Odprtje gostujoče razstave Pokrajina & identiteta: zemljepisna imena kot nesnovna kulturna dediščina

0
102
V Rojstni hiši Rudolfa Maistra se je včeraj, 15. junija 2022, odprla razstava čezmejnih Slovencev iz avstrijske Koroške z naslovom Pokrajina & identiteta: zemljepisna imena kot nesnovna kulturna dediščina. Odprtja se je v imenu Občine Kamnik udeležil podžupan Bogdan Pogačar skupaj z direktorico Medobčinskega muzeja Kamnik mag. Zoro Torkar.

Avtorici postavitve sta mag. Martina Piko Rustia, vodja Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik, in strokovna sodelavka mag. Uši Sereinig. Potujoča dvojezična razstava Pokrajina & identiteta je bila del dogajanja ob 100-letnici koroškega plebiscita na avstrijskem Koroškem: »CarinthiJA 2020. Celotni projekt, ki je poleg razstave obsegal posvete, delavnice in pohode ter raziskovanje na terenu, si je zamislil in ga izvedel Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik iz Celovca. Postavitev razstave Pokrajina & identiteta je rezultat pred več kot desetimi leti začetega zbiranja slovenskih hišnih in ledinskih imen na Koroškem, katerega pobudniki so bila slovenska krajevna kulturna društva in interesne skupnosti (npr. Interesna skupnost selskih kmetov) v sodelovanju s Slovenskim narodopisnim inštitutom Urban Jarnik in osrednjima slovenskima kulturnima organizacijama (SPZ in KKZ). Projekt je kot primer dobre prakse in skrbi za medgeneracijski prenos nesnovne kulturne dediščine nagradila tudi avstrijska Unescova komisija ter leta 2010 sprejela element Slovenska ledinska in hišna imena« v državni seznam nesnovne kulturne dediščine (www.unesco.at).

Ob koroških ljudskih pesmih, v izvedbi Marte Zabret, Nuše Fujan in Tomaža Plahutnika, je obiskovalce povabil k ogledu razstave podžupan Bogdan Pogačar skupaj z direktorico mag. Zoro Torkar ter koordinatorico razstave Alenko Juvan, zasnovo in delo na projektu zbiranja slovenskih hišnih, zemljepisnih, zgodovinskih imen pa nam je predstavila ena od avtoric iz Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik iz Celovca mag. Martina Piko Rustia.

Razstava, ki je bila do sedaj na ogled v Kulturnem domu v Pliberku in na Slovenski gimnaziji v Celovcu, na panojih s povednimi besedili, fotografijami in z zemljevidi govori o ledinskih imenih kot zrcalu pokrajine, njihovem nastanku, o nastanku gorskih in vodnih imen, značilnostih, motivaciji, sestavi … in še marsikaj boste lahko izvedeli.

Razstava bo na ogled v Rojstni hiši Rudolfa Maistra do januarja 2023.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo