TeDni(K) Občine Kamnik (28.3.2022)

0
631

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku

V preteklem tednu je izbran ponudnik EURO GRAD podjetje za gradbeništvo, inženiring in nepremičnine d. o. o., nadaljeval z obnovo kanalizacije na območju Vrhpolj pri Kamniku, prav tako pa je izbrani podizvajalec pričel z obnovo vodovoda ter vgradnjo hidrantov na tem območju.

Celotna dolžina izgradnje kanalizacije za odpadne vode znaša približno 385,75 metra, dolžina meteorne kanalizacije 403,4 metra, dolžina vodovoda pa 410 metrov.

Na tem delu so kanalizacijske cevi betonske in ker gre za mešan sistem, že vrsto let prihaja do posedanj cevi ter vdorov zalednih meteornih voda, kar se odraža tudi na cestni infrastrukturi, pri večjih količinah odpadnih in meteornih voda, pa večkrat vidimo izliv odpadnih voda v Nevljico preko razbremenilnika visokih voda na Vrhpolju pri Kamniku.

Ker bodo dela potekala pod popolno zaporo, se vsem stanovalcem zahvaljujemo za razumevanje.

Ureditev kamniške Bistrice – I. etapa

Občina Kamnik je skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za vode v preteklem tednu oddala vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja na Ministrstvu za okolje in prostor.

Projektna dokumentacija in preostali postopki, recenzije so uspešno zaključeni. V izdelavi je razpisna dokumentacija za objavo na Portalu javnih naročil za izbor izvajalca del. V teku so že evidenčni postopki po Zakonu o javnem naročanju za izbor pooblaščenega gradbenega nadzora, pooblaščenega projektantskega nadzora in koordinatorja za varnost na gradbišču.

Po izdaji gradbenega dovoljenja s strani Ministrstva za okolje in prostor bo sledila gradnja nove brvi Virtus in prva faza protipoplavnih ukrepov. Ocenjujemo, da bi se lahko dela začela v poletnih mesecih.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli. Na lameli A je potekal izkop pred izvedbo zaščite gradbene jame ter izvedba zaščite gradbene jame. Zaradi bližine Kamniške Bistrice je potrebno izvajati črpanje talne vode iz gradbene jame.

Na lameli C so se opaževale stene v prvem nadstropju, polagala se je armatura za stene v prvem nadstropju in betonirale stene. Prav tako so se polagale cevi za instalacije v stene in plošče.

Redni letni občni zbor Čebelarskega društva Kamnik

V sredo, 23. marca 2022, je v gostilni Repnik potekal redni letni občni zbor Čebelarskega društva Kamnik. Zbranim se je ob tej priložnosti pridružil tudi župan Matej Slapar skupaj z občinskim svetnikom Tonetom Iskro in predsednikom društva Štefanom Virjentom.

Pregledala so bila v preteklem letu in mandatu, članice in člani pa so potrdili plkan dela za letošnje leto.

Koordinacijski sestanek na temo starejših

V sredo, 23. marca 2022, je potekal 24. koordinacijski sestanek institucij, ki se ukvarjamo z reševanjem problematike starejših v Občini Kamnik. Srečanja se je udeležil tudi župan Matej Slapar, ki se je prisotnim zahvalil, da vsak znotraj svoje institucije skrbi za to občutljivo področje, ki zaradi staranja prebivalstva postaja vedno večji problem oz. izziv, in če smo na vse to pripravljeni, bodo tudi rešitve dobre.

V nadaljevanju so bile predstavljene aktivnosti, ki jih Občina Kamnik v okviru Civilne zaščite, Župnijske Karitas in Rdečega križa Kamnik izvaja kot pomoč Ukrajinskim beguncem, prav tako so bila izmenjana aktualna dogajanja v posameznih institucijah (Center za socialno delo Osrednja Slovenija-Vzhod, enota Kamnik, Zavod Pristan, Društvo diabetikov Kamnik, Dom starejših občanov Kamnik, Rdeči križ Kamnik, Policija Kamnik, Zavod Oreli ter Oddelek za družbene dejavnosti).

Sprejem otrok v vrtce

V tem tednu bodo po vrtcih potekale komisije za sprejem otrok v vrtec. Posamezni vrtec bo najkasneje v osmih dneh po seji komisije vsem staršem otrok izdal obvestilo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otrok v vrtec. Zavrnjeni otroci bodo uvrščeni na čakalni seznam vrtca prve izbire. Kasneje bo čakalni seznam vseh vrtcev, ki so v občini Kamnik združeni v centralni čakalni seznam.

Območna revija plesnih skupin – Finesa plesa 2022

V soboto, 26. marca 2022, se je v Domu kulture Kamnik, v organizaciji JSKD Območne izpostave Kamnik odvijala Območna revija plesnih skupin – Finesa plesa 2022.

Strokovno spremljanje prireditve in vodenje posveta z analizo nastopov je bilo v rokah in pod budnim očesom strokovne ocenjevalke Leje Jurišič.

