T e D n i (K) Občine Kamnik

0
219

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Oddelek za gospodarske javne službe
Obnova kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku

V preteklem tednu je izvajalec del, EURO GRAD podjetje za gradbeništvo, inženiring in nepremičnine d. o. o., nadaljeval z obnovo vodovodnih priključkov na območju Vrhpolj pri Kamniku. Obnova javne infrastrukture je obsegala 385,75 metre kanalizacije za odpadne vode, 403,4 metre meteorne kanalizacije ter 410 metrov vodovoda.

 Ker dela potekajo pod popolno zaporo, se vsem stanovalcem zahvaljujemo za razumevanje in strpnost v času trajanja del.


Izgradnja kanalizacije v naselju Črna pri Kamniku

V preteklem tednu so se nadaljevala gradbena dela na relaciji Stahovica – Črna pri Kamniku. V načrtu je tako izgradnja kanalizacijskega sistema za odpadne vode med Stahovico in naseljem Črna pri Kamniku v dolžini približno 1,7 kilometra.

V času gradnje velja na tem območju sprememba prometnega režima. Na uradni spletni strani www.kamnik.si, bodo objavljene vse novice glede gradnje  ter morebitne spremembe prometnega režima.  Zahvaljujemo se za razumevanje in strpnost v času trajanja del ter zapor.

Obnova vodovoda in cestišča v naselju Zduša

V preteklem tednu je izvajalec, Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., nadaljeval z deli v naselju Zduša.

Dela za izvedbo podpornega zidu so v zaključni fazi. Po končanju podpornega zidu, se bo nadaljevalo z ureditvijo cestišča. Prebivalcem se zahvaljujemo za razumevanje in strpnost.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta v Kamniku

Dela na gradbišču potekajo naprej, v preteklem tednu je na območju lamele A potekalo montiranje armature AB kletnih sten, izvajalo se je opaževanje in betoniranje kletnih sten, prav tako so se montirale elektro inštalacijske cevi in izvajala ozemljitev AB sten.

Na območju lamele C so potekala zidarska dela v drugi etaži, prav tako so se izvajala groba zidarska pripravljalna dela za elektro inštalacije.

Javni razpis za najem in koriščenje prostih terminov v športnih objektih

Obveščamo, da je na spletni strani Občine Kamnik pod zavihkom razpisi objavljen Javni razpis za najem in koriščenje prostih terminov v športnih objektih. Rok za prijavo je 15. 6. 2022, ki si ga lahko ogledate tudi TUKAJ.

Mini igrišče za tenis je pripravljeno za uporabo

Tenis klub Kamnik je v sodelovanju z Zavodom za turizem in šport na teniških igriščih Pod slalco uredil mini igrišče z umetno travo. Umetno travo so položili že lani, potem pa so se dela zaradi zime ustavila. Letos se je sanirala zaščitna ograja ter namestila nova lovilna mreža okoli igrišča.

Mini igrišče bo namenjeno predvsem treningom najmlajših tenisačev, služilo pa bo tudi kot poligon za fizično pripravo udeležencev teniške šole. Pred leti je bil prostor kjer je sedaj urejeno mini igrišče vedno zanemarjen in je služil kot odlagališče raznega materiala, na njem pa je raslo visoko rastlinje.

Športni park Virtus

V 22. tednu je izvajalec del FS Group, d. o. o. izvedel vgradnjo temeljev za lovilno mrežo na južni ter zahodni strani igrišča, položil 258 metrov robnikov na vzhodni, južni ter delu zahodne strani ter na severni strani igrišča na pripravljen podložni beton postavil prefabricirane betonske elemente opornega zidu v skupni dolžini 78 metrov. Nadaljeval je s položitvijo geotekstila in dobavo ter vgradnjo nasutja.

V 23. tednu ima izvajalec del v načrtu dokončanje polaganje robnikov okoli igriščadobava in planiranje nasutjavgradnja temeljev za gole in kabin za rezervne igralce ter delegata.

Obisk Deželaka Junakasredo, 1. junija 2022, je občino Kamnik obiskal Deželak Junak. Zbranim na Glavnem trgu se je pridružil tudi župan Matej Slapar, ki je akciji namenil spodbudne besede in predal košarico zdravja, ki je Deželaku lajšala pot do Debelega rtiča.

