagališč, na brežinah rek in potokov je odložena odpadna embalaža in drugi odpadki in podobno.

Občina Kamnik je že v lanskem letu izdala brošuro z naslovom Priročnik za odgovorno ravnanje z odpadki, kjer smo s koncesionarjem Publicus, d. o. o. predstavili sistem ločenega zbiranja in odvoza odpadkov v občini Kamnik. Zloženko si lahko preberete TUKAJ. Ker nam je mar za naravo in urejeno lokalno skupnost, je Občina Kamnik tudi letos ponudila pomoč krajevnim skupnostim, društvom, šolam, upravnikom večstanovanjskih stavb in drugim organizatorjem čistilnih akcij na posameznih območjih. Organizatorjem je Občina zagotovila vreče za zbiranje odpadkov, rokavice in odvoz odpadkov.

Vljudno vabljeni, da se pridružite čistilnim akcijam, ki jih bo organizatorji izvedli v drugi polovici marca in začetku meseca aprila, vljudno vabljeni, da se jim pridružite tudi vi. Organizatorji želijo, da se čistilnih akcij udeleži čim več občank občanov, zato vabijo, da se jim na akcijah pridružite vsi, ki želite prispevati k lepšemu okolju.

 Sobota, 26. marec 2022

Organizator Zbirno mesto udeležencev
Krajevna skupnost Podgorje pred Kulturnim domom Podgorje ob 8. uri
ŠTKD Brezje nad Kamnikom Brezje – pri Prelesnikovi domačiji ob 8. uri
Krajevna skupnost Motnik pred trgovino v Motniku ob 8.30
ŠKD Mekinje pred ŠKD Mekinje ob 8.30
Krajevna skupnost in ŠKTD Špitalič pred Kulturnim domom Špitalič ob 8.30
Krajevna skupnost Sela pred PGD Sela ob 9. uri
Krajevna skupnost Šmartno v Tuhinju pred Domom krajanov Šmartno ob 9. uri
Krajevna skupnost Perovo pri igrišču na Zikovi ulici ob 9. uri
Turistično društvo Gora na Gori ob 9. uri
Krajevna skupnost Duplica pred KS Duplica ob 9. uri
Krajevna skupnost Nevlje pred POŠ Nevlje ob 9.30
Krajevna skupnost Novi trg pred trgovino TUŠ na obvoznici ob 9.30

Sobota, 2. april 2022

Organizator Zbirno mesto udeležencev
Turistično društvo Tuhinjska dolina pri Termah Snovik ob 8. uri
Krajevna skupnost Pšajnovica pri igrišču Laseno ob 8. uri
Krajevna skupnost Šmarca pred Krajevnim domom Šmarca ob 8.30
Krajevna skupnost Srednja vas pri trgovini v Srednji vasi ob 9. uri
Krajevna skupnost Črna Spodnja Črna – pri trgovini

Podstudenec – pri Petku

Krivčevo – pri šoli

Gozd – pri gasilskem domu

Kališe – pri cerkvi

ob 9. uri

ob 9. uri

ob 9. uri

ob 9. uri

ob 9. uri

Krajevna skupnost Godič pred Domom KS Godič ob 9. uri
Krajevna skupnost Kamnik – center Maistrova 18 – avtobusna postaja ob 9. uri
Krajevna skupnost Kamniška Bistrica pri eko otoku v Bistričici

pri eko otoku v Stahovici

pri eko otoku v Zg. Stranjah

pri eko otoku v Sp. Stranjah

ob 9. uri

ob 9. uri

ob 9. uri

ob 9. uri

Krajevna skupnost Volčji Potok pred Domom KS Volčji Potok ob 9. uri

Vsi občani, ki se boste udeležili čistilnih akcij, boste na zbirnih mestih dobili rokavice in vreče za zbiranje odpadkov. Organizatorji vas bodo razporedili po terenu in vam dali ustrezna navodila glede zbiranja in odlaganja zbranih odpadkov. Priporočljivo je, da se ustrezno oblečete in obujete ter s seboj prinesete orodje in močnejše delovne rokavice.

Opozarjamo pa, da na lokacije, kjer bodo odloženi odpadki, zbrani v čistilnih akcijah, ni dovoljeno odlagati gradbenih, vrtnih ali kosovnih odpadkov, ki nastanejo v gospodinjstvu ali pri opravljanju dejavnosti. Pri tem pa naj opozorimo tiste občane, ki odpadke odlagate na neprimerna mesta, da odvoz kosovnih odpadkov lahko dvakrat letno brezplačno naročite koncesionarju Publikus, d. o. o.

Skrb za okolje pomembna vrednota, kaj bomo zapustili našim zanamcem, pa dolžnost vseh nas. S skupnimi močmi poskrbimo za čisto in urejeno okolje v naši občini, saj z odgovornim ravnanjem z odpadki v občini Kamnik lahko zmanjšamo negativne vplive na naš planet.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo