Županova projektna skupina za pregled cen komunalnih storitev je končala z delom, kot je bilo za pričakovati

0
1692

Projektna skupina za pregled cen komunalnih storitev

Imenoval jo je župan 30.4.2019, in jo vodi podžupan Tomaž Deželak. V njej so člani še podžupanja Renata Kosec, podžupan Marjan Ravnikar, direktor občinske uprave Edvard Ješelnik, direktor JKP Prodnik Marko Fatur, vodja oddelka za komunalne zadeve občine Andrej Bokan.

Člani (mandat 2018 do 2022)
– predsednik komisije mag. Tomaž DEŽELAK
– namestnica predsednika mag. Renata KOSEC
– član Janez AVSEC
– član Marjan RAVNIKAR
– član Metod MARČUN
– član mag. Bojan ARH
– član (pokojni)
– član Marko FATUR, direktor Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o.
– član Edvard JEŠELNIK, direktor občinske uprave
– član Andrej BOKAN, vodja Oddelka za komunalne zadeve

Naloge projektne skupine so pregled elaboratov o oblikovanju cen storitev zbiranja komunalnih odpadkov, obdelave komunalnih odpadkov, odlaganja komunalnih odpadkov, zbiranja biorazgradljivih odpadkov, odvajanja komunalne odpadne vode, omrežnine in vodarine ter ugotovitev ekonomske upravičenosti oblikovanja posameznih postavk glede na posamezno odjemno mesto plačnikov storitev, ki jih opravlja Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o..


Na urad župana Občine Domžale smo naslovili naslednje vprašanje:
Občane zanima, če bo projektna skupina za pregled cen komunalnih storitev opravila svoje delo, ali je to samo obljuba župana s »figo v žepu«.
Domžale, 3.6.2022

Odgovor Urada župana Občine Domžale:
Projektna skupina za pregled cen komunalnih storitev je opravila svoje delo.
Domžale, 9.6.2022

Ker s tako skopim odgovorom nismo bili zadovoljni, smo na Urad župana naslovili bolj konkretno vprašanje:
Prosimo za poročilo županove projektne skupine za pregled cen komunalnih storitev ali povezavo na spletno stran Občine Domžale, kje je to poročilo objavljeno.
Domžale, 9.6.2022

Odgovor Urada župana Občine Domžale:
Projektna skupina za pregled cen komunalnih storitev je opravila svoje delo, brez izdaje zaključnega poročila.
Domžale, 17.6.2022


In še pogled v zgodovino:
5. decembra 2019 smo Občino Domžale zaprosili za poročilo Projektne skupine za pregled cen komunalnih storitev, ki jo vodi mag. Tomaž Deželak. Odgovorili ste nam, da Projektna skupina še ni izdelala poročila za župana. Danes, 26. maja 2020, nas zanima, če je poročilo že narejeno in kakšni so rezultati.

26.5.2020

Odgovor Urada župana Občine Domžale:
Sporočamo vam, da poročilo Projektne skupine v tem trenutku še ni zaključeno.
Urad župana Občine Domžale
28.5.2020
________________________________________________________________________
https://www.domzalske-novice.si/2018/11/22/znizali-bomo-cene-komunalnih-storitev-na-razumen-nivo/

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here