Majda Golob – nagrajenka Društva Šola zdravja za leto 2021

0
1372

“Za nas vreme ni ovira”

Prostovoljka Društva Šola zdravja (DŠZ) Majda Golob (74), upokojena ekonomistka, je članica skupine Mengeš Mali. Bila je pobudnica ustanovitve Šole zdravja v Mengšu. Ko je nastala prva mengeška skupina Oranžerija, se je pisalo leto 2011,. “Res je, v letu 2011 smo ustanovili DŠZ v Mengšu, ki jo je takrat vodila gospa Jana Vrhovnik, vaje pa je vodila gospa Ljuba Sitar, ki se je z vajami seznanila v Piranu. Med prvimi pobudniki za ustanovitev Šole zdravja v Mengšu sem bila jaz, nato pa so sledili še drugi akterji. Od svojih znancev in prijateljev sem slišala, da se povsod nekaj dogaja v Sloveniji v oranžnih oblačilih. Nekega dne sem prišla v Oranžerijo in zagledala gospe iz Trzina v “oranžnem”. Takoj sem stopila v kontakt z njimi in so me navdušile nad idejo “1000 gibov”. Stekla je akcija in v sodelovanju še drugih interesentov smo kmalu za tem začeli telovaditi na vrtu Oranžerije ob njihovi pomoči,” – se spominja gospa Majda.

Širjenje Šole zdravja v Mengšu se je nadaljevalo leta 2014, ko je gospa Majda  ustanovila skupino Mengeš Mali, ki jo vse od takrat tudi vodi, čeprav na začetku v njej ni bilo prav veliko zainteresiranih telovadcev. “Ker je bila skupina Oranžerija zelo velika, sem se na pobudo ene od njenih članic, gospe Marije, odločila, da v naši bližini ustanovimo svojo skupino. V začetku smo v njej delovale le 3 osebe . Lotila sem se promocije našo dejavnost v okolišu in tako se je skupina, ki danes šteje že 17 članov, postopoma večala. Še naprej si prizadevam, da bi pridobili nove člane, saj telovadba koristi našemu telesnemu in duševnemu zdravju. Lahko se pohvalim, da smo resnično dobro organizirana in prijetna skupina,” pojasni gospa Majda. Prvo pravilo Šole zdravja je, da telovadba poteka zunaj, na prostem, v naravi. Tudi, ko je vreme slabo, ko dežuje ali sneži, poiščejo kakšno streho v bližini lokacije kjer po navadi telovadijo. Takrat člani skupine Mengeš Mali telovadijo doma pri gospe Majdi, na njenem nadkritem dvorišču.  “Kljub slabemu vremenu telovadimo kar pri nas doma  in običajno se tudi takrat telovadbe udeležijo skoraj vsi člani, kajti za nas VREME NI OVIRA,” je odločna gospa Majda.

Majda Golob je ime, ki ga lahko večkrat zasledimo v lokalnem časopisu Mengšan. Predana prostovoljka redno obvešča soobčane o delu Šole zdravja.  “Za promocijo je vsekakor treba poskrbeti, zato redno pišem v naš lokalni časopis, da nas naši občani čim bolje spoznajo,” pritrdi.

Njeni sošolci v skupini jo pohvalijo, da spodbuja delo skupine na vsaj treh področjih: pri kvalitetni izvedbi vaj “1000 gibov”, izobraževanju in druženju. “Skrbim za kvalitetno izvedbo vaj “1000 gibov”, zato sem se seminarja za njihovo ustrezno izvajanje doslej udeležila že šestkrat. Le tako lahko namreč ohranjamo kvaliteto in sledimo novostim. Tudi druge vaditelje spodbujam, da se seminarjev udeležijo čim bolj pogosto Menim, da vaje preprosto moramo izvajati po naših utečenih pravilih. Seveda pa je tudi druženje zelo pomembno, saj smo ljudje družabna bitja, zato se vsak petek skupaj odpravimo na kavico, kjer malce potelovadimo tudi z našimi jezički. Sama poskrbim tudi za organizacijo skupnih srečanj ob različnih obletnicah in praznikih. Tako smo tudi letošnji zbor članov izpeljali na Dobenu pri Blažu, kjer smo si lahko po zaključku privoščili tudi kosilo, kar je silno navdušilo prav vse naše članice in člane. Zelo lepo doživetje je bila tudi vožnja z avtobusom v Novo mesto, pa z vlakom na kopanje v Dobrno itn., se z veseljem spominja gospa Majda.

V lokalnem prostoru je člane svoje skupine povezala še z drugimi organizacijami kot so z DU Mengeš ali Občina Mengeš, vključeni so tudi v projekt Simbioze, pa tudi najmlajše v svojem okolju spodbujajo k vsakodnevnemu gibanju. “Veliko pozornost namenjam tudi medgeneracijskemu sodelovanju, saj pomembne stike navezujem tudi z otroškim vrtcem. Babice in dedke tamkajšnjih otrok povabimo k skupni telovadbi in potem tudi v naše društvo. V upanju, da so se stari časi vrnili in da bomo lahko tovrstne aktivnosti nadaljevali, načrtujem tudi obisk doma starejših občanov”, pove gospa Majda Golob.

Na vprašanje, kaj ji pomeni nagrada in priznanje prostovoljcem, članom Društva Šola zdravja za leto 2021, gospa Majda navdušeno odgovori:Nagrada in priznanje za prostovoljce, ki sem jo prejela letos, mi pomeni veliko motivacijo za nadaljnje delo. Želim si, da bi nekoč vodenje skupine prevzela kakšna mlajša članica, ki bo še naprej obdržala tako homogeno skupino in obenem skrbela za njeno širitev.

Neda Galijaš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here