Od klasičnega baleta do sodobnega plesa so se nam predstavili Plesni studio Impulz Domžale, Glasbena šola Kranj s klasičnim baletom ter Baletna šola ANA in Plesni klub ŠINŠIN Kamnik.

K ohranitvi in nadaljevanju zagotavljanja stabilnih pogojev in uveljavljenih standardov za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev ter podpori novim vsebinam na področju kulturnih dejavnosti, se je s čestitkami pridružila v imenu Občine Kamnik in župana višja svetovalka na področju družbenih dejavnosti Liljana Mastikosa in v imenu organizatorja vodja JSKD OI Kamnik Tone Ftičar.

Otroci Osnovne šole 27. julij Kamnik v Planici

Otroci Osnovne šole 27. julij Kamnik so si v preteklem tednu ogledali kvalifikacije v smučarskih poletih v Planici.

Otrokom se je pridružila tudi ravnateljica Jasna Lampe.

Spominska slovesnost na Rakitovcu

V soboto, 26. marca 2022, je potekala slovesnost na Rakitovcu, kjer so zbrani izrazili poklon upornim partizanskim enotam, še posebej 33 padlim borcem Šlandrove in Tomšičeve brigade ter žrtvam požiga vasi Mali in Veliki Rakitovec.

Spominske slovesnosti, v organizaciji Združenja borcev za vrednote NOB Kamnik in Krajevne organizacije Rakitovec-Pšajnovica, se je v imenu Občine Kamnik udeležil podžupan Aleksander Uršič.

Samostan Mekinje

Odprtje razstave Življenje za samostanskimi vrati. Klarise in uršulinke v Mekinjah.Na povezavi https://samostanmekinje.si/dozivetja/ so pripravili različne vrste večdnevnih in cenovno zanimivih doživetij v Kamniku, kjer so vključili večino kamniških ponudnikov.

Novost je kulturno doživetje v Kamniku, kjer gre za prvo promocijo kulturnega turizma v Kamniku. Paket vključuje:

  • 3 x nočitev v več-posteljni sobi z zajtrkom
  • 1 x obisk razstave »Življenje za samostanskimi vrati«
  • 1 x voden ogled Kamnika
  • 1 x ogled muzeja Zaprice v Kamniku
  • 1 x voden ogled Pot smodnika in tovarištva (Barutana). 

»Kjer je občutek, da ni nadzora, se kršitve delavskih pravic razplamtijo.«

»Neizplačilo plač, presežek nadur in neupravičene odpovedi so najpogostejši primeri, s katerimi smo se srečali v Kamniku,« je na novinarski konferenci v Domu kulture Kamnik povedal Goran Lukić, zagovornik društva Delavska svetovalnica, ki že leto dni občasno deluje tudi v Kamniku.

Goran Lukić je ob tem opozoril, da je zagovorništvo pravic delavcev izjemnega pomena prav v manjših krajih, kjer morda ni neposredne prisotnosti nadzornih organov, kar daje občutek prikritosti. »Kjer je občutek, da ni nadzora se kršitve delavskih pravic razplamtijo.« Goran Lukić je ob tem dodal, da se v manjših krajih, pod vtisom povezanosti lokalne skupnosti, pogosto skriva marsikaj z vidika kršitev pravic delavcev.

Med primeri, s katerimi so se v slabem letu delovanja Delavske svetovalnice ukvarjali v Kamniku, je zagovornik društva Delavska svetovalnica Luka Lukić izpostavil primer nezakonite odpovedi, ki se je uredila po pogovoru z delodajalcem, odpovedi invalidu in pogoste primere šikaniranja na delovnem mestu. »Kar si želimo sporočiti delavcem je predvsem to, da si je potrebno vsako stvar shraniti oziroma zabeležiti. Če te delodajalec nadleguje med bolniško odsotnostjo, če ti grozi zaradi bolniške odsotnosti in podobno, si je vsa ta sporočila potrebno shranjevati, saj v primeru pravnih postopkov to pogosto pride prav. Najhuje je, če si podvržen neprimernemu odnosu, pa nimaš dokaza.«

Ivan Mitrevski, ki koordinira delovanje Delavske svetovalnice v Kamniku, pa je ob tem dejal, da je prisotnost takih organizacij v manjšem mestu zelo pomembna, saj se v vseh krajih »kršitve dogajajo enako pogosto kot v večjih mestih, ampak ni dovolj kritične mase, da bi se sama vzpostavila taka mreža organizacij. Apeliram tudi na mlajše delavce in delavke, Kamnik je demografsko ena mlajših občin in mladi so pogosto ob vstopu na trg dela podvrženi kršitvam delavskih pravic.«

Ob tem so predstavniki Društva Delavska svetovalnica poudarili, da imajo trenutno redne obiske Kamnika vsak drugi četrtek, ampak so dostopni tudi na brezplačni telefonski številki 080 1434, elektronski pošti info@delavskasvetovalnica.si ali pa na 051 365 966 prilagajajo tudi na potrebam. »Če nas kontaktira nekdo, ki ima kratek rok za ukrepanje, bomo vedno prišli in se odzvali,« je sklenil Goran Lukić.