Srečanje Društva pljučnih bolnikov in alergijskih bolnikov Slovenije

V soboto, 4. junija 2022, je v Domu kulture potekalo 26. srečanje z zborom članov Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, ki se ga je udeležil tudi župan Matej Slapar.

Ob samem začetku srečanja je za gostujoče člane Goran Završnik pripravil kratko predstavitev o Kamniku. Sledila sta pozdravna nagovora namestnice predsednika društva dr. Žive Grgič Koritnik in župana Mateja Slaparja. Župan se je članom društva zahvalil, da so si za njihovo letošnje srečanje izbrani mesto Kamnik. Po uradnem zaključku zbora članov društva je sledila še posaditev spominskega drevesa pri Barutani. Člani društva pa so obisk našega mesta izkoristili tudi za obisk Arboretuma Volčji Potok.

Oddelek za urejanje prostora
V preteklem tednu smo objavili Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi v postopku priprave odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik ŠT. 2 – SD OPN 2, ki bo od 13. junija 2022 do vključno 18. julija 2022.

Javno naznanilo se nahaja na povezav TUKAJ

Oddelek za razvoj in investicije
Izgradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

Gradnja kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana se nadaljuje po načrtih. V Občini Kamnik so se v preteklem tednu urejale bankine. Na počivališču je bilo postavljeno tudi ogrodje za gugalnico.

Na trasi kolesarske povezave na mengeškem polju, v Občini Mengeš, je v preteklem tednu potekalo vgrajevanje tampona in fino planiranje. V okolici severnega rondoja obvoznice Mengeš, pri Petrolu je potekalo vgrajevanje grede. Na južni strani Mengša pri najjužnejšem krožišču (pri podjetju Izi mobil) je potekala izgradnja javne razsvetljave, vgrajevanje grede in nevezana nosilna plast.

Občini Trzin se nadaljujejo dela v industrijski coni Trzin. Na delu trase je potekalo fino planiranje kot predpriprava za asfaltiranje, vgrajevanje humusa in izdelava kamnite zložbe pri mostu.

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Mengeš–Trzin–Ljubljana sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

Izgradnja kolesarske povezave Kamnik–Godič

Dela na Kolesarski povezavi Kamnik–Godič se nadaljujejo v skladu s predvidenim terminskim načrtom. Izvajalec zaključuje dela na zadnjem od petih prepustov, nadaljujejo tudi z vgrajevanjem robnikov in humuziranjem brežin. 

Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Godič sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

V Litiji podelili certifikate kakovosti Srca Slovenije 2021
V mesecu maju so v Litiji podelili certifikate kakovosti rokodelskim in prehranskim ponudnikom Srca Slovenije. Gre za izbrane izdelke, ki glede na strokovne kriterije dosegajo potrjeno kakovost Srca Slovenije in dajejo območju in znamki poseben pečat in edinstvenost.

Pravico do uporabe znamke kakovosti Srca Slovenije je na zadnjem ocenjevanju v oktobru 2021 prejelo za svoje izbrane izdelke 17 rokodelcev in prehranskih ponudnikov:

  • Aleš Veber, Joca Jamšek, Vesna in Danijel Povše, Anton Klinc in Igor Cirar iz Litije,
  • Janja Resnik in Franci Levičnik iz Moravč,
  • Andreja Humar Gruden, Katarina Spruk, Franc Rifl, Sonja Kropivšek in Janez Skok iz Kamnika,
  • Rajko Kokalj in Minka Gales iz Lukovice,
  • Tatjana Ručigaj in Ciril Burgar iz Mengša in
  • Štefan Vavtar iz Šentruperta na Dolenjskem.

Certifikate kakovosti, ki jih Razvojni center Srca Slovenije podeljuje že od leta 2016, sta izročili ponudnikom Mojca Štepic, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije, in Lijana Lovše, podžupanja Občine Litija. Vse zbrane sta pozdravili in jim povedali nekaj misli o pomenu ocenjevanja lokalnih izdelkov in vidikih za doprinos teh izdelkov k razvoju turističnih destinacij, zlasti destinacije Srce Slovenije. Podelitev je bila obogatena s kulturnim programom, ki ga je izvedel Konrad Pižorn – Kondi.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo