Nadgradnja železniške postaje Domžale – ali pač samo predvolilna obljuba?

0
1095

Občani Domžal sprašujejo, če se bo začela napovedana prenova železniške postaje Domžale in v kolikor se bo, kdaj? Ker od Občine Domžale nismo dobili odgovora, smo vprašanje 3. marca 2022 naslovili Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo.

Odgovor:
V nadaljevanju vam pošiljamo informacije glede nadgradnje železniške postaje Domžale.
Z željo po nadgradnji železniške postaje Domžale, vključno z gradnjo podhoda pod železniškimi tiri, ki bo omogočil potnikom, pešcem in kolesarjem varen prehod med vzhodno in zahodno stranjo Domžal, si je Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) prizadevala podpisati sporazum oz. pogodbo z Občino Domžale, s čimer bi pridobili pravico graditi na območju, predvidenem za gradnjo podhoda. Dostopi do podhoda se namreč nahajajo na zemljišču, ki je v lasti Občine Domžale. Po dolgotrajnih pogovorih je bila pogodba o služnosti za dosego javne koristi med Občino Domžale in DRSI podpisana v petek, 8. 4. 2022, s tem pa je izpolnjen tudi pogoj za gradnjo dostopov do podhoda.
Za nadgradnjo železniške postaje Domžale na površju z gradnjo podhoda pod železniškimi tiri je bila do roka za oddajo ponudb prejeta ena ponudba. Ponudbo je oddal konzorcij podjetij SŽŽGP, HG Holding in Garnol v višini 14.121.192,52 EUR. Zaradi previsoke prejete cene je bila dne 6. 4. 2022 sprejeta odločitev o zavrnitvi ponudbe, postopek se bo nadaljeval s pogajanji.
Začetek del je predviden v mesecu maju 2022.
Služba za odnose z javnostmi
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo


Domžalski župan popustil in sklenil pogodbo z DRSI
Na direkciji napovedujejo začetek naložbe v Domžalah, čeprav so edino ponudbo na razpisu zavrnili.
Vodstvo domžalske občine in Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) sta sklenila pogodbo, ki bo omogočila dolgo načrtovano posodobitev železniške postaje v Domžalah. To pomeni, da dosedanje vztrajanje občinskega vodstva pri poglobitvi proge skozi središče mesta ni spremenilo ničesar. Na direkciji so zadovoljni z občinsko odločitvijo in napovedujejo začetek gradbenih del že prihodnji mesec. A tudi tokrat je bila napoved preveč optimistična, saj je direkcija zavrnila prejeto ponudbo za izvedbo naložbe in v postopku javnega naročila ni izbrala nobenega ponudnika.
delo.si

Oglasno sporočilo