QUI TACET CONSENTIT. (Kdor molči, soglaša).

0
462

Diktatura
Otroci so se igrali na toboganu in eden od njih je ostalim ukazoval, da se morajo povzpeti na tobogan v nasprotni smeri, omejeval jim je tudi čas uporabe in ocenjeval njihovo početje. Nekoliko stran se je 7-letni deček igral sam zase in vprašal sem ga, zakaj se ne igra z drugimi. Odgovoril je, da ne želi biti tam zaradi tistega, ki ukazuje drugim. Jaz: »Zakaj mu ne poveš, da tobogan ni njegov in zato nima pravice ukazovati drugim?«
Sedemletnik je izstrelil kot iz topa: »Saj ni kriv on, krivi so tisti, ki ga ves čas ubogajo!«
______________________________________________________________________

Demokracija

demokracíja -e ž (ȋ)
1. politična ureditev z vladavino večine, ki varuje osebne in politične pravice vseh državljanov: demokracijo je zamenjal fašizemboriti se za demokracijo / zahodne demokracije
 
polit. buržoazna ali meščanska demokracija z več strankami in parlamentu odgovorno vladoljudska demokracija v socializmu v kateri ima oblast delavski razredsocialistična demokracija ki temelji na družbeni lastnini proizvajalnih sredstev in samoupravljanju občanov
2. načelo enakopravnosti pri odločanju v življenju kakega kolektiva: v podjetju se je uveljavila demokracija / ravnali so po načelu demokracije
3. publ., v zvezi socialna demokracija socialnodemokratska stranka: takrat je prvič nastopila pri volitvah tudi socialna demokracija

_____________________________________________________________________

Distopija jutri?

Dystopia je nasproten izraz utopiji. Kot tak označuje vrsto namišljenega sveta, poustvarjenega v literaturi ali kinu, ki se mu zdi neželen. Beseda distopija je nastala iz grških korenin δυσ (dys), kar pomeni ‘slabo’, in τόπος (moles), kar lahko prevedemo kot ‘kraj’.

Distopija predstavlja svet, v katerem se sprejemajo protislovja ideoloških diskurzov do njenih najbolj skrajnih posledic. V tem smislu distopija raziskuje našo trenutno resničnost z namenom predvideti, kako bi lahko nekatere metode vodenja družbe pripeljale do nepravičnih in krutih sistemov. Na primer: narod, v katerem se izvaja strog državni nadzor za zagotavljanje organizirane, srečne in skladne družbe, bi lahko privedel do totalitarnega režima, ki posameznika zatira in okrni njegove svoboščine na podlagi domnevne splošne blaginje.

Zato distopija opozarja na potencialne nevarnosti ideologij, praks in vedenj, na katerih temeljijo naše sedanje družbe: socializem, kapitalizem, nadzor države, potrošništvo, tehnološka odvisnost, nadnacionalne korporacije itd.
_____________________________________________________________________

Vir fotografij: facebook

 

 

Oglasno sporočilo