Posnetek novinarske konference je na voljo tudi na Facebook strani: https://www.facebook.com/delavskasvetovalnica/videos/2052765654884107.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora Občine Kamnik smo na podlagi 11. in 112. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), 338. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) in 11. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17 in 61/19) objavili Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi v postopku priprave odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta B8 – Zgornje Perovo.

Občina Kamnik obvešča javnost, da bo javno razgrnjen javno razgrnjen Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta B8 Zgornje Perovo (v nadaljevanju SD ZN). Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 56/2021 dne 12. 4. 2021. Razgrnjen usklajen osnutek SD ZN je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., arhitektura, urbanizem in storitve, Strma ulica 13, 2000 Maribor, pod številko 20-315.

Lastniki posameznih zemljišč, ki se nahajajo na območju predmetnega izvedbenega načrta želijo na lastnih parcelah sezidati objekte ali dozidati obstoječe objekte ter urediti parkirne in manipulativne površine. V odloku bodo določeni pogoji za gradnjo predvidenih objektov in dozidav, prenovo in rekonstrukcijo obstoječih objektov, urejanje utrjenih in zelenih površin ter gradnjo prometne, energetske, telekomunikacijske in komunalne infrastrukture. Območje Odloka se nahaja v ureditvenem območju, ki je opredeljeno kot območje prostorske enote B8 – Zgornje Perovo. Območje Odloka obsega delno pozidano in komunalno opremljeno območje.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost poteka od 25. marca 2022 do vključno 26. aprila 2022. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sredo, 6. aprila 2022, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Oddelek za razvoj in investicije

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

Dela na Kolesarski povezavi Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana se nadaljujejo. V delu od Podgorja do Korenove ceste poteka barvanje talnih označb na asfaltiranih površinah. V nadaljevanju trase od Korenove ceste proti plinski postaji na Drnovem se nadaljuje z zaključnimi sloji nasipavanja in pripravo za asfaltiranje.

V Občini Mengeš poteka barvanje talnih označb, v Občini Trzin pa se nadaljuje z nasipavanji in pripravo za asfaltiranje na delu trase pri podjetju Kalcer.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik–Godič

Dela na Kolesarski povezavi Kamnik–Godič se nadaljujejo v skladu s predvidenim terminskim načrtom. Izvajalec zaključuje z izkopi in z nasipavanjem na severnem delu trase. Nadaljujejo se dela na prepustih, vgrajevanje robnikov in urejanje bankin.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Godič sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Stara hišna imena v občini Kamnik: prvo srečanje z domačini (KS Tunjice)

V krajevni skupnosti Tunjice so že zaključili s popisom hišnih imen na terenu. Z informatorji/prebivalci posameznih naselij smo zbrali hišna imena. Sledi srečanje za širšo publiko celotne KS Tunjice, ki bo 5. aprila ob 19. uri (gasilski dom v Tunjicah).

Javna naročila

V četrtek, 24. marca 2022, je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo male vrednosti »Izdelava OPPN za območje Smodnišnice v občini Kamnik«. Objava javnega naročila s pripadajočo razpisno dokumentacijo je dostopna na naslednji povezavi (Portal javnih naročil): https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=439670. Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do srede, 6. 4. 2022, do 9. ure.

V preteklem tednu je bilo na Portalu javnih naročil prav tako objavljeno javno naročilo male vrednosti »Nakup podvozja gasilskega vozila GV-1 (manjše gasilsko vozilo)«. Objava javnega naročila s pripadajočo razpisno dokumentacijo je dostopna na naslednji povezavi (Portal javnih naročil): https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=439660. Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do petka, 1. 4. 2022, do 9. ure. Postopek predmetnega javnega naročila vodi Občina Kamnik po pooblastilu Prostovoljnega gasilskega društva Duplica.

Anketa o potovalnih navadah prebivalcev Ljubljanske urbane regije

Vabljeni k sodelovanju v anketi projekta Inter-Connect PLUS, namenjeni obravnavi in analizi sprememb potovalnih navad prebivalcev Ljubljanske urbane regije, ki so nastale zaradi COVID situacije. 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je partner projekta Inter-Connect PLUS, ki se ukvarja z izboljšanjem dostopnosti držav na območju Jadransko-jonske makroregije in spodbuja intermodalni potniški promet ter se sooča z novimi izzivi, kot je COVID-19.

Izpolnjevanje spletnega vprašalnika vam bo vzelo približno 5 minut. Anketa je anonimna in bo odprta do 13. aprila 2022, zbrane podatke pa bomo uporabili izključno za potrebe projekta Inter-Connect PLUS.

Spletni vprašalnik je dostopen TUKAJ.

Oglasno sporočilo