TeDni(K) Občine Kamnik (9.5.2022)

0
710

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe
Obnova kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku
V preteklem tednu je izvajalec del, EURO GRAD podjetje za gradbeništvo, inženiring in nepremičnine d.o.o., nadaljeval z obnovo kanalizacije ter vodovoda na območju Vrhpolj pri Kamniku. Celotna dolžina izgradnje kanalizacije za odpadne vode znaša približno 385,75 metra, dolžina meteorne kanalizacije 403,4 metra, dolžina vodovoda pa 410 metrov. Izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije je končana, nadaljuje pa se izgradnja vodovoda.

Na tem območju so kanalizacijske cevi betonske in ker gre za mešan sistem, že vrsto let prihaja do posedanj cevi ter vdorov zalednih meteornih voda, kar se odraža tudi na cestni infrastrukturi, pri večjih količinah odpadnih in meteornih voda, pa večkrat vidimo izliv odpadnih voda v Nevljico preko razbremenilnika visokih voda na Vrhpolju pri Kamniku.

Ker dela potekajo pod popolno zaporo, se vsem stanovalcem zahvaljujemo za razumevanje.

Izgradnja kanalizacije v naselju Črna pri Kamniku
V tem tednu so se nadaljevala gradbena dela na območju naselja Črna pri Kamniku. V načrtu je izgradnja kanalizacijskega sistema za odpadne vode md Stahovico in naseljem Črna pri Kamniku v dolžini približno 1,7 kilometra. Hkrati bo izbrani izvajalec del Trgograd, d. o. o. za investitorja Direkcijo RS za infrastrukturo, izvajal obnovo vozišča državne ceste Stahovica–Črnivec, in sicer od km 0,750 do km 3,880. V času gradnje velja na tem območju sprememba prometnega režima. Na uradni spletni strani www.kamnik.si bodo objavljene vse novice glede gradnje  ter morebitne spremembe prometnega režima.Zahvaljujemo se za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor.

Obnova vodovoda in cestišča v naselju Zduša

V naselju Zduša izvajalec nadaljuje z deli. V preteklih dveh tedni je izvajalec del pripravil cestišče in izvedel asfaltiranje na prvem odseku cestišča od križišča z glavno cesto. Dela se nadaljujejo z izvedbo podpornega zidu na krajšem delu preostalega odseka cestišča. Prebivalce naprošamo in se jim zahvaljujemo za razumevanje in strpnost v času trajanja del.

Sanacija zemeljskega plazu v Zgornjem Tuhinju

V preteklem tednu se je začela gradnja opornega zidu v dolžini 28 metrov. Pred tem sta bila uspešno izvedeni in zaključeni gradnji dveh kamnito drenažnih reber v dolžini 15 metrov ter pilotov. Sanacija zemeljskega plazu se izvaja nad občinsko cesto JP661381 v kraju Zgornji Tuhinj. Občina Kamnik bo na Ministrstvo za okolje in prostor podala vlogo za pridobitev sredstev za sofinanciranje omenjenega plazu.  Dela bodo potekala predvidoma do konca meseca maja.

Oddelek za družbene dejavnosti
Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik
Dela na gradbišču se nadaljujejo, v preteklih dveh tednih so se gradile zunanje opečne stene na lameli C, potekalo je razopaževanje plošče nad prvim nadstropjem. Na območju lamele A sta se polagala armatura in opaž za talno ploščo med osmi G-I, potekalo je betoniranje poglobitev med osmi H-I.

Zaključek del na Molkovi poti

Vsa dela na Molkovi poti Kamnik so zaključena v dogovorjenem terminskem planu, in sicer obnova vodovodnega omrežja, postavljena je javna razsvetljava ter zamenjan del voziščne konstrukcije in izvedene nove asfaltne prevleke na Molkovi poti.

Obnova »slopnega znamenja – Krvavo znamenje« v Podgorju

V skladu s pogoji ZVKD se izvajajo naslednja dela, in sicer: nedestruktivno mehansko odstranjevanje mahov in lišajev s površine kamna, tlačno čiščenje z uporabo profesionalnih nedestruktivnih sredstev za odstranjevanje vezanih nečistoč, mehansko odstranjevanje preperelega kamna in neustreznih cementnih plomb na spojih sestavnih elementov, mehansko odstranjevanje preperelih apnenih nanosov in plomb, kemijsko globinsko utrjevanje površine kamna, ugotavljanje morebitnih razpok v kamnu in injektiranje z paraprospustno maso, uspostavitev oprijema na stiku in teksturna nadomestitev večjih manjkajočih delov kamna in spojev z barvno ustrezno in parapropustno maso, tonsko usklajevanje demolacij z lazurami, konserviranje kovinskih delov spomenika in nadgradnja, nanos zaščitnega in hidrofobnega premaza, odstranjevanje travne ruše, poglobitev, pregled in zaščita temeljev in nameščanje prodnatega nasipa, dokumentiranje.

Omenjeni posegi se bodo zaključili najkasneje do konca meseca maja. Dela na spomeniku opravlja akademski kipar, konservator Matej Turnšek.

Športni park Virtus

Nadaljujejo se dela I. faze prenove Športnega parka Virtus, in sicer je izvajalec del doslej izvedel odkop in odvoz humusa, utrdil podlago v ustreznem naklonu in na projektirani višinski koti izvedel vgradnjo 4 ponikovalnic ter na severni ter vzhodni strani igrišča vgradil 6 jaškov za potrebe izvedbe elektro kabelske kanalizacije in jih povezal z dvema zaščitnima cevema. Prav tako je na severni in vzhodni strani izvedel sistem vezne meteorne kanalizacije, katero bo v prihajajočem tednu dokončal še na zahodni ter južni strani igrišča, kjer bo sistem povezal na sistem 4 ponikovalnic.

Izvajalec bo nadaljeval z vgradnjo temeljev za postavitev nosilcev lovilne mreže in pričel z izkopom in vgradnjo drenažnih reber, ki jih bo povezal na zgrajen sistem vezne kanalizacije. Dela potekajo po predvidenem terminskem načrtu.

Teden Rdečega križa od 8. do 15. maj 2022

Ob tednu Rdečega križa, bo v organizaciji RKS-OZ Kamnik, v Mercator centru v Kamniku, Ljubljanska cesta 3, v četrtek, 12. maja 2022, med 10. in 12. uro ter med 14. in 15.30 uro potekala promocija RKS. Med 10. in 12. uro bo potekalo merjenje krvnega sladkorja (obvezno tešči), potekali bodo nasveti zdravnika, merjenje krvnega tlaka, deljenje promocijskih letakov ter merjenje saturacije kisika v krvi.

Počitniško varstvo med šolskimi počitnicami

V preteklem tednu smo objavili javni razpis za sofinanciranje poletnega počitniškega varstva otrok v letu 2022 v času šolskih počitnic.

S tem razpisom občina namenja namenska sredstva za sofinanciranje poletnega počitniškega varstva otrok v času od 27. 6. 2022 do 26. 8. 2022 za vse otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole in za otroke z manj priložnostmi, ki prihajajo iz občine Kamnik v predvideni višini do 9.000 evrov. Namen javnega razpisa je osnovnošolskim otrokom, ki prihajajo iz občine Kamnik, v času šolskih počitnic omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega. Rok za prijavo na razpis se izteče 10. maja 2022.

Občina Kamnik bo 18. julija 2022 gostila 28. kolesarsko dirko Po Sloveniji

Start 4. etape bo v Laškem, nato se trasa dirke nadaljuje proti Trojanam v Domžale, Mengeš, Komendo ter preko Tunjic v Kamnik, sledi vzpon na Črnivec proti Gornjemu Gradu, Ljubnem ob Savinji, ter nato skozi Luče proti cilju, ki bo na parkirišču na Rakovih ravneh. V preteklem tednu so si predstavniki občine, Zavoda za turizem in šport Kamnik in podjetja Velika Planina z organizatorjem dirke, kolesarskim klubom Adria Mobil, ogledali lokacijo cilja, kjer v teh dneh potekajo intenzivna dela za asfaltiranje ceste.

Vsi športni navdušenci vabljeni, da si tekmo ogledate v živo, vseh pet etap dirke pa boste lahko spremljali tudi v prenosu v živo in sicer na Eurosportu in Televiziji Slovenija.

Odprtje slikarske razstave Brede Capuder

V sredo, 4. maja 2022, je v Domu kulture Kamnik potekalo odprtje sliakrske razstave Brede Capuder z naslovom Opus. Zbranm se je ob tej priložnosti pridružil tudi župan Matej Slapar. 
Slednji se je avtorici razstave zahvalil za bogato predstavitev pomembnih Kamničank in Kamničanov ter drugih tujih osebnosti. Posebno pozornost je avtorica namenila tudi Plečniku, razstavo pa je posvetila svoji 60-letnici in predvsem že pokojnemu tastu, ki jo je na njeni poti ves čas podpiral.

Razstava bo na ogled do 31. maja v času uradnih ur Doma kulture Kamnik.

