Prostovoljno gasilsko društvo Nevlje bogatejše za novo gasilsko vozilo

0
172
V soboto, 18. junija 2022, so članice in člani Prostovoljnega gasilskega društva Nevlje pripravili slavnostno parado, s katero so obeležili prevzem novega gasilskega vozila GVC 16/25. Uradni slovesnosti se je pridružil župan Matej Slapar skupaj s poveljnikom Gasilske zveze Kamnik Gašperjem Balohom in predsednikom Prostovoljnega gasilskega društva Nevlje Stanislavom Novakom. Prireditve ob prevzemu novega gasilskega vozila so se na športnem igrišču Vrhpolje pri Kamniku udeležili tudi številni krajani.
 
Srečanje se je začelo s slavnostno parado pri Podružnični šoli Nevlje, v kateri so sodelovale gasilke in gasilce Prostovoljnega gasilskega društva Nevlje ter ostalih gasilskih društev, gasilski praporščaki ter godbenice in godbeniki Mestne godbe Kamnik. Ob zvokih koračnice Mestne godbe Kamnik je sledila osrednja slovesnost.
 
Zbrane je na osrednji slovesnosti z naslednjimi besedami pozdravil in nagovoril predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Nevlje Stanislav Novak»Spoštovani tovariši gasilci, gasilke, visoki gostje, botri naše pridobitve, sponzorji, donatorji, narodne noše, krajani in prijatelji gasilstva. Najprej bi vas vse skupaj v imenu PGD Nevlje in v svojem imenu lepo pozdravil in vam zaželel prijetno praznovanje in lepo počutje v našem kraju ob  prevzemu novega gasilskega vozila GVC 16/25. V naši sredini pozdravljam gospoda Mateja Slaparja, župana občine Kamnik, tovariša Gašperja Baloha, poveljnika GZ Kamnik,  gospo Vanjo Flis Gričar, predsednico KS Nevlje in seveda vse vas krajane, brez katerih pomoči si ne predstavljam delovanja našega društva. Predvsem Občini Kamnik in vam, krajani, gre zahvala, da se lahko danes veselimo prevzema novega vozila. Najprej se spomnimo na sam nastanek društva in njegovo delovanje. PGD Nevlje je bilo ustanovljeno 20. junija 1924 na pobudo kolarskega mojstra Fajdiga Julija, ki je v našem kraju začel opravljati svojo obrtno dejavnost, sam pa je izhajal iz gasilske družine v Kamniku. Leta 1931 je bil zgrajen gasilski dom z lesenim stolpom v skupni izmeri 35 m2. V letu 1936 je bila kupljena prva rabljena motorna brizgalna znamke ILO 600 l pri Andreju Zupanu v Ljubljani. Drugo povečanje gasilskega doma je leta 1940 preprečila druga svetovna vojna, med katero je društvo delovalo po navodilih nemških oblasti. Po končani vojni se je v društvu začela radikalnejša obnova. V letu 1955 je bil razvit nov gasilski prapor. V letu 1967 je bil gasilski dom prvič povečan, celotna obnova je bila končana naslednje leto. Leta 1970 je bila kupljena prva nova motorna brizgalna znamke Rosenbauer 800 l. V društvu smo naslednje leto slovesno dobili v uporabo nov gasilski kombi IMV 1600. Leta 1975 smo stari leseni stolp nadomestili z novim zidanim, poleg je bila zgrajena še manjša nova garaža. Tedanji SIS za varstvo pred požari skupaj z GZ Kamnik sta društvu v letu 1987 posodobila zastarel vozni park z novim orodnim vozilom TAM T 80. Kljub dvakratni povečavi gasilskega doma je prostora za naše nemoteno delovanje še vedno primanjkovalo, zato je bilo na občnem zboru leta 1985 sklenjeno, da zgradimo še čisto nov gasilski dom. Pridobivanje vseh ustreznih dokumentov je trajalo celi dve leti. Dom je bil izročen svojemu namenu 16. julija 1989. Izgradnjo so financirali: SIS za varstvo pred požari, GZ Kamnik, Krajevna skupnost Nevlje, ostrešje skupaj s kritino pa je plačalo društvo samo s pomočjo krajanov. V prostore novega povečanega gasilskega doma je bilo potrebno pripeljati tudi sodobnejšo gasilsko opremo, zato smo pričeli razmišljati o posodobitvi obstoječe ali nabavi nove opreme. To je bilo pri velikosti naše krajevne skupnosti nujno potrebno.  V letu 1997 je društvo na dražbi v gasilski brigadi Ljubljana uspešno kupilo rabljeno gasilsko cisterno TAM 170 z vgrajeno visokotlačno črpalko. Leto kasneje je bila cisterna s pomočjo GZ Kamnik pri ključavničarstvu Marjan Pušnik v Slovenski Bistrici popolnoma obnovljena. Avtomobil smo prvič pokazali v novi podobi na praznik sv. Florjana leta 1998.  Ena od nalog naslednje leto je bila zamenjava starega vozila za prevoz moštva z novim Peugeot Boxer-jem,  katerega smo blagoslovili v mesecu maju po maši za vse gasilce. To je bil kar velik zalogaj za naše društvo saj smo vsa sredstva zbrali sami. Zelo veliko pa nam je pripomogla pomoč naših botrov, sponzorjev, donatorjev in krajanov. Leta 2011 smo se odločili za zamenjavo cisterne TAM 170 GVC 16/30 z novejšim rabljenim Mercedezovim vozilom GVC 16/25. Ta zamenjava nam je omogočala hitrejše in bolj učinkovito posredovanje ob požarih in drugih naravnih nesrečah. V letu 2014  pa smo se odločili za menjavo vozila za prevoz moštva GVM 1. Peugeot Boxerja smo zamenjali z novim vozilom Renault Master. Tudi za to vozilo smo sredstva z veliko pomočjo krajanov zbrali sami. Po planu GZ Kamnik za nabavo vozil smo v lanskem letu prišli na vrsto za novo vozilo GVC 16/25. Odločili smo se za Mercedes Atego 1530  4×4, izdelalo ga je pa podjetje Rosenbauer iz Gornje Radgone. Vozilo smo dobili v uporabo lanskega aprila. Nabava te naše nove pridobitve ne bi bila mogoča brez pomoči Občine Kamnik, lastnih sredstev in velike pomoči naših krajanov. Naj s ponosom povem, da nas je podjetje Rosenbauer prosilo, če bi lahko to vozilo predstavilo na letošnji Gasilski Olimpijadi v Celju. To je še ena v vrsti pohval pri nabavi našega vozila. Na koncu bi se zahvalil vsem, ki so v vsem tem času delovanja društva pomagali pri napredku te humane organizacije v našem kraju. V društvu bo v naslednjem obdobju glavna skrb čim boljša strokovna usposobljenost članstva in dobra požarna varnost vseh krajanov in kraja samega. Naj končam nagovor z našim lepim pozdravom: NA POMOČ!«

V imenu Gasilske zveze Kamnik je gasilkam in gasilcem iskrene čestitke ob prevzemu novega gasilskega vozila izrekel tudi poveljnik Gašper Baloh. Ob tem pa podal tudi pozitivno oceno sodelovanja Gasilske zveze Kamnik s Prostovoljnim gasilskim društvom Nevlje.
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Nevlje je namenil pozdravne besede ter zahvalo za njihovo delovanje tudi župan Matej Slapar. V svojem imenu in imenu Občine Kamnik se je članicam in članom društva zahvalil za njihov doprinos lokalni skupnosti na področju zaščite in reševanja. Poudaril je, da so lokalne gasilske javne službe nepogrešljiv člen naše skupnosti. Ob tej priložnosti je gostiteljem prireditve izrekel tudi čestitke za nakup novega vozila. Izrazil je željo, da gasilke in gasilci svoje izkušnje in znanja ob posodobljeni opremi nadgrajujejo in izpopolnjujejo, ob tem pa poudaril tudi pomembnost prenašanja le tega na mlajše generacije. Namenil jim je tudi zahvalo za delo, ki ga opravljajo, saj je le to plemenito in humanitarno, a hkrati zahteva veliko znanja in strokovne podkovanosti.
 
Sledil je še uradni prevzem novega gasilskega vozila GVC 16/25, katero je bilo financirano s strani Občine Kamnik, lastnih sredstev Prostovoljnega gasilskega društva Nevlje in donacij krajanov. Blagoslov vozila pa je župnik Janez Miklič že opravil na florajnovo nedeljo.
Župan Matej Slapar je nato uradno predal ključe novega vozila poveljniku društva Jerneju Vombergarju, poveljnik pa jih je izročil šoferju vozila Mateju Dragarju.

Predsednik društva Stanislav Novak in poveljnik Jernej Vombergar sta podelila še zahvale za donacije in zahvale za botrstvo pri nabavi njihovega novega gasilskega vozila.

Gostje slovesnosti so opravili tudi  simboličen krst gasilskega vozila.
Za glasbeno popestritev je v nadaljevanju srečanja poskrbela skupina Špica.
 
Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!« ob prevzemu novega gasilskega vozila izrekamo gasilkam in gasilcem Prostovoljnega gasilskega društva Nevlje iskrene čestitke.  
Občina Kamnik
Oglasno sporočilo