Koncert DKD Solidarnost Kamnik
V petek, 6. maja 2022, so člani DKD Solidarnost pripravili koncert, ki mu je v imenu Občine Kamnik prisostoval podžupan Bogdan Pogačar. V kulturnem programu so nastopili Mešani pevski zbor DKD Solidarnost Kamnik in Ženski pevski zbor DKD Solidarnost Kamnik pod vodstvom Marka Tirana ter Moški pevski zbor DKD Solidarnost Kamnik pod vodstvo Uroša Gorenca. Program so popestrili še pianista Ema Bon in Jon Cerar ter Salonski orkester DKD Solidarnost Kamnik. Za preplet misli in besed sta poskrbela Nina Palkain Noel Cerar.

Trasa kolesarstvo POŠ Nevlje od 9. maja do 31. maja med 16. in 19.30

Podružnična šola Nevlje obvešča, da začenjajo s kolesarskimi izpiti. Trasa se začne pri POŠ Nevlje (Nevlje 18) in na krožišču zavijemo pri tretjem izvozu na stransko cesto Vrhpolje pri Kamniku, ki poteka vzporedno z glavno cesto proti Soteski. Na križišču trasa zavije v desno na glavno cesto Vrhpolje pri Kamniku, ki vodi do Kamnika. Pred gasilskim domom trasa zavije v desno na stransko cesto Vrhpolje pri Kamniku in poteka naravnost mimo POŠ Nevlje (na krožišču zavijemo pri drugem izvozu) do otroškega igrišča. Sledi prečkanje ceste, kjer ni prehoda za pešce. Od tam trasa pelje do PŠ Nevlje, kjer se kolesarska trasa konča.  

Ob tem občanke in občane naprošamo, da so na tem območju še posebej previdni.

Oddelek za razvoj in investicije
Izgradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

Gradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana se nadaljuje v vseh treh občinah. V Občini Kamnik je trasa že dokončana, ureja pa se še počivališče pri bivši deponiji odpadkov na Duplici. Poteka tudi čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala. V Občini Mengeš potekajo izkopi in nasipavanje terena na Mengeškem polju. V Občini Trzin se nadaljujejo dela v industrijski coni Trzin, rušitvena dela, podiranje robnikov, izkop asfalta za spodnji ustroj, polaganje robnikov, ureditev odvodnavanja meteorne kanalizacije ipd.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik–Godič

Dela na Kolesarski povezavi Kamnik–Godič se nadaljujejo v skladu s predvidenim terminskim načrtom. Nadaljujejo se dela na prepustih in vgrajevanje robnikov. Dela na treh prepustih so končana, na severnem delu trase pa humiziranje brežin.  

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Godič sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Podelitev nagrade Maks Fabiani za delo »Velika planina, velik izziv«

V soboto, 23. aprila je v Viteški dvorani Gradu Štanjel potekala podelitev osme  2021    nagrajenih del. Nagrado, za izjemna dela na področju urbanističnega in prostorskega načrtovanja, je podelilo Društvo urbanistov in prostorskih planerjev SlovenijeUstanova Maks Fabiani in Občina Komen, v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo ter Ministrstvom za okolje in prostor.

Nagrado Maks Fabiani 2021 ter nominacijo in predlog Slovenije za evropsko nagrado ECTP je prejelo delo z naslovom »Velika planina, velik izziv« avtorjev podjetij Locus d.o.o., ZaVita d.o.o. ter Svetovanje, vodenje in izvajanje projektov, Špela Polak s.p.. Podelitve sta se udeležila tudi predstavnika Občine Kamnik, Boris Ravbar in Barbara Strajnar.

Nagrada Maksa Fabianija Občini Kamnik daje potrditev, da je na pravi poti in daje dodaten motiv za nadaljevanje trajnostnega načrtovanja, razvoja in upravljanja Velike planine. Območje Velike planine predstavlja izjemno danost in priložnost občine Kamnik ter hkrati veliko odgovornost do prostora in ljudi.

Izzivov je še veliko, nekaj korakov k bolj trajnostnemu razvoju pa je bilo že narejenih, predvsem z vzpostavitvijo novega prometnega režima, tesnejšem sodelovanju z agrarnimi skupnostmi, iskanjem rešitev za odvajanje odpadnih vod, ipd. Rešitve niso vedno enostavne, tudi zato, ker zakonodaja občini daje zelo malo pristojnosti za ukrepanje v konkretnih primerih neustreznega ravnanja. Občina bo naredila vse, kar je v njeni moči, da zavaruje planino, predvsem bo nadaljevala z usklajevanjem interesov in dejavnostni na planini, trajnostnim načrtovanjem razvoja in korak za korakom uresničevala ukrepe za izboljšanje stanja na planin.

Razstava nagrajenih del bo na ogled do 20. maja v mansardi Galerije Lojzeta Spacala.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo